DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 35     <-- 35 -->        PDF

škole odličnu stručnu spremu, koju je ambicioznim i ispravnim službovanjem u raznim
granama šumarske djelatnosti i na svim stepenicama šumarske službe proširio obilnim
iskustvom, bio je kao predestiniran, da po izmaku rata vrši kako u Zagrebu tako i u
Beogradu najvažnije funkcije u državnoj šumarskoj administraciji.


Za vrijeme prvog boravka u Beogradu (1919. i 1920.) djelatnost njegova u
glavnom je bila u vezi sa reorganizacijom šumarstva u Hrvatskoj i Slavoniji saglasno
sa izmijenjenim prilikama. Osim toga saradivao je pri izdavanju raznih naredaba,
kojima se išlo za tim, da se što jače spriječi poratno haranje šuma u Hrvatskoj i
Slavoniji kako od strane zemljoradnika tako i od strane velikih zemljoposjednika. Ovu
djelatnost nastavio je i kao šef »povjereništva ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu«,
a po ukinuću toga povjereništva bio je neko vrijeme izašiljan od strane ministarstva
na razne stručne kontrole od većeg zamašaja kao i na ....... preispitivanja kupoprodajnih
šumar, operata većega stila u Hrvatskoj i Slavoniji. Kao činovnik ministarstva
šuma i rudnika službovao je uspješno gotovo u svim stručnim odjeljenjima toga ministarstva.
Kad su pretprošle godine u ministarstvu šuma i rudnika obrazovane bile razne
stručne komisije za preispitivanje dugoročnih ugovora i s njima skopčanih zloupotreba,
zapala je g. Čmelika važna uloga i u tim komisijama.


U društvenom saobraćaju g. je Čmelik iskren, otvoren i lojalan, pa je kao kolega
općenito obljubljen kod svih onih, koji ga pobliže poznavaiu. Njegove odlične kvalitete
i lične i stručne prirode dovele su ga nedavno na časno mjesto predsjednika jugoslovenskog
šumarskog udruženja, a sada ga je eto i gosp. ministar šuma i rudnika
postavio glavnim svojim saradnikom. Čestitamo g. Čmeliku, a čestitamo i gosp. ministru
na tako sretnom izboru.


PROSLAVA DVADESETPETGODIŠNJICE UDRUŽENJA STUDENATA ŠUMARSTVA
U ZAGREBU.


Svečani ovaj jubilej proslaviše studenti šumarskog fakulteta na dostojan način.
Oni za tu proslavu zainteresovaše ne samo sve studente fakulteta i svu gg. profesore,
nego učiniše, da je i cijela javnost putem dnevne štampe bila odlično informisana o
jedinstvenosti studenata šumarstva i o njihovoj organizaciji. Čitava ta proslava dobiva
na vrijednosti još i time, što je Udruženje Studenata Šumarstva najstarije stručno
studentsko udruženje na sveučilištu u Zagrebu, a prvo i najstarije šumarsko studentsko
udruženje na Slavenskom Jugu.


Ovu proslavu provedoše studenti sa dva velika javna nastupa medu građanstvom.
Priredbom »šumarske plesne večeri« zainteresovaše za svoje Udruženje široku javnost,
a svečanom akademijom i stručnim predavanjima na njoj svrnuše na sebe pažnju
šumara stručnjaka i drvne industrije.


Pripreme za »šumarsko plesno veče« trajale su nekoliko mjeseci. Ovo nastojanje
studenata pratila su sa simpatijom sva gg. profesori šumarskog fakulteta, te su svakom
prilikom najpripravnije davali savjete i svoju pomoć, kad god su za to bili zamoljeni.
Isto važi i za čitavu šumarsku javnost u Zagrebu i u provinciji.


Šumarsko plesno veče održalo se u Hrvatskom Glazbenom Zavodu dne 23. II.


o. g. Velike prostorije Glazbenog Zavoda bile su gotovo premalene, da prime onolik
broj nadošlih gostiju. Sve prostorije bile su tako pune, da se posjetnici već nijesu imali
kuda kretati. Zbog neprestanog pridolaženja gostiju bilo je moguće započeti program
tek oko pola 10 sati. U to vrijeme uđoše, praćeni većim brojem studenata šumarstva
i uz svirku pozdravne koračnice, rektor sveučilišta g. dr. J. Belobrk, dekan šumarskog
fakulteta g. I. Rittig, rektor ekonomske-komercijalne Visoke Škole g. dr. D. Karlović
i zastupnik g. Ministra Šuma i Rudnika direktor zagrebačke direkcije šuma g. ing. V.
Havliček. Odmah iza toga pristupilo se izvedbi programa, koji je bio vanređno biran
i oduševio je sve prisutne. Gđa Zora Benedek-Bihoy, primadona zagrebačke opere,
179