DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Za izbor vrsta vrijede u glavnom ona opća načela, koja smo već
ranije napomenuli. To su s jedne strane prilike staništa, a s druge cilj
gospodarenja. U svakom slučaju uvažavamo u prvom redu klimatske
faktore i naročite osebine raznih vrsta drva. Tako ćemo, s obzirom na
ovo posljednje izbjegavati, da pošumljavamo sa sadnicama, za koje
znamo, da ne podnose transport. To znači, da ćemo izbjegavati i odgajanje
u rasadnicima svih onih vrsta, koje gube životnu snagu ubrzo, iza
što ih izvadimo iz zemlje. Tima vrstama pripada naročito P. haleppensis
Mili i P. pinea L. Iz ovoga slijedi, da ćemo pošumljavanje sa ovim vrstama
drva redovito izvoditi sjetvom sjemenja na terenu. Izabrana vrsta
i u ovom slučaju mora imati i sve ostale osebine: da nema prejake transpiracije,
mora podnositi sniženu relativnu vlagu; radi namicanja vlage iz
tla mora razviti jako žilje, a u svakom slučaju mora doprinositi poboljšanju
Kraškog zemljišta. Treba voditi računa i o koristi, koju će dati podignuta
sastojina.


S obzirom na sve dolaze u obzir u prvom redu četinjari i to prema
staništu: uvaživši pedološke i klimatičke osebine. Odgoju sadnica u rasadniku
za pošumljavanje na Kršu obratit ćemo veliku pažnju.


Redovno upotrebljavamo neškolovane sadnice. Zato i uzgajanje
sadnica u rasadniku provesti ćemo tako, da sadnice razviju jako žilje.
Radi toga ćemo eventualno gustu sjetvu na vrijeme prorijediti i njegovati,
da dobijemo jake sadnice sa dobro razvijenim korijenjem. Dobar
rezultat dobijemo, ako sjetvu četinjara, naročito vrsti P. laricio Endlicher,
obavimo u 8 cm širokim redovima. U tome slučaju, u redovima od 1 m
dužine, odgojimo 100—220 dobro razvijenih dvogodišnjih sadnica.


U slučaju uzgoja bagrema možemo u redovima od 1 m. dužine uzgojiti
60—80 jakih jednogodišnjih bagremovih sadnica. Sadnice za Krš
moraju imati dobro razvijeno žilje. Nedovoljno njegovanje ima za posljedicu
protegnute sadnice i u korijenju i u struku.


Veliku pažnju obraćamo sjetvi kroz ljeto radi suše. Kolikogod je
korisno polijevanje, najmanje je toliko korisno okopavanje. Moramo
sprečavati da ne nastane kora na površini, jer_je onda radi pojačanog
isušavanja putem kapilarnih cijevi u mnogo slučajeva ugrožen život
sadnica. Događa se, da radi kore na površini često puta sjeme veoma
teško klija. Ovo se događa veoma rado u šumskim vrtovima na laporastom
zemljištu.


Isušavanje pojačava vjetar, u prvom redu bura. Ona mnogo smeta
i mehaničkim utjecajem, jer lomi sadnice naglog porasta, osobito rano u
proljeće, dok nisu dovoljno ojačale. Veoma je čest slučaj trganja i lomljenja
kod bagrema. Radi mehaničkog uticaja vjetra često puta nastane
lijevak oko stabljike, čime se još više pojačava isušavanje. U rasadnicima
ćemo zato postaviti mehaničku zapreku protiv štetnog djelovanja
bure: to su redovno kameni zidovi, okomiti na smjer vjetra. A dobro
dođu i pojedine skupine stabala uzgojene u rasadniku u ovu svrhu.


Dogodi se, da je sjetva pregusta. Da možemo odgojiti jake sadnice,
proredimo sjetvu. Pri odgoju sadnica vrsti P. laricio, sjetvu prostrižemo
sa naročitim škarama. Mnogo ćemo pomoći napredovanju sadnica, ako
prije početka vegetacije dodamo zemljištu osoke. Radi toga najprije
pripremimo medu redovima brazdu 3—4 cm. dubine, u nju nalijemo
osoku, a zatim brazdu zagrnemo.


174