DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Po Bühleru (3) odnos intenziteta transpiracije između lišćara i četinjara
jest 6 : 1. Prema ovome, poprečno, daleko više transpiriraju lišćari
nego četinjari — dakle lišćari trebaju i više vlage za život. Rezultati,
postignuti sa vrsti Pinus haleppensis Mili., Pinus maritima Poir i Pinus
Laricio Endlicher dokazuju, da zadovoljavaju na staništima Krša. Prema
tome u prvom ćemo redu obratiti pažnju ovim vrstama. No saglasno sa
onim. što smo izložili u članku »0 klimatskim faktorima i njihovom odnosu
prema zašumljavanju« — ne ćemo mimoilaziti ni ostale vrste, ispitujući
u svakom slučaju prilike staništa. Na temelju toga ispitivanja, imajući
pred očima cilj vještačkog pošumljavanja, pristupit ćemo izvođenju
samoga rada.


Trošak podizanja sastojine jedan je od glavnih faktora, koji su odlučni
za rentabilnost šume. Polazeći sa te tačke gledišta i tražeći rentabilnost
podizanja šume na kršu samo u vrijednosti uzgojene drvne mase,
ne bismo došli redovito do rezultata, koji bi nas zadovoljio. No ne treba
zaboraviti, da cilj podizanja šuma na Kršu nije u što povoljnijem rentabilitetu
već u dosizanju općeg interesa. On opravdava nepovoljan rezultat,
što bismo ga dobili računskom operacijom o rentabilitetu podignute
sastojine.


Vještačko pošumljavanje možemo provesti: «) sjetvom, ß) sadnjom,
y) reznicama.


a) Vještačko pošumljavanje sjetvom.


Iz razloga, što je sadnja u najviše slučajeva veoma skupa, izvodi se
pošumljavanje u Kršu i sjetvom. Pošumljavanje sjetvom izvodilo se
u izvjesnim zemljama na Kršu sličnom tlu i ranije, a izvodi se i danas.
Tako primjerice o pošumljavanju na Sardiniji navodi A. Allegretti među
ostalim pošumljavanje žirom crnike (Q. ilex L.) i žirom hrasta plutnjaka
(0- suber L.) (4). Poprečni trošak po hektaru iznosi u svemu L 1.400.—,
dok trošak pošumljavanja sa sadnicama iznosi L 4.000.—. Ph. Barby
iznosi sjetvu kao glavni način vještačkog pošumljavanja u departmanu
Bouches du Rhône. Smatra, da je ovakovo pošumljavanje jednostavnije
nego sadnja, da je jeftinije, da nema opasnosti od golomrazice. (5). Pošumljavanje
je izvođeno sa sjemenom P. haleppensis Mili. De Mouschy i
Reynieur govore o pošumljavanju sjetvom vrsti Cedrus atlantica Manctti
na francuskom jugu. (6).


U našim krajevima nije se mnogo radilo sa sjetvom. Razlog je tome,
što prvi radovi oko pošumljavanja krša, izvođeni sjetvom u polovini prošloga
vijeka u okolici Trsta, nisu dali povoljnih rezultata pa se ni u našim
krajevima, svakako radi tih slabih rezultata, nije studiju pošumljavanja
Krša sjetvom, sve do najnovijeg vremena obraćalo mnogo pažnje.


Naša literatura o Kršu, samo ponekad, naglašava sjetvu, a u najviše
joj slučajeva obraća malo pažnje. J. Veselly iako mnogo ne očekuje od
sjetve, preporuča da se ipak pošumljava sjetvom, gdjegod bude moguće.
Preporuča žir hrastov, kesten i orah, jer lakše izdrže nedostatak vode u
tlu radi rezerva, što ih imadu ove vrste u sjemenci. (T.). J. Pucich navodi,
da je ljetna suša razlog te pošumljavanje na Kršu sjetvom ne vodi
do sigurnog rezultata. (8). Rubbia naglašava, da pošumljavanje sjetvom
dolazi na Kršu do primjene samo pri pretvorbi sastojina, t. j . kod podsijavanja
prolazne sastojine. (9) Holl daje sjetvi sporedno značenje za pošumljavanja
Krša. On i tvrdi, da klice i mlade biljke ne mogu izdržati
ljetnu sušu i zimsku buru. Smatra, da je sjetva jedino umjesna na naro


170