DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Dr. JOSIP BALEN, BEOGRAD :


TEHNIKA ZAŠUMLJAVANJA KRŠA*.


(LA TECHNIQUE DU REPEUPLEMENT DU KARST)*


N
N
a Kršu ne dolaze za pošumljavanje u obzir svi tereni. Pošumljavanje
će se izvršavati samo na onim. terenima, za koje će se
svestranim ispitivanjem utvrditi, da na njima nijedna druga rentabilnija
kultura nije na mjestu. S obzirom na prilike staništa
pologa Krša, sigurno je, da je ovakovih terena najviše. — No podizanje
šuma na goletima Krša nije samo od odlučna upliva po život naroda
onoga kraja, već i po opći kulturni i materijalni razvitak naše otadžbine
uopće. Zato pri podizanju šume na terenima, koji su određeni za tu
svrhu, treba voditi računa, kako bi se rad oko zašumljavanja izvršio bez
velikih potresa po dosadanji život i navike krškoga življa.


Ne smijemo smetnuti s uma, da je u velikom dijelu gologa Krša
historijski razvitak primoravao našega čovjeka, da bude stočar. Velike
površine goleti ili su vlasništvo državno, na kojemu je vijekovima ležao
Servitut paše, ili su vlasništvo komunalno, gdje je uživanje prepušteno
više manje tradicijonalnom pašarenju. I u jednom i u drugom slučaju
gotovo je pravilo, da se na goletima napasuje velik broj naročito sitne
stoke.


Nije ni čudo, što akcija oko pošumljavanja Krša nailazi na teškoće
redovno svuda ondje, gdje je pašarenje jedno od glavnih vrela prihoda.
U očima seljaka svako je pošumljavanje štetno, jer mu se njim oduzimaju
pašnjačke površine. Naprotiv u krajevima Krša, gdje imade i drugih
vrela prihoda: gdje je živ promet stranaca, gdje je razvijenija poljoprivreda,
pošumljavanje je lakše, a rezultati i veći i brži, ne gledeći na to,
da li su pašnjačke površine u individualnom ili komunalnom vlasništvu.


Prvima pripadaju naročito krajevi negdanje Vojne Krajine u Primorsko-
Krajiškoj oblasti i Hercegovina. Drugima pripada t. zv. provincijalni
dio Primorsko-Krajiške oblasti od Sušaka do Novoga Vinodolskog
pa najveći dio Splitske i Dubrovačke oblasti. U Zetskoj oblasti,
iako su pašnjačke površine u glavnome u komunalnom uživanju, prema
svima dosadanjim znacima ne će pošumljavanje nailaziti na veće teškoće
sa strane naroda.


Držeći u vidu narodno gospodarske i socijalne prilike oblasti Krša,
vođeni principima šumarske nauke i rezultatima prakse, prikazati ćemo
način izvođenja radova na terenu. Na osnovu te opće dispozicije izložiti
ćemo ova pitanja:


1. mjesto, cilj i opseg pošumljavanja, odnosno podizanja šume;
2. način podizanja šume, vrste drva i vrijeme rada; 3. šumsko gospodarske
mjere u podignutim sastojinama.
* Prevod vlastitog članka iz francuskog (Voir le texte français du meme auteur,
dans la publication »Le Karst Yougoslave«, parue l´an dernier, p. 85.).
i64