DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Ukupni broj uredjenih zemljišnih zajednica na teritoriju zagrebačke
oblasti iznosi 582. One zajedno posjeduju šumsku površinu od 117.473 jut.


Šumarskom upravom i šum. gospodarstvom zagrebačke oblasti
rukovodilo je tečajem godine 1926. svega 26 šumarskih stručnih činovnika
i 3 administrativno-računarska činovnika. Pridijeljeno im je bilo 9 zvaničnika
(šumarskih akcesista i nadlugara).


Za djelomično pokriće prinadležnosti cjelokupnog šumarskog osoblja
doprinose područne zemljišne zajednice prema ključu od g. 1918. svega


43.600 dinara ili poprečno po jutru tek 37 para. Svakako malen doprinos
za današnje prilike. Primjera radi napominje se, da z. z. Cvetkovič, koja
posjeduje 3.500 jutara šume, doprinaša k plaćama šumarskog osoblja tek
1.500 dinara, a z. z.
Draganić sa 6.045 jutara tek 3.000 dinara.
Tečajem godine 1926. šumska je industrija pretrpila znatnu krizu.-
Glavni joj je razlog bio taj, što su kraj stalnog stanja dinara novčane vrijednosti
stranih država, naročito Italije i Francuske, u vrijednosti pale,
pa dosljedno tome nisu-mogle ove države plaćati onu cijenu, koju je tražila
domaća industrija sve kraj tako reći nikakovog dobitka. Radi tako
nagomilane i neunovčene robe kod pojedinih, naročito većih drvnih industrija
ostale su i mnoge javne dražbe tečajem godine bezuspješne.
Na području zagrebačke oblasti nalazi se tvornica parketa u Zagrebu,
tvornica savijenog pokućtva u Varaždinu i Krapini, tvornica modernog
namještaja u Zagrebu, tvornica bačava u Zagrebu, tvornica tanina
u Sisku.
Pilana ima: a) na pogon vodom 30, b) na pogon parom 59, c) sa
gaterom punim 49, d) sa gaterom venecijanskim 59. Osim toga ima tvornica
pletenog pokućtva, metala i kefa.
U području sreza Ivanec bavi se žiteljstvo izradbom štapova i drvenog
posuđa.
Trgovina drvom bila je iz spomenutih razloga dosta slaba. Građevno
drvo izvažano je najviše u Italiju (62%), onda u Francusku (7%),
Madžarsku (6%), ostalo u Grčku, Englesku, Njemačku, Egipat i Austriju.
Ogrijevno drvo izvažano je najviše u Italiju, zatim u Švajcarsku i u Madžarsku.
Drvni ugalj najviše u Italiju.


Résumé. Voir le 3mc Numéro.


163