DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Ing. A. PERUŠIĆ, OGULIN:


UMJERENO SASTOJINSKO


GOSPODARENJE KOD IMOVNIH OPĆINA


(L´ÉCONOMIE „PAR PEUPLEMENTS" MODÉRÉE CHEZ NOS
COMMUNAUTÉS DE BIENS)


U
U
svojoj vrlo instruktivnoj i originalnoj raspravi pod naslovom:
»Uređivanje državnih šuma«1 piše g. Dr. Ž. M il e ti ć između
ostaloga i ovo:
»Metoda dobnih razreda ima sa sastojinskim gospodarenjem
zajednički cilj, što obje propisuju za sječu sastojine prema njihovoj
zrelosti (i ako se ova promatra sa raznih stajališta), što nije slučaj kod
starih metoda, koje uz to smetaju slobodi gospodarenja i sprečavaju slobodan
izbor* sječina. Ta unutarnja veza čini most između velikih kontrasta
obiju metoda i opravdava genezu moderne metode uređivanja.
Ova se ne slaže samo sa ciljevima čistog ekstremnog sastojinskog gospodarenja,
pa bi je za razliku od ovoga nazvali umjerenim sastojinskim
gospodarenjem. Prema Micklitzu možemo je smatrati posljednjom fazom
u razvoju današnjeg taksacionog sistema. Moderna je metoda uređivanja
šuma prema tome kombinacija sastojinskog gospodarenja sa metodom
dobnih razreda, a to je dakle umjereno sastojinsko gospodarenje.«


U izlaganju nekih misli i prijedloga u cilju unapređenja sadanjega
gospodarskog stanja kod krajiških imovnih općina, a imajući pred očima
prednji citat, napisao sam između ostaloga, da treba »napustiti zastarjele
metode uređivanja i zavesti kombiuovanu metodu sastojinskog gospodarenja
sa metodom dobnih razred a.«2i


G. prof. Dr. N e . a d i ć3 izvolio se izraziti apsolutno protiv ikakove
reforme u ovom pravcu, a da se nije o tom ništa pobliže i konkretno
izrazio. Nisam ja napisao, da treba »napustiti zastarjele metode uređivanja
i zavesti kombinovanu metodu sastojinskoga gospodarenja«, jer bi
ovakova stilizacija bila neshvatljiva, već sam ovu rečenicu završio njezinim
bitni m sastavnim dijelom, a taj glasi: »sa metodom dobnih razreda
«, što ne može biti isto. Na osnovu nepotpunoga citata ne mogu se
stvarati potpuni i valjani zaključci.
Kako se iz njegovih opaski vidi, gosp. je N. shvatio stvar´tako, da
se radi o e k s t r e m n o m sastojinskom gospodarenju i ako je naročito
naglašeno umjereno . Ekstremno sastojinsko gospodarenje ostat će
naš nedostižni ideal kao i normalna šuma,-jer ono znači kulminaciju kvantitativnoga
i kvalitativnoga prihoda tla, dakle kulminaciju zemljišne rente.
Naša uređajua nastojanja — i kraj slobode u dispozicijama — nalazit će
se u neprestanoj oscilaciji. Prepozicije za ekstremno sastojinsko gospo


1 »Šumarski List« 1924. Pag. 501.
2 Ins. A. Perušić: »Krajiške imovne općine«. Šumarski List Zagreb. 1925. Pag. 505.
3 Dr. Nenadić: »Nepotrošive šumske glavnice«. Šumarski List 1926. br. 5. Pag. 500.


107