DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Predmetna odredba ima se svestrano proglasiti tim, da nezadovoljnoj stranci
pristoji pravo utoka na šum. odsjek minist. šuma i rudnika u Zagrebu u roku od 14 dana
iza dostave, a putem naslova.


II.
Na prepisu I.
Kr. kotarskoj oblasti
u
S i s k u.
Velikoj Gorici.
Znanja i svestranog proglašenja radi.«


Ovo naređenje nema odgodne moći, pa ga valja odmah primjenjivati.
Za vršioca dužnosti velikog župana
Oblasni šumarski referent:
u z.
Kereškenji.


OGLASI


... 2097/29.
0 . . A C.


Ha ...... ...... ..... ........ .... . ....... .... 3854/29. .. 30./I.
1929. ......... .. ce y ...... ... 26. ..... 1929. y 10 .... ..... ..... y .........
..... ......... ..... ........... ..... ....... .......... ... 3000 (...
......) .3 .......... ...... (....... .... . .....) .. ..... ...... ....... .....
40 ... ...... ........, ..... ........ ..... y .... ...... „..... ......."
..... 8, .. ........ ...... .. 41 (..............) ..... ......... no ...... ......
..... y .... .. .....


..... ...... .... ..... ....... ...... ........ ...... 10"/0 .. ........
...... .. ...... .... y ...... ... ........ .......... ........, a ...... ........
........., .. ....... ..... .. 100 .......


....... ...... ......... . ......... .. ....... ...... .......... .....
.. ......... .... .......... .. ........ .. ..... .......... .. .........
..... ...........: „...... .. 3000 .3. ..... .......".


............. je ........ .... .. .... ...... .........., a ....... ......
....... ..... ...... .. ..... ......... .... y ......... ..... .. .....
........ .. ....... 6 % .. ...... ......... y .... .. ........., .. 10 %
........ ... ......... . ....... ... ........ ... ....... ... .......
............ .... . ....... .... ........ ...... ........ ...... . ....
... ... ........ ....... .. .......
.. ........ ........ ...... .. ....... .. ..... ......,


........ ..... ............


144
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 46     <-- 46 -->        PDF

NASICKA TVORNICA
TANINA I PAROPILA


D. O.
Mažuranićev trg br. 23.


Parne pilane .
Gjurgjenovac, Ljeskovica, Andrijevci, Podgradci,
Karlovac, Zavidovići i Begovhan.


Tvornica tanina, parketa, bačava, pokućtva u
Gjurgjenovcu, tvornica škatulja i ljuštene robe
i[ u Podgradcima, Impregnacija drva u Karlovcu.


Drvare : Zagreb, Osijek, Brod n/S.


145
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Uprava gospodarstva i šumarstva :


KRNDIJA
NAŠICE,


SLA.VONEJA..


gospodarska i šumarska industrija d. d.
ProiEvodi i eksportira svekolike
gospodarske i šumske proizvode


u Zagrebu


Kr. prodaja baruta - Industrija oružja


BOROVNIK I VRBANIĆ
Zagreb, Jurišićeva ulica Q


(((


Prodaja suahovrsnog oružja, municije i lovačkih potrepština


Obavlja svakovrsne popravke, koji spadaju u puškarsku struku,
kao i montiranje dalekozora


Vlastita tvornica pušaka u Borovlju (Ferlach)


Prodaja na veliko i na malo.


Proti


Kaiserove
kašlju


kataru,


prsne


U ljekarnama,


kara mele
drogerijama i


gdje se vide sa„3jele" plakati.


146
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 48     <-- 48 -->        PDF

^^^«
Knjižnica
)«g. šum. Udruženja


Dosada izašla izdanja:
Br. 1. Ugrenović : «Iz istorije našeg šumarstva" . Din 10 —
Bn 2. Perušić: „Krajiške Imovne Općine" . . . . » 10*—


... 3. ........: ».... . ...... ........ y
.........." . . . . . ... 13´—
Br. 4. Hufnagl-Veseli-Miletić : „Praktično uređivanje
šuma" < . , .. . . . ... ; ..... Din 20 —


... 5. .......... .....: „...... ........" . . ... 10"—


U nakladi Jugosl. Šumarskog Udruženja štampano:
Ružić: „Zakon 0 Sumama" . ", . . . . . . . . . Din 50´—
Šivic: „Gozdarstvo v Sloveniji", za članove . . . *, 30´—´
Levaković: „Dendrometrija* za članove ... . . „ 70´—
Nenadić: „Računanje vrijednosti šuma" za članove „ 70´—


.........: .1... ....... ........." .. . . Din 200"—
Cijene se razumijevaju bez poštarinc.


Knjige se naručuju kod „Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja*
Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2.


*^>+^^<»´^%s±*±Eéi+v^yv-+-+^^%^<4#*^i´*^^^^:


«i


. ŠUMSKO SJEME *%


domaće i inostrano, te sjeme voćaka preporuča uz najpovoljnije
cijene i uvjete jedino specijalno., domaće preduzeće


i


FRUCTUS, Ljubljana. Krekov trg ±0/1.


Telefon inter. 23-49: Tražite cijenovnik. Telegrami: Fructus.


t%»v»»»<4
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Kupili M anOkvarno \
allais


i


Hempel-Wiltielm


s
I „Boums und Sfrauchep des Waldes" ij


sa koloriranim slikama.
Eventualno samo slike«


j! Ponude molimo odmah slati na Upravu Šutti. Lista


L


UPOZORENJE!


P. n. gg. redoviti članovi, pomagači i pretplatnici
umoljavaju se, da uplate članarinu, odnosno pretplatu,
najkasnije dokraja prve četvrti godine (čl. 10. Pravila
J. Š. U.)
Kolika je članarina i pretplata, nalazi se na drugoj
strani omota. Ček je bio priložen u 1. broju. Istim čekom
može da se doznači i dobrovoljni prinos za studente.
Svaku promijenjenu adresu valja odmah javiti Upravi,
da
se ispravi za otpremu Usta.
UPRAVA.


TISAK NADBISKUPSKE TISKARE, ZAGREB.