DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 44     <-- 44 -->        PDF

postupak. Prema tomu bi jedina poteškoća kod primjenjivanja zakona od godine 1927.
u pravnom pogledu bila ona uvodno istakuunuta glede formalne ocjene protokola .
učinu. Nu i ova prestaje, ako se uzme u obzir uvodno istaknuto obrazloženje.


0 čemu se naslov znanja radi obavješćuje.


Predsjedništvo kr. banskog stola


u Zagrebu, dne 10. oktobra 1928.
Predsjednik:


Kovačić, v. r.


Veliki župan zagrebačke oblasti.


Broj: 78.066. — 1928. Zagreb, dne 19. decembra 1928.
Predmet: Haračenje šuma — zaprečenje —
okružnica.


Sreskiin poglavarima i gradskim poglavarstvima


Svim a.


Pravomoćno riješenje bivšeg upravnog odbora zagrebačke županije od 22. aprila
1920. broj 2570./1920., koje je i danas u kreposti, a bilo je prethodno upravljeno samo
kr. kotarskim oblastima u Pisarovini, Sisku i Velikoj Gorici, proteže se ovime silom
pogoršanih prilika na cijelo ovo područje.


Pošto je riješenje došlo u zaborav i kod rečenih se srezova ne može pronaći, to
se isto i za ove ponovno donaša, te glasi:


»Upravni Odbor.


Broj : 2570/1920. Zagreb, dne 22. aprila 1920.
194 Š. . ´ .


Predmet: Roženica p. o.
haračenje šume.


Na broj: 2901. I.


Kr. kotarskoj oblasti
u
Pisarovi n i.


U riješenju gornjim izvješćem amo podnesenog stručnog mnijenja tamošnjeg
šumar, tehničara obnalazi ovaj upravni odbor temeljem § 16. zakona o upravnim odborima
i temeljem § 41. zakona o ustroju županija, a u očuvanju šuma slijedeće odrediti:


Zabranjuje se svaka sječa stabala u svrhu prodaje u svim privatnim šumama bez
predhodne dozvole kr. te kotarske oblasti.


Kod podjeljivanja dozvola sječe ima se paziti na to, da se takova podijeli samo
u šumama potpuno pomlađenima, u kojima je pomladak jur tako odrasao, da mu sunčana
žega, mrzli vjetrovi i mrazovi više naškoditi ne mogu.


Sječa stabala ispod 30 cm debljine se u opće za prodaju zabranjuje.


Ova mjera opravdana je radi očuvanja šuma od prekomjerne sječe i iskorišćivanja
neukog žiteljstva.


143