DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 42     <-- 42 -->        PDF

.......... ..:


........ ......., .... ......... I. .... 0. ..... .. ....... .. .... .... ......
y ......
........ ....., ....... ...... II. .... 2. ..... .. .... ....... .. .... ....
...... y ..........
..... ....., ........ III. .... 2. ..... .. ...... ..... ............ y .........
.........
..... ...., .... ..... I. .... 6. ..... .. ....... .... .... ... ...... y ....
.........


.......... ..:


........... ......., ......... ........ I. .... 3. ..... ......... .........
.... y .........
... ......... ........., ...... ........ I. .... 4. ..... ......... .... y
.........
..... ...., .... ........ I. .... 4. ..... .... .... y .........


........ CE HA ......:


...... ........, ........ I. .... 6. ipyue ..[>...... .... y ......
......... ........, .... ....... I. .... 7. ..... .... .... y .........


SUDSKE I UPRAVNE RJEŠITBE


Predsjedništvo kr. banskog stola u Zagrebu.
Broj 12.673 prs. 1—46/1919. ,


OKRUŽNICA.


Svim kr. sudbenim stolovima i kr. kotarskim sudovima, te kr. državnim odvjetništvima
u Hrvatskoj i Slavoniji.


Jedan se područni ,kr. kotarski sud obratio na ovo predsjedništvo moleći za uputu
u pogledu pravilnog primjenjivanja šumskih zakona. Taj kr. kotarski sud u svom izvještaju
ističe, da je nakon proširenja Čl. 133. srpskog zakona o šumama na cijelu
kraljevinu nastala desorijentacija, koja je izazvana time, što je protegnuta pojedina
ustanova iz sistema jednog zakona na pravno područje, u kojem da su posve druga
pravno-politička načela u pogledu uprave šuma. Iz tih se razloga odnosni kr. kotarski
sud dogovorio sa tamo nalazećim se direkcijama šuma, da će do dalnjeg kod podnašanja
prijavnica za šumske kradje postupati kao do sada, bez obzira na zakon od 25.
novembra 1927.


Kako je istaknutim izvještajem kr. kotarskog suda ovamo dojavljen slučaj neizvršenja
zakona,- to je odnosni kr. kotarski sud upućen, da se ne može odobriti
neizvršavanje propisa zakona od 26. novembra 1927., jer na dogovor, koji se u rečenom
izvještaju spominje, a koji se odnosi na neizvršavanje zakona od 26. novembra 1927.,
odnosni kr. kotarski sud ovlašten ne bijaše.


141