DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Ing. Šivic je sodeloval pri sestavi osnutka za gozdni in lovski zakon. Za njegovo
uspešno in plodonosno delo ga je Njeg. Vel. kralj že leta 1922. odlikoval z redom Sv.
Save III. stepena. Največja njegova zasluga pa je, da je organiziral zbiranje gozdno
statističnih podatkov in objavil prvo gozdno statistiko za Slovenijo po ujedinjenju.


Zasluženemu jubilantu kličemo ob njegovi petdesetletnici vsi gozdarji, posebno
pa gozdarji Slovenije: Se mnogo tako plodonosnih let v gozdarski stroki! Ing. Z.


.. ........


........ ........ ........ ...... .... .... ........, .......
.... 17. ........ 1929. . ............ .... . ....... . .........


........: ...........: ..... . . . . . .; ......: ...... ........;
.........: ..... uh, .. . ia . . . . .. . h, ......., .. . . ...... ., ..
........., ..... ........, .a.a.a., 0. . . . . ., A. .........


..... ....... .. ...... ... .... ........... .. ..... . . . . . . .....
.. ... ...... . ........., .. .. ...... ........... ... .. ........... ......
.......... ce ........ ......... ........: „.... .... ........ .. ...... ........
........ ... 17. ........ 1929. y ........, a ..... ....... .. ...... ...,
..... ........ ........ ..... ...... ...... .. .. .., ..... ............ ...
...... ......, ........., .. ........... ........ .. ......... ...... ......
.. .. ........ . .. ... ....... ...... ........... .. ........... ....).,
....... ........... .. .. .., .. .. .. .......... ........, ........ ...........,
...... ....... ........... ............ . ; ............ ....... . ........
....... .... .... ........, .......... ..... ....... ........... .. ...........
... ..... ..... .. ..... . .... ......... .......... ...., a .. ..... .......
..... ......".


....... ce .. ...... ....


I. 0 . . . . . . .> . . . . a, . . . . . . a ........ . . . a . . . . 0 . . . . a . .
7.,
9. . 10. ... 1928. ....
...... ce ......... ... ........, .. ce ............


II. . . . . . . . a . . . a . . . . a . . a . . . . a.
...... .... ........... . ........ ........., .... ........ ........ . ..


......, .. ce y ...... no .......... ...... .... y ........ ........ .........


....
.. ........ ......... .... ... 10.—, ... ........ .. .........


.. ........... ........, .. ..... ..... ...... .. .... ....... ... .. ..


....... ........ ce ............


........... .. .. ....... .........


(... ....... ....... ........ ..... .... ....... ... .. ........ .... rt


....... JI. ............, ...... ........... r. ..... ..... . ......... y ...


Iyi. .... ........,
.. ........ JI. . a. . . . . . . u . h ......... .. ....., ......... .. ........,
.... .. je ....... .... .... ........ ........ ....... ......... ..
......... — ...... he .. .... ..... . ..... .. ........ ....... ........
........ ......... ...... ........ rr., .. .. .... ........ .... .. .........
....... y ......... ........ . .... ...., . .. hjr .... ...... ........., .. ce
... . ....... y ......)


....... ....... ... .. ........ ........ ce .........


135