DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKIIIST


GOD 55. MART 1929.


.... ..... ........, .......:


. ........] ....... .......
........ . .... ........
...........*


(SUR LA PROTECTION LEGALE DES TERRAINS BOISÉS EN
VUE D´UNE REVISION DES SÉGRÉGATIONS.)


.
.
.... ....... ........... ....... ..... .. ce ........ . .....,
.. ce y .... ....... .... ...... . ......, .... ..... .. ......
........ ... .......... ......... ....... y ....., ..
.. ....... . .......... ......... . ...... ......... y
......... ......, a ........ y ...... ....... ......., na .. .......
.......... .. ....... ......, ......... ... .... y .......
........ ...... .... -y .... ....... ............ .... .... .
......., y ..... ce ......... ...... ..... .......
lipe .... ... .. .... ....... .. ...... y .... .. ...........
........, ..... .. ....... .. ....... ........ ......., .. .... he ce
......... ....... ....... .. .. ce ... .. ..... ... y ........ ..........
. ...... ....... ......., ........ je, .. ce y ...... .......
..... ......, .... ce .... ..... ......., a .... ... .. y ...... ......
.... ....... . .... ..... ......, a .. je: .... he ...... ... ......
....... ...... y ...... . ......... y ......... ......, na .. ..
.... . ..... ...... ........., a . ..... ...... .. ce .... . ......
...., .. je .. ....... .......
.... ....... ......., ..... ... ...(>, .... no ......... ......
....... ... ....... ...... — ..... je ...... ....... ........, ..
ce ........ ....... ......., ..... ...... — .... ce y .... .......
. ......., ... ......... ... ...... .... .... . ..... .........
.......... .. . . ... .... .......... .... ....... ..... ....... .....


* ....... ......... ........ ........ ........ ......... .. ...... .. ...
...... ...... . ........
101
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 4     <-- 4 -->        PDF

.... . .... ..... .... ..... ............. ....... ..... .........


........ .... . .. .... .. .......... .. ........... ...... ...... .


.......


. ............ ce ..... ........... . ...... ........ .......
... ......... ...... .. ...... ...... . ......., na je ............,
.. y ......... .. .. ...... . ... ...... ... .... .... ........ ......,
a ...... ............... .. ...... . .. . .... ...... ....
........ ..... ........ ......, .. .... ........ ........ .......
.. ....... ... ...., y ...... ce .. ...... .. ........... ........
...... . ....... ......... ........ ....... To je ..... ........ .
........ y ..... ....... ......., a ... ...... .. ...... .......
.......... ... .........


...... ........ ......, ... .. .... ....... .. .... ... ........
.... . ... .......... y ...... ....... ......, ........ je .
........ .. ....... .. ..... ......, na je .... y ........ ........
...... . ......... ........ ........ .. ........ ......... ........ .........
y ..... .... ....., BITO ... .. .!..... ..... .. .. .. .....
...... . ......... ..... ........., a .. je ........ .....: .. je
.... . ......... . . . . a . . ., a ... ......, ... je . ... y ...., ..
je .......... — .......... To he ...., .. ... ..., .... ...... .. ........
....... ........., .... .... .... ............, ... je .....
....... . ... ce ...., ... je ........ ......... ... ..... ....... ..
...., .. .. .. ....... ....... ....... ... .......>. ......... ......,
...... . ......... .......... .....


Ha ...... je y .... ........ ......... ...... ....... ....,
... je ..... ......... ..... ....... . ....... ........ y ......... .
.. ...., .. je ....... ....... ........ ........ ........ .........
... ...... ....... ....... ....... je ...... .... .........., .. ce
...... .... — ... ......... .. ..., a ... .. ...... ...... — .........
.. ....... .... .... .........., a ........ y ......., ... .........
... .... ....... .. ..... ..... . ... ......... ...... .....
y ... .... ....... .......... je .. .... . ..... ...... ........, ..
ce ....... ... ...., a . ..... ...... ....... .. ....... ....... ........
.......; ... ... .. ........ .... .........., .. je ..........
........ ....... . ....... ...... .... .. ......... ....... ......
..... .... ........ ......... .. .., .. ....... . ........ ..........
......... ... . ............. ....... ........ ..... .... ......
.........., a y .... ..... ........., .. .. ......... .. ... . .. ....
... ...., .... ... .. ..... ........ ....... . ......... ..........


... .......... .... ... ...... . ....... .. ..... ...... ..
.... ..... ....... ....... ...... ... .. ........ ......... y ......
....... ....... ..... .... ..... ...:, ........ ............. .............
....... ......, .. he .... ......, .... no ......... . .;.......
..... .... ....... ....... ......... no ........... ..........
....., na .. ....... ........ ............. .... .........
....... ........ .. ......, ......, ... . .. ......... ..........
...... .......... .... . ..., .. ..... .... ... ........ ...... jom
. ........ .... .. ............ ....... . .... he rio ...... ........
.... ........... ......... . ....... ....... ....... ..........
...... ...... ......: .......... y ........... ....... ..... ...........
.......... .........., a y ...... ....... ...., .. je .........


i 02
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 5     <-- 5 -->        PDF

....... ....... — y ..... ....... ....... ............ ....... ....
. ....... — .............. .... ....... .......... y .........
...... .. ........... ............. ......... ......, a y ..........
.. ...., .. ce .. ..... ....... y ............ ..... . ..
ce ........ ......... ....... ..... . ........, .. .. .. ..... ....
.........:


»..... ......... y ...... ....... ...... ......... .. .........
....... ...... ........ ......... .... — ...........
...... — .......... ......... .. ........... ..... no ....... .
....., .......... ........ ....... .... ....... .. ......>. ......
........., ......... ce, .. ce ........ .... ......., .... je ....
........ . .. ..... ... .... .. ........1 ....... .......... . ......
....... .... ...... ....... . ..... ...... y ........... .........
..........., ...... ......... . ....... ... ce .......... .. ......
..... . ......., .... ........... ........ ..... .........., a .. ..
....... ...... .. ...... y ........ ..........., y ...... he ........
..... ......... ...... ......... ....... ....... . ........
.......... y ....... ..... ............. ... ..... .. ........«


....... je ....., .. ...... ...... .. ...... ........., .. ......
.... . ..... ....... ......... ....... ............. ...... ..........
........ ......... .... je ....... y ..... ...., .. ce y ......,
y ...... .. ..... ..... ...... . ...... ..... .... ...... ...., ......
.. ....... ............ Ta je ...... .... .... ......, .. ..
..... ......... ........ ..... ........ ..... . ..... ..... .
....... ......... ..... je ..... ..... ............. .. ..... ...........
......., a .... ...... ....... y ....., .. he ... ........
.... ..... ............. .... y ....., .... ... .. .. ... ......, ....
.. ce ......... ....... ..... .......... ..... . ......... .....


...... ...... ......... ... .. ......... .... ......... ......
y ....... ........, ......... ........... . ......... ...., a y ....
.... ....... ...... . .......... .............. .. ...... ...........
...... ...... ........ ........... .... y ...... .......
..... ........ ....... ........ ..... .. .... ......... .... y
(.... ..........., ... je ... ........... ........ ..... .........
. ... ...... ...... . ....... .... ........ .... ..... y ......
..... .......... ...... y ...... ............. .. ..... .........
........... ..... y .....


»..... ........ ...... ...... ....... ........... ...... ......
........... ...... . ........ ........... ...... ... .........
.. .... ........ ........... y ......... ........., ... . .. ......
. .....»! ....... ...., .... .. ......... .......... ..... . .......,
... .. ....... .......... ...... y ..... ....... . ...... ... .......,
... .......... ....... ....... ...... ........ ........: ......
...... ......, ...... ........., a y .... .... .. ...... ... ...... .......
. ....... . .. ...., .. ........ ......... .. .... ....... .....
.............. .. .......... ..... . y ......... ....., ..... je
.......... . ........ ........ ........ ...... . .......... ......,
.... he ..... ... y ..... . ...... ......, .. .. ....... ....... ......
........... .... . ...... ..... ......... . .. .... he .....
........ ......... y ...... ........... ..... ........« ´


103
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 6     <-- 6 -->        PDF

............. ....... . ...... .... ... ... .... ce ....
..........., ... .. ........... ....., ..... je ...... y .....
y ....... ......... ......... ..., ... je . ......., .... je .. .............
...... .... ........ ........ ........ ...... .........
... ......... y ....., .. ..... ......... y ....... ...... .......
.... ...... ....... .............. ... ...., .. ......... y .........
.......... ......, .... je .. ...... ....... ........ ...
....... ....., .... ..... .... .. .......... ...... ce ... .........
........ .........., .... .. .. .... y ...... .......... .........
......... ....... ..... ....... ........., a ... .... ce ....
........., .. he ce ........... ...... .. »........« .......... .
..... ....... ......... .......


...... y .......... ....... .. ... ...... . ....... y .........
.. ......... ......... ............ .... . .... ...... ce
.. ........, .. ....... .. ... ...... . ....... ..... ........ ....
....... ...... . ....... ......... ... ........ ......... ....., ...
........ ......... ............ .... ........ .. y ...... ......
........ ..... . ........ ............ . ..... ...... ... .. ....
.., .... he ce ......... y ......., ... .......... ...... .... ........,
.. y ........ ....... .... . .......... ......... ......
..... y ...., ........ y ....... .......... ...... . ............
......... ... .. ce ..... .. .........., .. .......... — ... ......
.. ..... .; .... y ....... .......... ...... . ... ...... .. .., .. ..
no ......... ........ . .......... .......... ...... ......
....... ....... ...... — .... y ...... ....... .... .... . ......
.. ....... ....... ....... ....... ........., ... .. ...... ...... y
........ ........... .. ........ ....... ...........


..... .........., .... ....... ........ ........... ..... ........
. ...... ....., ...... y ..... .... ........ ...........
.. ...... ......... ........... ....., .. he .......... .......,
............. .., ........... ....... . ....... ...... .... je .....
......... ..... ....... — ..... ..... »u t i« ... »f r u i«, a ........
..... .. ........., .... ....... ..........., ..... ..... .............
.... . ........ ......., a .. .... .......... ...........
.... .. ......., ..... .... ........ ........... ..... ... . ...........
.... y ........ ....... ......, ... ... .. .... . ......
.....: »Servitus, quia nihil interest non valet«.


.. .... ....... ........ .......(;.. ......... . .. ..... no.......
............ ......... ......, a ../..... ...............
..... ........., .... .... ....... »Servitutes perpétuas causas habere
debent.« ............ ....... ...... ce .......... .. ........... ...
. .. ........ ........., a ........... ......... . ..... ...... .....
....... . ......, .... .. ..... y ..... .... .. ......... ...........,
....... ... . ..... ...... — ... je .. ...... ........ -- ...... .
....... ...... ....... . ...... ........... ..... y ........ iro.....
........ ......... ... . ........... ........... ........ llo....
........ ..... y ..... .... . ........, .. ........ ..... no
.......... . y ...... ....... ............. ..... ..... .. ....., ....
....... ....... ..... ............


... .. .. ......., .... ...... .. .., .. ..... ........... .......
.. ... .......... .... jom .... ......., .. ... ce .............


104
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 7     <-- 7 -->        PDF

...... ............ ......., ......... . ....... ....... .. ... ..
....... .. .......... ........ Ha ..... ....... ......, .. ..... ......
....... ........ ......... y ....... ...... ....... .......,
....... ce . ..... ........... ........... ...., .... ..... y ......
....... ....... ....... .... ... .... ..... ....... . ........
....... ... y ..... . ............. .......... . ...... .. ......
.......... ............. ...... ce ..... ....... . ...........,
.... ........... .... ....... y ...... ...... ....... ......... .
....... ... . .. ...... ....... ..... . ......, .... ....... ......
........... . ........ ........., a ...... ce .. .......... ........
Ta ..... ........... .... .., .. .... .........:


1.
... ...., .... .. .......... ............. ..... .........;
2.
... ......... .... .. ....... ..... ........... y ....;
3.
... ......... .... .. ........... ...., .... je .... y .....
........;
4.
... ......... ...., .... ....... ....... ...... .........;
5. ... ......... ...., .... .. .........., y ..... .......
.. ........ ..... ......... .... ......... . ........ ... ...
........ ........... ...., .... .. ...... y ...... .............
..... ........., .. ....... .. ....... ......... ..... . .........
..... ........., .... ..... .... ........ y ...... . .... y ......
.........., y ...... .. ........ ....... ........... ........
Ha ...... ....., .... ....... ........... ........... ....... ..
....... ..... ......... y .... . ......., .. .... ....... .......
..... ...., .... je ........, ....... ... ........ .. ...........
.... ..... .. ....... .......... .. ....... ..... ......... y ....
..... ........ .............., ...... .... .. ............. ........
. ..........., ......... .... .. ...... ............ ........
. .......... — ........ . ......... ........ ..... .. ce ... ....
......... y ....., ...... je ........, y .... ..... ....... ........
......... ........ .......... ..... ...., a .. ce ......... ..............
......... . ........ ....... ...... ...., ............
............ ...... . ....... ..... ...... ..... ........ . .........
... .. .. ........ ........ . ........ ........., .... ........
......... .... ........, a .......... ............ .............
.... ce .........., ..... .... ....., .. ....... ......... . ...
..... ...... ........., .... je y ........... .. ......... ......
.... . ....... ........
......... .. »salva cultura«, .. he ...., .. ce ..........., a ..
ce .. ...... ..... ........... .. ....... ......... y ...........
..... ... ... .. ... ........, ».. .......... ........... .......
.............. ......... .. ... . .. .... .... ....... y .............
. ........ ........... ...... ......... . .............. ..
... ........ ......... .. .... ..... ....... ....... y ..... ....,
a .. .. ....... ..... ....... ...., .. he ...... ........ ..........
.... ..... y ......, y ...... ......... .... ..... ..... y ...........
.. ........ . ...... ...... y ....«.1


1 »Kollision zwischcn Waldservituten und Forstkultur«, Zeitschrift fdr die Landeskulturgesetzgebung
des Preussischen Staates, Band 27, S. 103.


105
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 8     <-- 8 -->        PDF

... ........ ».......«, »...... .......« .... ........ .......
...... ........., y ..... ce ...... ...... ..........., ........
. ..... ..... .......... . .... .... ........ je y ..... ....,
......... ....... ........... .. ...... ........ ........., y .............
........ ...... . ......., .. ......... .. .... ........
........... y ............ . ........ ......... .........; .. ce
........., .... ......... ........ ......... y ....., .... .. .......
........... ........... ....... .......... ....... ........ ..........
.........; .. ..... .. ....... .. ...... .......... ......
....... .... ...., ... je ......... ..... y .... ......... ..........
. ........... ......... ........ ... ...... ......... ..... llo.......
............ .......... ce y .... .... . ....... ...... y
.....


To ..... ....... ........... .... y ...... ......... . y .........
....... — . ..... ...... .. ...... ..... ........... ..
........ ...., ... . ..... ........ ........ ........., .. he .....
..... ............. .. ....., .... ....... ....... ..... ...........
— civiliter uti.


Code forestier ....: »........ ........... ..... ..... .... ....
y .... ..., .... ... je ......... .. ...... ......... ......, a ..
....... ..... . ..... .......... he ........ ...., .... je ..
.........«.


......... .., ..... ...... ....... ......., ..... .............,
a ...... ..... .. ......... .... .... ......, .. .. ...... ..
....... »salva supstantia«. ..... ...... ......... ........ ........
. .. .... ......... ..... ...., .. he ........ ......... ......
..... .......... ...... . ....... y ........ .............
........ .. ... ce .............. ......... ........., a .....
.... .. ... ........ ........ ... ............


. ....... . ........ ...... ......... .... ..... ..... . .....
............. ....... . ... ....... .... ........ Code Forestier:
».... ....... ....., .. ..... ..... .... .. ..... ......, .... ..
..... ............. ...., .. .......... .. ......... .. .......
....... ...... . .. .. .... .. ........ y ............. . ........
........... ...... .........«. .... ce .. ....: »....., .. ..... .........
...... ....., ...... ..... ....., ............. ..... . .......
. .. .., .... ce .... ............. ...., .. ......., ......,
....... . ....... .. ....... ........ .....«.


........ .. ........, .. ....... ....... no .......... ......
....... . ........ .... .. ....... .. ....... .... .. ....... .
..... ....... . ........., na .. ..... .. .... .... .. ....., ja .........
.......... ....... .. .... ..... ...... y ...., .. ce ...
........ ...... .... ...... ........ .. .. ........ ....... ...^...
...... ... ..... .........., ... je .. ....... .. ... ........


Résumé: Une réflexion sur l´étendue permise de privileges des ayants droit
d´une servitude forestiere. On cite aussi quelques ordonnances du Code forestier
français.


106