DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 29     <-- 29 -->        PDF

NASTAVA I NAUKA


Najstariji i najnoviji teodolit šum. iakulteta u Zagrebu. U zbirci [instrumenata
»Stolice za geodeziju« na gosp. šum. fakultetu u Zagrebu, nalazi se stari repeticioni
teodolit firme Breithaupt u Casselu. Sagrađen negdje sedamdesetih godina prošloga
stoljeća, bio je to za ono doba sigurno golem napredak. A danas? Leži u zbirci i čeka
dan, kada će da se osnuje i kod nas kakav geodetski ili tehnički muzej, pa da u njemu
zauzme koje vidno mjesto.


Kako je stolica za geodeziju nabavila ovih dana jedan moderan univerzalni teodolit
jedne švicarske firme, držim, da ne će biti zgorega, da se ta dva instrumenta
malo kompariraju. Razlika je u vremenu između oba instrumenta kojih 60 godina, a
koliko li je za to vrijeme napredovala optika, precizna mehanika i tehnika u opće!


Zbog jednostavnosti zvati ću onaj najstariji teodolit pomenute zbirke Uoliatom,
a ovaj najmlađi Davidom. Ta i topovi se često krste imenima ljudi, pa zašto da to


Slika 1. Slika 2.


ne uradimo i ovdje, kod tih topova civilizacije i materijalne kulture. Pa i pogledajte
ih oba na priloženoj slici! Zar im ne pristaju stvarno ta imena? Jedan glomazan, nespretan
i težak, a drugi sve obratno. Goliat teži bez stalka 19.0 kg., a David 4.5 kg.;
Goliat teži sa kutijom 29.5 kg., a David 6.2 kg. Kutija Qolijata zaprema 92.0 dm8, a
kutija Davida, koja je čelična, 4.3 dnf´.


Na drugoj slici vidite kutije obaju instrumenata, jednu pokraj druge.


Zamislite triangulaciju s jednim i triangulaciju s drugim instrumentom. Geometar
treba n. pr. da opservira sa kakovog crkvenog tornja ili minareta. Koliko li je
negdje bilo poteškoća sa postavljanjem onakovog starog instrumenta, gdje su bar dva
čovjeka morala da ga nose i smještaju. A ovaj mali? Lako ga smjestite i na najuži
prozorčić kakovog tornja, a lako ga možete istaknuti i na krajni rub. K tome ne trebate
da čitate nonius lijevo i nonius desno, da obraćate glavu ovamo i onamo, pa da vadite
iz oba očitanja aritmetske sredine, već odmah iza vizirauja, malim pomakom oka (za
nekoliko mm.) i pomicanjem malog vijka, očitavate bez poteškoća neposredno aritmetsku
sredinu diametralnih strana horizontalnog ih vertikalnog kruga. K tome možete
direktno da čitate na jednu sekundu tačno, a na desetinu sekunde možete da
procijenite. Jer dio Vam se, što otpada na jednu sekundu, pričinja u vidnom polju mikroskopa
velik skoro kao cijeli mm. Dakle kod Golijata najmanje očitanje 20", kod
Davida 1", odnosno 0.1".


128