DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 16     <-- 16 -->        PDF

trupaca i mnogo izrađenog ogrijevnog drva. Dok se godine 1926. počelo
sa rezanjem onih 11.500 kbmtr. nalaznih na stanici Lekenik, jer su trupci
bili izvrgnuti većoj truleži, to je onih 2.000 kbmtr. trupaca u šumi izvrženo
daljnjoj truleži, jer se radi nastalog spora ne usuđuje sadašnji sekvestar
u ove dirati, premda bi se trupci lijepo dali unovčiti po okolnom žiteljstvu.
Slično je i sa ogrijevnim drvom, koje se radi istog spora ne može
doznačiti obližnjim zemljoradnicima, već se prepušta posvemašnjoj truloći.
(Nastavit će se.)


Résumé. L´ auteur qui est pendant plusieures années a la tete du Service forestier
de cette région, en décrit le développement de . économie forestiere a partir
des critiques années de 1918 et 1919 jusqu´a la fin de l´année de 1926 et constate, dans
les pages a suivre, a coté des quelques unconvénients encore durant, un progres undéniable
si l´on considere les misérables circonstances de nos forets pendant les premieres
années d´apres la guerre.


INQ. STJEPAN ŠURIĆ, ZAGREB:


TAČNOST PROCJENE SASTOJINA POMOĆU
PRIMJERNIH PLOHA
(L´ EXACTITUDE DE L´ ESTIMATION DES PEUPLEMENTS


AU MOYEN DES PLACES D´ ESSAI)


(Svršetak — Fin)


D
D
a pogledamo sada, kako se sa G a u s sov o m teorijom pogrešaka
slažu nizovi pogrešaka pojedinih, na spomenut način kroz
sastojinu raspoređanih primjernih p 1 o h a (krugova). U tu
svrhu izvršio sam klupovanje primjernih krugova u četiri sastojine.
To su:
I. Mješovita sastojina jele i bukve prebornog karaktera na krasu,
najjače su zastupani slabi i vrlo jaki debljinski razredi. Srednji debljinski
razredi fale. Obrast 0,9. Postavljeno 115 primjernih ploha.
II. Mješovita sastojina jele i bukve, prebornog karaktera. Prastara
jelova i bukova stabla daju donekle karakter prašume. Razmjer debljinskih
razreda dosta pravilan. Obrast 0,7. Postavljeno 116 primjernih
ploha.
III. Mješovita sastojina jele i bukve, u glavnom .prebornog karaktera.
Jedan dio sastojine ima oblik čiste jednodobne bukove šume. Obrast
0.8. Postavljeno 168 primjernih ploha.
IV. Mješovita sastojina hrasta (0,6), bresta (0,3) i graba (0,1) u inundacijonom
području potoka Česme. Starost 45 godina, obrast 0,9, II. bonitet.
Ispresijecano jarugama i rukavima potoka Česme. Postavljeno 86
primjernih ploha.
Rezultati tih mjerenja svrstani su u tabelama 2—5. Tabela 2. odnosi
se na sastojinu pod I, tabela 3. na sastojinu pod II, tabela 4. na sastojinu
pod III, tabela 5. na sastojinu pod IV. U tim se tabelama nalazi:


114