DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Tako je gotovo svaku vladinu krizu pratilo obilno premještavanje šumarskih
referenata, radi čega se od prethodnika nije redovito našlo nikakovih
bilježaka u pogledu šumske uprave i gospodarenja. A ovome opet nisu bili
ni prethodnici lično krivi, jer su se premještavanja obavljala i brzojavnim
putem. Tako su kod sreskog poglavarstva u Jastrebarskom od jeseni 1924
pa do proljeća 1926 izmjenjena 4 šumarska referenta i tri mlada pomoćna
šumarska stručnjaka, a da nijedan od premještenih nije dospio ni upoznati
se valjano sa svojim veoma opsežnim šumskim područjem, a kamo li da
ostavi podatke u pogledu šum. uprave i gospodarstva.


U glavnom se može reći, da su se šume privatnih šumovlasnika od
god. 1919. do 1925. odviše iskorišćavale — i to s razloga, što je radi niskog
tečaja dinara bila vrlo povoljna konjunktura za unovčenje i izvoz tehničkog
i ogrijevnog drveta u inostranstvo. čim se pak dinar stabilizovao,
nestalo je po_yoljne konjunkture za izvoz, tim više, jer su plaćevna sredstva
onih država, kamo se tehničko i ogrijevno drvo eksportiralo, također
izgubila na vrijednosti (naročito Francuska i Italija). Paralelno sa iskorišćavanjem
privatnih šuma snabdijevani su iz istih šuma i zemljoradnici
potrebnim ogrijevom i građom prema propisima postojećih naredaba.


Na žalost nije se uporedo sa iskorišćavanjem privatnih šuma posvetila
pažnja i samom pošumljivanju sječina, te je tako ostalo mnogo nepošumljenih
površina. Kod zemljišnih zajednica pak iskorišćavale su se
šume u okviru redovitog godišnjeg etata, te su sječine, u koliko je iskorišćenje
provedeno čistom sječom, zaista i ručno pošumljene.


Tečajem godine 1925. počelo se, na temelju pravilnika od 16. oktobra
1925. o fakultativnom otkupu agrarnih objekata, sa kupovanjem privatnih
šuma bilo po pojedincima, bilo po zemljišnim zajednicama, bilo po
novo-ustrojenim agrarnim zajednicama i samoupravnim tijelima.


Mnoge se šumske sastojine, osobito one na relativnom šumskom tlu,
pretvaraju u drugu vrst težadbe, bilo samovoljno po pojedincima, bilo pak
po izdanim dozvolama od nadležnih vlasti. Od većih pretvorba, koje su
izvedene dozvolom nadležnih vlasti, valja spomenuti pretvorbu šume Crna
Mlaka porezne općine Zdenčina u površini od 1.118 jutra, pa šume Okićki
Lug porezne općine Kupinec u površini od 490 jutra. Ohe su šume pretvorene
u ribnjake.


Od nemanje je važnosti i spor »dioničarskog društva za izradbu željezničkih
pragova« u Sisku sa ministarstvom saobraćaja za naknadu štete
u predmetu izradbe pragova, tehničke građe, trupaca i goriva drva. Ugovorom
od 30. januara godine 1920., sklopljenim po odobrenju ministarskog
savjeta od 16. decembra 1919. M. S. Broj 25.939 sa ministarstvom saobraćaja,
preuzelo je spomenuto d. d. izradu drvne mase od 100.000 kbmt. u
šumama kneza Thurn-Taksisa u pragove, specijalnu tehničku građu i gorivo
drvo: i to u šumama šumarije Pešćenica, Cerje i Kalje. Čim je ugovor
bio sklopljen, pristupilo se energičnom radu sa kojih 2.500 šumskih
radnika, jer se osim na obaranju stabala, izradbi sviju vrsti građe, izvozu
na stanicu u Lekenik radilo i na izgradnji šumsko-industrijalue željeznice
u dužini od 16 kilometara. Do 6. aprila 1920, kada je po državnom komesaru
za dobra kneza Thurn-Taksisa bila obustavljena svaka daljnja sječa,
bilo je od oborenih stabala izrađeno do 50.000 kbmtr. Kako je nastao spor
o odšteti u visini od okruglo 15,000.000 dinara, ostalo je na stanici u Lekeniku
oko 11.500 kbmtr. prvorazrednih hrastovih trupaca, a uzduž šumske
pruge u samoj šumi isto tako oko 2.000 kbmtr. prvorazrednih hrastovih


113