DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Ing. RUD. KOLIBAŠ, ZAGREB.


PORATNO ŠUMARSTVO NA PODRUČJU
ZAGREBAČKE OBLASTI


(L´ÉCONOMIE FORESTIERE D´APRES LA GUERRE SUR LE
TERRITOIRE DE LA RÉGION DE ZAGREB)


I. OD GODINE 1919. DO KONCA 1925.
D
D
ržavnim prevratom koncem oktobra 1918. postadoše i šume
žrtvom nemilih posljedica. Pod konac godine 1918. i početkom
1919. stradale su beziznimno sve šume, bez obzira na vrst i
kategoriju vlasništva, od strane susjednog žiteljstva i to tako,
da je izgledalo, da će šuma u opće nestati.
Glavni povod haračenju šuma bio je izljev srdžbe, a i osvete bivših
podanika većih vlastelinstava radi prikrate na šumskoj i pašnjačkoj pripadnosti,
koja se dogodila prigodom obavljenih segregacija između vlastelinstava
s jedne i njihovih podanika s druge strane. Ne manje je pridonijelo
haračenju šuma i krivo tumačenje stečene »slobode« nakon
sloma bivše Austro-Ugarske monarkije. Također je povratkom naših
vojnika iz ruskog zarobljeništva donesena po njima nauka o nepriznavanju
privatnog vlasništva, pa je tako domaće žiteljstvo tu nauku donekle
primjenilo i na naše domaće prilike.


Predhodnim odredbama za pripremu agrarne reforme od 25. februara
1919. ekspropriišu se svi veliki posjedi na teritoriju Kraljevine Srba, Hrvata
i Slovenaca, te se počinje sa riješavanjem pitanja o snabdjevanju
zemljoradnika potrebitim ogrevom, gradom i šumskom pašom. Ovim odredbama
polučilo se to, da su šume konačno bile oslobođene od dalnjeg
haračenja. Od ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca u jednu državu izdane
su na polju šumarstva i gospodarstva ove uredbe i naredbe:


1. Prethodne odredbe za pripremu agrarne reforme od 25. februara
1919;
2. naredba ministarstva šuma i rudnika od 14. januara 1920, broj
16.530 .. 1919, o doznaci drva i paše u šumama velikog posjeda;
3. naredba ministra za agrarnu reformu od 11. fe!bruara 1920, broj
2.202, izdana u sporazumu s ministrom poljoprivrede i voda i s ministrom
šuma i rudnika, o državnom nadzoru i državnoj upravi velikih posjeda;
4. okružnica ministarstva za agrarnu reformu od 17. februara 1920,
broj 1629 o izdavanju u zakup zemalja šumskog erara;
5. raspis ministarstva za agrarnu reformu od 6. aprila 1920, broj
5.535 o izdavanju u zakup zemljišta imovnih općina;
6. rješidba ministarstva za agrarnu reformu od 2. septembra 1920,
broj 12.758 o doprinosu 5% od brutto-prodajne cijene šumskih proizvoda
za pokriće troškova agrarne reforme;
7. naredba ministra za agrarnu reformu od 3. septembra 1920, broj
14.082, izdana u sporazumu s ministrom poljoprivrede i voda i s ministrom
šuma i rudnika o državnom nadzoru i državnoj upravi velikih posjeda;
110