DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 11     <-- 11 -->        PDF

dareiija postupanje sa pojedinom sastojinom, koja i po vrsti drva i po
kvantumu i po kvaliteti treba da rezultira iz tla kao osnovnog produkcionog
faktora, dakle kao maximum i optimum produkcije tla i klimatskih
odnošaja. Isto će tako ostati samo kao idealna daljnja prepozicija za
umjereno sastojinsko gospodarenje — postojanje najrentabilnije vrsti
drva. Ovo će se moći provesti u jednom dužem periodu vremena, a dotle
diskusije o ovakovim teoremima neka ostanu za katedru.


Nekoje su imovne općine izdubile ogroman kapital za to, što su
iskorišćavale mnoge svoje šume uređene po šestarskim metodama i taj
se gubitak maniîestovao najjače u najvrednijim šumama. Takova je bila
moda u gospodarstvu, a tako su i zakoni i vlasti propisivale. Nije se
smjelo od toga odustati i raditi po zdravom razumu, a u boljem interesu
gospodarstva. Naročito u slavonskim hrastovim šumama trebalo je
odavna zavesti umjereno sastojinsko gospodarenje. U starim hrastovim
sastojinama trebalo je zavesti etat po stablima kao specijalni uređajni
postupak diktiran specijalnim šumsko-gospodarskim odnosima. Lako je
raditi po šabloni. Treba znati raditi prema konkretnoj; potrebi, kad nema
šablone.


Konservativci i šabloniste ovo nerado kapiraju, ali razumam i napredan
gospodar o tom ne sumnja. Zato ne treba biti ni šumar. U uzornom
šum. gospodarstvu D. D. za eksploataciju šuma u Delnicama (prije
Thurn Taksis) postoje za njegovanje šuma dvije devize: a) svako je šabloniziranje
štetno; b) sa svakom sastojinom valja individualno postupati.
5


U Slavoniji možeš na vrlo mnogo mjesta iskoristiti sve od pruća do
starca hrasta, pa i negovo žilje.


Evo, tako ja praktički smatram umjereno sastojinsko gospodarenje
kod imovnih općina. Moram dozvoliti, da se ovo ne može dovesti posve
u saglasnost sa teoretskim zasadama, ali, kad bismo se držali strogo teorije
na svim linijama praktičnoga života, držim da taj život u mnogo
slučajeva ne bismo mogli valjano regulisati.


S ovim sam upotpunio i objasnio svoju napomenu o potrebi reforme
u budućem uređivanju šuma imovnih općina. Neka nas pri tom ne smeta,
što kod komunalnog šumskog gospodarstva u opće, dakle i kod imovnih
općina, ne možemo govoriti o uzornom šumarstvu, jer na iskorišćavanje
uređenih šuma utiču često razni više manje štetni izvan-stručni faktori,
tako da efekat uređenja jedne šume često izostaje. Ni kod drugih vrsti
vlasništva, koja su slobodnija, nije mnogo bolje. Naše se šumarstvo još
neprestano nalazi u početnom stvaralačkom stadiju i mora doći vrijeme,
u kojem će se valjane gospodarske osnove i poštivati.


Résumé. L- auteur explique ses vues sur le sens et la signification d´ une économie
»par peuplements« modérée, en réplitiue a une conception contraire.


5 Ing. S. Francišković: »Šume i šumarstvo vlastelinstva Thurn Taxis u zapadnoj
Hrvatskoj«. Šumarski List, Zagreb 1927. Pag. 471.


109