DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 8     <-- 8 -->        PDF

»


zavede racionalniji sistem u upravi i gospodarstvu sa šumskim a naročito
sa pašnjačkim površinama imajući u vidu interese pojedinoga sela
prema njihovom udjelu.


Posebno je pitanje, može li se organizovati jedan nadzor i jedna
Uprava kraj razlike u vlasništvu, dviju vrsti kultura i kraj prostorne udaljenosti
resp. nesuvislosti objekata. Može! Na površinama zemljišne zajednice
ima čistih pašnjaka, drvljem obraslih pašnjaka i ponešto mladih
šuma. U šumama imovnih općina ovlaštenici zemljišne zajednice napasuju
stoku kao pravoužitnici dotične imovne općine, a pravoužitnici sijeku
grmlje i drvlje u zemljišnim zajednicama kao njezini ovlaštenici, jer sui
gotovo svi pravoužitnici imovnih općina ujedno ovlaštenici zemljišnih
zajednica, a većina ovlaštenika zem. zajednica jesu ujedno, i pravoužitnici
imovnih općina, osim gdje ima doseljenika stranaca Dakle postoji
srodnost i uzajamnost u uživanju i na objektima imovnih općina i zemljišnih
zajednica. Nema prema tome većih poteškoća za jedinstvenu gospodarsku
upravu i nadzor. Potrebni uslovi postoje, ali je odlučna volja
i odluka ovlaštenika zemljišnih zajednica, da neznatno ograniče svoje
dosadanje naskroz neracionalno postupanje sa svojim zajednicama, kako
ih na to u njihovom interesu ne bi morala vlast prisiljavati. Od njih se
početkom ne bi moglo ništa tražiti, nego da ograniče pašu i sječu i da
počnu pošumljavati i pašnjake uređivati. Taj veći izdatak na upravu i
čuvanje imao bi se imovnoj općini naknaditi.


Takovim1 bi posrednim radom imovne općine ojačale, kumulativna
dobra bila bi bolje povezana, za nekoliko godina počeo bi se opažati
uspjeh novoga stanja, nastala bi konsolidacija novih odnpšaja i ne bi se
u dogledno vrijeme javljale centrifugalne težnje, koje danas znače raspadanje
i propadanje. Da pođemo još i dalje, reći ćemo, da sve ovakove
iste, identične narodne seljačke komunalne ustanove u jednoj te istoj ili
sličnoj ekonomskoj sredini treba što više privredno i novčano povezati
radi međusobne pomoći i jačanja.


ad c) Potrebe seljaka u glavnom rastu. Bez obzira na pravo, oni svi
ipak podmiruju svoje potrebe na drvu u šumama, bile one državne, komunalne
ili privatne. Postoji, ako i nelegalan, a ono ipak jedan ekonomski
i socijalno gotovo nerazdruživ odnos između našega seljaka i šume,
bez obzira na vlasništvo.


Produkcija se šuma teško uvećava, ona je jednolika. Ne može se
dakle za duže vrijeme fiksirati jedna točno određena površina. Prema
većim potrebama ima se i površina uvećavati, znači u konkretnom slučaju
sve ujedinjene šumske i pašnjačke površine služit će u prvom redis
za pokriće potreba na građi, ogrijevu i paši zemljoradnika i onih, koji
se uzgred bave zemljoradnjom u smislu čl. 41. Ustava. Na ime odštete
samoupravi ili državi neka se odrede takse na šumske užitke, a za najsiromašnije
bez takse. Sa sve većim potrebama ove bi se takse uvećale,
a plaćale paušalno sa ostalim porezom.


Višak prihoda iz tih šuma imao bi se upotrijebiti za korist samouprave
ili države. Dakle, te sadanje šume i površine imovnih općina i
zemljišnih zajednica mogu postati samoupravne ili državne. Oblik je
sporedan. Za nas je odlučan samo privredni oblik i to onaj, u kojom se
može bolje vršiti izvjesna ekonomska funkcija, jer sve šume u izvjesnom
kraju čine jednu šumsku privrednu cjelinu. 0 osnivanju novih servituta


62