DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 4     <-- 4 -->        PDF

uzdržavane državne financije, kada će godišnja bilanca šumskog gospodarstva
svršavati sa velikim deficitom, jfer neće biti velikih sječa, nego
tek proreda, a ipak će se šume morati njegovati, čuvati i upravljati. Ljudi,
koji gospodare uz premnjevu »dok je nas, bit će i šume, a što će biti poslije
nas, za to nas ne tare briga«, slabi su prijatelji svoga naroda, a vrlo
loši službenici države.


I profesori naših šumarskih fakulteta ustali su javno na obranu naših
šuma i tražili njihovu zaštitu.


I kada se već držalo, da je tu zaštitu kod nas nemoguće naći, nadošao
je čas olakšanja, učinjene su odluke u ciljlu popravljanja dosadanjeg
stanja. Učinjeno je to u posljednji čas. Nadamo se, da će novi ministar
Šuma i Rudnika htjeti i znati povesti djelo šumsko gospodarstvo stazom
sređenog gazdovanja po primjeru naprednih zemalja.


Vjerujemo čvrsto — ja i mnogi članovi J. Š. U., u ime kojih ovo
pišem, da nas ovaj put nada ne će iznevjeriti.


Résumé. Réflexions a l´occasion du changement profond dans l´administration de
notre État.


Ing. A. PERUŠIĆ, OGULIN:


KRAJIŠKE IMOVNE OPĆINE U HRVATSKOJ*


(LES COMMUNAUTÉS DES BIENS EN CROATIE)


v


Š
Š
umsko je gospodarstvo kod svih imovnih općina u glavnom već
uređeno. Iako je ono do sad uređivano kao obično unaprijed za
duži period vremena, ipak su gotovo sve imovne općine češće
inventarisale i kontrolirale svoje drvne zalihe i prema nalazu preuređivale
svoje gospodarstvo. Često puta to preuređivanje nije moglo
podnijeti stručne kritike. Ovo je rađeno za to, što bilance nisu bile povoljne,
a statistički računi u brzo poremećeni, jer je prihod ostao isti, a
potrebe članova bivale sve veće. Tim se potrebama htjelo raznim metodama
rada u glavnom udovoljiti, kako ne bi članovi samo uzimali, gdje
i koliko bi htjeli i tim pogotovo remetili gospodarstvo.
Najveći dio rada i novca kod većine imovnih općina trošen je oko
razdiobe šumskog prihoda, oko očuvanja šuma od samih uživalaca i u
brizi oko prikupljanja novčanih sredstava za podržavanje kućanstva [
gospodarstva. Čim je veća bila opasnost po imovinu i veća potreba rada,


* Skraćeno predavanje, što ga je autor održao na kongresu Jugoslovenskog Šumarskog
Udruženja od 9. XII. 1928.
58