DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Nadam se, da će mi se uskoro dati prilika, da Udruženje pozovem na saradnjn,
kada otpočnem rad na izvođenju nove šumarske politike, k´oju kanim da sprovedeni u
područnom mi resoru.


17. januara 1929. god. Ministar Šuma i Rudnika:
Beograd. L a z a R a d i v o j e v ić, v. r.«
Na Rezoluciju, predloženu po g. nadsavjetniku u. m. F. Slapniča.ru »0 umirovljenicima
prije zakona o činovnicima od 1923. god.«, koja je rezolucija prihvaćena i otposlana
sa 52-ge glavne skupštine, odgovorilo je Ministarstvo Šuma i Rudnika, da je
predmet dostavilo Ministarstvu Finansija kao nadležnom.


Na Rezoluciju, predloženu po g. direktoru L. Kriškoviću »O primjeni agrarne
reforme na deputatna zemljišta šum. činovnika«, koja je rezolucija prihvaćena i otposlana
sa 52-gog zbora, odgovorilo je Min. Š. i R., da je predmet dostavilo Min. za
agrarnu reformu, kao nadležnom i da je predmet preporučilo na povoljno riješenje.


ISPRAVAK.


Gospodine urednice! Obzirom na grubu jednu netačnost, koja bi mogla stvoriti
za mene velike moralne i materijalne obaveznosti, a bez svakog osnova i bez mogućnosti,
da im prema svojem običaju i udovoljim, molim Vas, da izvolite u narednom
broju »Šumarskog Lista« uvrstiti ovaj ispravak:


U izvještaju o 52. skupštini J. Š. U. na strani 46. »Š. L.« prvi redak glasi: »G.
Ružić preporuča Maribor« (t. j. za dogodišnju skupštinu Udruženja). To je apsolutno
neispravno, jer ja takvih netaktičnosti ne pravim.


Istina je ovo: Čim je predsjednik g. ing. Čmelik poveo riječ o tome pitanju, te
spomenuo Sloveniju i to naročito Ljubljanu i Maribor, čuli su se dvoranom glasovi:
Maribor, Maribor. Sve je očekivalo, da će se neko iz tih krajeva dići, te prema običaju
pozvati zbor na skupštinu. No premda je bilo prisutno više odbornika Slovenaca, pa i
sam novi potpredsjednik Udruženja g. ing. Milan Lenarčić, veleposjednik i industrijalac
iz mariborske okolice, nije se niko javio i po nekom davnom običaju taj je odgovor
skupština počela da traži od mene. Očito mnogim vanjskim kolegama nije
poznato, da ja već treću godinu ne snosim nikakve odgovornosti za rad podružnice,
pošto odbor moje motivirane ostavke na odborničko mjesto i mimo moga traženja nije
objelodanio. Ustadoh i izjavih: niti imam kakvo ovlaštenje od odsutnog g. šefa niti sam
bilo kakav funkcijonar Udruženja i zato nemam prava, da dajem takve izjave, pogotovo
i zato ne, jer smatram da sam već dosta za druge radio i jer razlozi, zbog kojih
sam bio prisiljen otkloniti svaku odgovornost za rad podružnice, postoje i dalje. —
Nego, rekoh, tu se nalazi g. potpredsjednik i nekoja gg. odbornici, pa nek oni glasno
izjave, da li su sporazumni si time, jer je takva izjava ujedno i teška moralna i materijalna
obaveza.


Na ponovno traženje, nek bar to kažem, hoće li se dobiti dovoljno konačišta u
Mariboru, odgovorih, da hoće, jer je Maribor veliko i moderno mjesto i leži u jednom od
najljepših i najnaprednijih šumskih i turističkih predjela naše države.


Drugo ništa ne rekoh.


U Mariboru, dne 10. januara 1929. g.


S odličnim poštovanjem odani Vam


Ing. Ante Ružić, kr. šum. savj.


92