DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 37     <-- 37 -->        PDF

TJporedni pregled U Za narednu
Nazi v
partije
predloženo
od strane
Min. Šuma za
g. 1929/30
Uneto u
pred log
budgeta za
g. 1929/30
od strane
Min Finansija
Broj
partije
tekućoj
godini
1928/29
odobreno:
budžetsku
godinu
1929/30
odobreno:


Putni i podvozni trošk.
i dnev. sa paušalom po
61. 30 zakona o ustrojstvu
Min. Šuma i Rudnika
2,405.000
I. redakcija
1,520.000
U. red.
1,520.000 1,220.000 + 300.000,—
Opšte kane. i manip.
potrebe (ogrev, osveti.
itd.)
3,342.000
I. red.
2.370.0C0
.. red.
2,370.000 2,489.667 — 119.667.-
Opravka postoj et´ih
zgrada i gradnja
novih
2,802.196
I. red.
1,592.196
II. red.
1,393.07 14. poz. 3. 600.000 793.078.-
Izgradnja prometnih
sredstava
2,157.400
I. red.
1,000.000
II. red.
700.000 14. poz. 4. 100.000 + 600.000.—
Taksacioneuredjenje
radnje,
šuma
4,733.297
I. red.
3,350.000
II. red.
870.U00 14. poz. 1. 200.000 + 670.000.—
Procena, obeležavanje
gore za prodaju, nadnice
radnika
1,180.437. 956.080 15, 16, 19,
20 i 21.
732,000 452.437.-


Kod današnje teške finasijske i ekonomske krize i opšte tendencije svih nadležnih
faktora, da se budžetski rashodi smanje i svedu na najmanje moguću meru, ovo povećanje
mora se ipak smatrati kao jedan uspeh i ako je daleko od toga, da zadovolji sve
opravdane i prešne potrebe šumarske struke i njenih ustanova.


Ponovno napominjem, da je područno mi Ministarstvo učinilo sve, što do njega
stoji, da se opravdani zahtevi šumarske struke zadovolje, ali da iz napred pomenutih
razloga to nije bilo moguće.


Iz priloženoga pregleda može se Predsedništvo uveriti, da je baš po onim stavkama,
koje se u rezoluciji spominju, — osim jedne — postignuto znatno povećanje u
uporedenjii sa prošlogodišnjim budžetom.


I ako ovo povećanje nije tako znatno, mislim, da se ipak može smatrati kao
korak napred u današnjim teškim prilikama.


Dajući ovo obaveštenje tome Predsedništvu radujem se, da se isto kao staleško
udruženje tako živo interesuje za prilike svoje struke i želja mi je, da se ovakova saradnja
između Udruženja i područnog mi Ministarstva i u buduće održi.


91