DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 53. ....... 1929.


Prof. Dr. A. PETRAČIĆ, ZAGREB:


NADA U PREPOROD NAŠEGA
ŠUMARSTVA.


(I/ ESPOIR DE LA RENAISSANCE DE NOTRE ÉCONOMIE
FORESTIERE)


" | ugoslavensko Šumarsko Udruženje upozorivalo je već nekoliko go-
I dina na svojini glavnim skupštinama kao i u svom društvenom časo-
I pišu na nepravilno, u mnogo slučajeva i loše gospodarenje u našim šu-
J mama uopće, a napose na skroz nepravilnu, pa često i nepravednu personalnu
politiku Ministarstva Šuma i Rudnika. Jugosl. Šumarsko Udruženje
bilo je moralno obvezano, da to čini, jer 51. 2. njegovih pravila glasi:


»Svrha je Udruženja, da čuva, unapređuje i zastupa interese cijele
šumarske privrede i interese svojih članova.«


Vodeno tim jasnim odredbama svojih pravila, moralo je ,1. Š. U.
upozorivati, da se kod nas sa sječom šuma vodi takovo gospodarenje,
kojim se ne može zajamčiti potrajni godišnji prihod iz naših. šuma. Sjeći
i trošiti danas više, nego u šumama godišnje priraste, kao što se to do
sada činilo, znači trošiti ne samo kamate (prirast), nego i drvnu glavnicu.
Možemo mirne duše ustvrditi, da je dosadanje šumsko gospodarenje sličilo
gospodarenju raspikuće, kojemu nisu dostatni godišnji prihodi iz
njegovog dobra, pa prodaje komad po komad posjeda, dok na koncu
nema više što prodavati, a onda dolazi njegova propast.


Do sada se nastojalo takovo loše gospodarenje opravdavati potpomaganjem
državnih financija, a eventualno i radnika. Ne znamo, u koliko
su takova opravdanja bila iskreno mišljena, tek moramo naglasiti, da u
to dvojimo. Dvojimo, da može biti šumara, koji su studirali nacionalnu
ekonomiju, a koji ne poznaju bit šumskog gospodarstva i mogu vjerovati,
da je šuma neiscrpiv izvor drvcta. Mi se moramo pitati, a što onda, kada
nam ostanu samo posve mlade sastojine naših najvrednijih vrsta drveća
(a tome stanju smo već vrlo blizu), kada ne ćemo imati dozrelih šuma ni
za pokriće najnužnijih domaćih potreba na drvu. Od čega će onda biti


57