DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 24     <-- 24 -->        PDF

ipak redovito osvaja tlo i potiskuje bukvu i da se jelove šume bez znatnijih
poteškoća i bez pomoći bukve pomlađuju.


Gosp. prof. Dr. N e n a d i ć napisao je, da je u »Saksonskoj smreka
kao najrentabilnija vrsta šumskoga drveća osvojila malo ne sve tlo i potisla
iz gospodarenja najnerentabilniju vrst drva — bukvu«.3 Gosp. Fr a n-
c i š k o v i ć gleda na ovo ispravnije i umjerenije, jer je ustvrdio, da »i
kraj rastuće vrijednosti bukovine ipak ona u vrijednosti daleko zaostaje
za četinjačama«.4


Opazivši, da kraj ovakovoga naučavanja i pisanja mnogi mlađi drugovi,
a i moji gotovo svi mlađi činovnici zaista na djelu pokazuju znatnu
averziju prema bukvi, upozorio sam u br. 5. pr. g. Šum. Lista na str. 251.,
da treba nešto više obzira i opreza prema bukvi, jer da je danas njezino
iskorišćavanje sve veće, da je ona prema tomu sve vrijednije drvo, te
da joj je i porast cijene u izgledu, dakle da rđavo mišljenje o bukvi nije
posve ispravno i da se danas više ne može govoriti o nerentabilnosti bukve
tako rezolutno i apsolutno. Osjećao sam dakle, da je potrebno ova gledišta
o bukvi pomiriti, kako bi se na stvar gledalo realnije i pravilnije.


Na taj moj člančić o rentabilnosti bukve osvrnuo se g. Fran c iš
k o v i ć5 dokazujući manju rentabilnost bukve, što ja nisam nigdje ni
osporavao. Kako je pri tom išao i malo dalje, potrebno je, da svoj prvi
prikaz upotpunim i objasnim. Na izjavu g. prof. N e n a d i ć a, da je
bukva najnerentabilnija vrst drva, ne bih se osvrtao, kađ se ona ne bi
davala ex cathedra studentima. Mnogi mladi i najmlađi naši drugovi ne
bi išli predaleko u uklanjanju bukve, da uzgoje najrentabilniju vrst drva:
smreku. Ovo je tim teže, što još danas mnogi svršeni đaci dolaze odmah
na upravu, nemaju potrebne ustaljenosti stručnih pogleda i potrebne orijentacije,
sjećaju se riječi svoga učitelja i konsigniraju bukvu i preko
mjere.


Ovom prilikom moram napomenuti, da rezultati sa kulturom smreke
kod nas do sad ne zadovoljavaju, jer mi moramo pomlađivati smreku sa
sjemenom ili biljkama naših domaćih starih smrekovih stabala, a ne stranim
sjemenom i biljkama, koje se odmah u prvoj generaciji ne mogu aklimatizirati.


I ako je mišljenje g. Franciskovića mnogo umjerenije i pravilnije
od mišljenja g. N e n a d i ć a, ipak i to njegovo mišljenje hoću da
ublažim u prilog bukvi. Pri tome sam uzeo u obzir i to, da bukva kod
nas zaprema 60—70% površine svih šuma. Opća naša šumsko - gospodarska
politika (kad bi je imali) trebala bi prema postojećoj nauci određivati
u državnom i komunalnom šumarstvu što intenzivniji i brži prelaz
iz bukovine u smrekovinu respect, jelovinu. Čast nauci, ali se prije 40
godina nije moglo znati, do kakve će sve upotrebe bukva danas doći, niti
joj može biti danas poznato, kakva će biti njezina buduća upotreba, jer
to zavisi o okolnostima, koje će u budućnosti o tom odlučiti. Ne možemo
dakle računati s izvjesnim znanstveno utvrđenim, a nepromjenljivim faktorima.
A kad je tako, ne treba a priori zabaciti svaki takav oprez i upozorenje
u gospodarenju sa našim bukovim šumama, koje u najmanju ruku


3 Šum. List g. 1926. broj 5. Pag. 200.
4 Šum. List g. 1927. broj 10. Pag. 469.
5 Šum. List g. 1928. broj 6. i 7. Pag. 285.


78