DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 22     <-- 22 -->        PDF

redimo li konkretnu krivulju dotičnih pogrešaka sa teoretskom, to nam
se grafički pokazuje, koliko je slaganje između obih krivulja (si. 3).


Slika ..


/i


Iznos 2 -sr- je u ovom slučaju = 2 0743 3-196 umjesto 3´142 = ...


.2 , ..„_,„ _ 0.465


B e s s e 1 (1838) dobio je kod trokutnih pogrešaka (22 trokuta)


iznos 2-^ -= 2´599 umjesto 3,142. Razlika je znatna, ali još uvijek ne
tolika, da bi se odustalo od izjednačenja po metodi najmanjih kvadrata.
S e ho l s je dobio kod 2170 trokutnih pogrešaka vrlo dobro podudaranje
sa teoretskom razdiobom pogrešaka. Vidimo, da tek kod velikog
broja opažanja dolazi do boljeg slaganja.
Cl ark e (1888) je kod 40 mikroskopskih čitanja na mjerilu dobio


.*


30394.


iznos ^ Ô*


(Nastavit će se.)


Résumé. Voir le 1er Numéro.


Ing. A. PERUŠIĆ, OGULIN:


O RENTABILNOSTI BUKVE


(SUR LE RENDEMENT DU HETRE)


P
P
okojni je K o z a r a c odavna napisao, da je u Hrvatskoj poslije
perioda bukve slijedio period hrasta i da hrast već počinje odstupati
mjesto jasenu i brijestu. Ipak smo mimo toga težili za najvećom
zemljišnom rentom i na taj način, da smo uzgajali čiste
hrastike, a primjesu uklanjali. Radilo se protiv prirode i rezultati nas nisu
zadovoljili. U području četinjača potiskivali smo bukvu iz financijskih


76