DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 12     <-- 12 -->        PDF

ING. STJEPAN ŠURIĆ, ZAGREB:


TAČNOST PROCJENE SASTOJINA POMOĆU
PRIMJERNIH PLOHA
(L´ EXACTITUDE DE L´ ESTIMATION DES PEUPLEMENTS
AU MOYEN DES PLACES D´ ESSAI)


(Nastavak — Suite)


P
P
rimjenjujući formule za srednju pogrešku pojedinog mjerenja i
srednju pogrešku aritmetičke sredine na ustanovljivanje zbroja
temeljnica sastojine pomoću primjernih ploha, koje su međusobno
jednake i koje su jednako raspoređane po cijeloj sastojini,* imali
bismo da izvršimo slijedeći računski posao: treba izračunati zbroj temeljnica
svake primjerne plohe za sebe i izračunati aritmetski srednji
zbroj temeljnica (S) od svih primjernih ploha zajedno, zatim naći diferenciju
svake primjerne plohe naprama toj aritmetičkoj sredini, sve te diferencije
kvadrirati, sumirati i t. d. Kod velikog broja primjernih ploha (a
po ovom načinu moramo uzeti dosta velik broj primjernih ploha) to je
jako velik posao. Da ga ujednostavimo, možemo upotrijebiti dva približna
načina.


Prvi način sastoji se u tome, da rezultate svih primjernih ploha
saberemo u dva srednja rezultata: i to tako, da sve primjerne plohe sa
lihim rednim brojem obradimo zajednički (t. j . od njihovih rezultata
uzmemo aritm. sredinu), a isto tako i sve plohe sa takim rednim brojem.
Ovakovu grupaciju uzimamo zato, da i u jednoj i u drugoj grupi budu u
rezultatima pojedinih primjernih ploha i pozitivne i negativne pogreške
jednako vjerojatne,, što je glavni uvjet za izjednačivanje. A to će i biti,
jer i jedna i druga grupa sadrži primjerne plohe, koje su objektivno i
podjednako raspoređane po cijeloj sastojini.


Ta dva srednja rezultata neka budu Gj i Gt, a njihova diferencija
O —I— C1


neka bude d. Konačni srednji rezultat je ——~—-= G. Njegova srednja


pogreška iznosi prema (12) za n = 2:


* Ovdje se dakle sa rezultatom klupovanja svake pojedine primj. plohe postupa
jednako kao sa pojedinačnim rezultatom opetovanog mjerenja jedne te iste veličine,
a to je u smislu definicije slučajnih pogrešaka sasvim dozvoljeno. Jer isti oni zakoni,
koji važe za diferencije između pravog iznosa stanovite veličine i pojedinačnih, opetovanim
mjerenjem njenim dobivenih iznosa, važe jednako i za diferencije između
prosječnog temeljničkog zbroja cijele sastojine i temeljničkog zbroja svake pojedine
primj. plohe. To isto važi u oba slučaja također za diferencije između pojedinačnih
iznosa i njihove aritm. sredine. Potvrdu za ispravnost ovog postupka vidjet ćemo
kasnije.