DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 11     <-- 11 -->        PDF

racijom i unifikacijom svih narodnih šumskih i pašnjačkih površina, ne
samo racionalnijim radom, već, što je jedino odlučno, osiguranjem novih
proizvodnih površina. Zato je dužnost nadležnih faktora, da općim agrarnim
zakonom obrate naročitu pažnju prikupljanju, organizovanju, očuvanju
i unapređenju danas rastresenih komunalnih šumskih i pašnjačkih
narodnih dobara, pa nalazila se ona i na relativnom šumskom tlu; da se
osigfura mogućno,st kooperacije i unifikacije više takvih srodnih odnosno
istih komuna.


Revizijom Ustava i revizijom zakona o općoj upravi valjalo bi
osigurati samoupravama dodjelu svih ili izvjesnih državnih šumskih
površina za potrebe samouprave i naroda u pogledu korišćenja sa šumama
za kućnu i gospodarsku potrebu. Zakonom o eksproprijaciji velikih
šumskih posjeda neka se osigura mogućnost i imovnim općinama,
da uz pomoć države nabave dio raspoloživog privatnog velikog šumskog
posjeda. Zakonom o šumama neka se osigura, naročita zaštita komunalnih
šumskih dobara, njihova potrajnost i stručna uprava. Specijalnim
zakonima neka se propiše uređivanje komunalnih ispasišta. pošumljavanje
krša i goleti. Neka se dopuni i izmijeni sadanje zakonodavstvo u
imovnim općinama.


Ministarstvo šuma može odmah pristupiti energičnom izvršenju
raznih preventivnih i represivnih administrativnih mjera, što smo ih naprijed
naveli pod slovima a) do i), a koje mogu otkloniti dosta štete od
imovnih općina. Dužnost je Ministarstva, da se pripremi materijal, koji
mora biti stručan, ekonomski određen, konkretan, prilagođen opravdanim
trajnim i lokalnim i općim potrebama našega naroda, tako, da ga
njegovi predstavnici mogu i moraju usvojiti, ka!ko bi se s tim trajno
reguliralo jedno vrlo važno narodno privredno pitanje. U protivnom
mogli bi to riješiti parlamentarci bez nas na štetu same stvari.


Résumé. Les communautés des biens, étant une catégorie considérable de nos
propriétaires de forets et ne correspondant plus, dans leur organisation, aux besoins
du peuple, l´auteur recherche et propose un mode de leur réorganisation.


65 )