DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 10     <-- 10 -->        PDF

manjkanja godišnjeg etata nisu mogle vršiti svoj zadatak, preuzela je


država sve šume u svoje vlasništvo i narod se koristi sa šumama kao i


prije segregacije.


Moji su predloži radikalni, jer drugačije ne ide. Ili tako ili rasudo.


Ne treba napose isticati, kako ovi prijedlozi važe samo za slučaj1, da se


prilike u zemlji srede. Nije mi poznato, kakovo stanovište zauzima naše


stručno Ministarstvo,, koje je u prvom redu zvano i nadležno, da ovo


pitanje pokreće i riješi sporazumno sa Ministarstvom za Agrarnu Re


formu i Ministarstvom Financija. Održano je nekoliko anketa bez re


zultata. Ali, ne čekajući na to, ima više i takvih predloga, koji nisu strogo


vezani na donošenje specijalnih propisa, već se njihovom izvršenju može


pristupiti i bez toga.


Tako primjerice :


a) da se ujednostavni i pojeftini uprava, koja je kod nekih imovnih


općina preskupa;


b) da se proširi djelokrug šumskim upravama;


c) da se strogom primjenom S 17- Naputka A. uživaoci prisile na
još veću štednju sa šumskim proizvodima i to propisivanjem odnosno
uvećavanjem taksa na užitke, a sve te takse ili dio njih da se upotrebi za
investicije u šumskom gospodarstvu i pomoć pravoužitnicima;


d) da se beskompromisno vrše svi propisi o zaštiti šuma, a dužne
šumske odštete da se po presudi odmah utjeraju;


e) da se diže vrijednost šuma: racionalnim investicijama, izgradnjom
šumskih prometila, intenzivnijim pošumljavanjcm, smanjivanjem
površina za pašu, radnjama u režiji;


f) da se provodi kooperacija imovnih općina radi osiguranja i unapređenja
zajedničkih i vlastitih interesa (novčano pomaganje, sporazumno
i zajedničko istupanje kod licitacija, a osobito karteliranje u prodaji
hrastovine. međusobna nabava ogrijeva i grade, izmjena činovništva
i lugara);


g) da se gospodarstvo imovnih općina akomodira sve više interesnim
sferama pojedinoga sela ili općine. (Već danas prilikom revizije
postojećih i sastavka novih gospodarskih osnova treba imati na umu
trajno ušumljenje pojedinih sela u onim šumama, koje čine interesnu
sferu pojedinih sela i općina, dakle da se provede naročito gospodarsko
razdijeljenje šuma) :


h) da se đeetatizira uprava onih imovnih, općina1.- koje to zatraže,
a kod onih, koje ostanu pod dr´žavnom upravom, ima se država pobrinuti
za njihov personal ;


i) konačno, da se državni stručni nadzor pooštri.


Riješenje pitanja pasivnih imovnih općina u prvom redu kao i
imovnih općina uopće zavisi o izvršenju čl. 41. Ustava odnosno o agrarnom
zakonodavstvu, zakonu o eksproprijaciji velikih šumskih posjeda i
Zakonu o reviziji segregacija.


Državni Ustav članom 41. osigurava korišćenje sa šumama seljacima
i onima, koji se uzgred bave zemljoradnjom. Na krajiške se imovne
općine i zemljišne zajednice taj član Ustava ne odnosi, jer su one zemljoradničke
ustanove. Ali većina njih ne može danas više odgovarati svojoj
svrsi, zato propadaju. Od toga nastaje šteta i za njih i za državu. Njihovo
šumsko gospodarstvo mora se sačuvati i pojačati ne samo koope


64