DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1929 str. 7     <-- 7 -->        PDF

zadnjih 5 godina t. j. od 1923. do 1928. Prema podacima Generalne Direkcije
Carina izvezeno je:


hrastovih pragova: bukovih pragova :
komada: u vrijednosti Din: komada: u vrijednosti Din:


d. 1923 114.018 14,589.450 491.173 40,984.489
, 1924 487.826 30,353.900 537.373 23,989.202
, 1925 640.801 41,449.518 739.429 31,375.517
, 1926 946.959 51,379.939 1,248.740 41,207.058
, 1927 1,931.068 92,052.415 1,443.838 43,152.590
, 1928: kroz 10 mjes. 2,209.663 112,558.203 354.713 11,833.390
kroz novembar
i decembar* 441.932 22,511.640 70.942 2,366.678
Sveukupno 6,772.267 364,895.065 4,886.208 194,908.924


1 u rna-č : —" ~ ~— hriMoui pragovL .
~~ — — uu U ovi "
kom. .
ÇLaQO OOii
/
2.AOQ OQO
2. 0UO.OOO /\
., (jOOOOO /
i/2oo OQO´ \
fioo goo ^
^.S \
´oo.ouo „
—-} \
\(
-1923. ...^ 1925 1826 -192?. -i9as 3°d-


Iz toga se prikaza vidi, da je od početka dozvole izvoza pragova


t. j . od god. 1923. pa do god. 1926. bio izvoz bukovih pragova veći nego
hrastovih, te da je zadnje dvije godine, a naročito 1928. god., preoteo
maha izvoz hrastovih pragova nad bukovim.
Ta je činjenica, kako s nacionalno-ekonomskog, tako i sa šumskouzgojnog
gledišta od osobito velike štete. Bukovih šuma imamo daleko
više nego hrastovih, pa bi se iskorištavanjem tih šuma u pragove, digla
još više njihova vrijednost, a štedile bi se hrastove šume, koje još nisu


* Za novembar i decembar, za koje nisu još izašli službeni podaci, uzeo sam
prosiek prvih 10 mjeseci