DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1929 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Fakat je, da se ogromne količine drva sijeku u našim šumama.
Toliku količinu drva ili bolje reći tako intenzivnu sječu državnih šuma,
kako je vodi Ministarstvo Šuma i Rudnika, nije prije rata iskazivala
cijela Austro-Ugarska monarhija. Intenzitet sječe šuma kod nas je narastao
upravo do neslućene visine i on ugrožava opstanak naših šuma.


Ako se gornjoj masi u iskazu od 4,978.884 m3 pribroji još masa
drva, koja se u Bosni i Hercegovini besplatno izdaje u ime »meremata«
(servitut) za 160.000 familija, a koja iznosi oko 2.5 milijuna m \ te ako se
k tomu doda još ona masa drva, koja se besplatno izdaje raznim strankama
u državi, kao i ona, koja se pokrade, što sve najmanje iznosi jedan


s


milijun m3, to se u državnim šumama sječe godišnje oko 8 milijuna m.
U slijedećem desetgodištu iznosit će to oko 80 milijuna m3.


Ta ogromna količina izvezenog drva i taj intenzitet sječe naših
šuma pored slabe brige oko pomlađivanja mora da u duši svakog šumara
i patriote ostavi dubok trag zabrinutosti nad potrajnim uživanjem naših
šuma, jer je potrajno iskorišćavanje šuma kamen temeljac svakog zdravog
šumskog gospodarstva. S njime je usko vezan procvat i napredak
šumarske nauke, a jednako i opstanak šumarskog staleža kao takovog.
U gornjem pregledu izvoza drva sadržani su i pragovi. Od godine 1923.,
kada je izvoz hrastovih pragova dozvoljen, pa do danas, raste proizvodnja
hrastovih pragova iz godine u godinu nevjerojatnom brzinom
tako, da će u godini 1928. sigurno dostići neslućen broj u visini više od


2.6 milijuna komada. Ako se k tome doda još potreba na pragovima u
državi, koja iznosi oko 1,200.000 komada (ugrađeno je u željeznice oko
12 milijuna pragova), to dobivamo ogroman broj od 3.8 milijuna pragova,
koji su u godini 1928. u našim šumama izrađeni. Toj ogromnoj brojki
odgovara masa u sirovom stanju od 600—700.000 m:i hrastovog drva, a
tolika se masa drva u našim hrastovim šumama ne može potrajno iskorištavati
za pragove.
Pred ovom brojkom mora se svako, tko pozna naše šume, duboko
zamisliti i zapitati: Zar mogu tako ogromnu proizvodnju hrastovih pragova
naše šume trajno da podnose i zar ta pohlepa šumskih trgovaca za
hrastovim pragovima ne dovodi u pitanje naš vlastiti željeznički saobraćaj?
Da je naš željeznički saobraćaj još daleko od svog normalnog
stanja, to svi dobro znamo i osjećamo, jer željezničke nesreće, koje su
kod nas redovna poja-va, imaju svoj začetak velikim dijelom baš u trulim
pragovima, po kojima se uz najveću pogibao odvija naš željeznički saobraćaj.
Po podacima, koje smo sabrali kod željezničkih direkcija, potreba
je željezničkih pragova za redovnu izmjenu daleko veća, nego što država
može da nabavlja iz svog neznatnog budžeta za željeznice. Ako se
k tomu doda još i količina pragova, koja je potrebna za nove željezničke
pruge, što su sada u gradnji, kao i za one pruge, koje su projektovane u
osnovi za izgradnju željezničke mreže, to je očito, da ćemo jedva moći
pokriti vlastite potrebe na pragovima iz naših šuma.


Nije potrebno napose isticati razloge za izgradnju novih željeznica
u državi, koje su glavni preduslov za naš materijalni opstanak i kulturni
napredak, a od goleme su važnosti i za sigurnost države.


Da slika o tom važnom pitanju zabrane izvoza pragova bude što
jasnija, iznosimo kratki pregled o količini i vrijednosti izvezenih pragova


-/