DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1929 str. 52     <-- 52 -->        PDF

........... 1928.; ... ........, ........., ... 400.— .. .... 1924. .. 1929.;
........ ........., ......, ... 50.— .. .... 1925.; ........ ......, ......, ...
20.— .. .... 1926.; ..... ....., ....., ... 50.— .. I. ........ 1928.; .... .........,
......., ... 100.— .. .... 1928.; ....... ......., ........, ... 100.— ..
.... 1928.; ..... ...., ....., ... 100.— .. .... 1928.; .. .... ......, .........,
... 100.— .. .. ........ 1928. . I. ........ 1929.; ........ ........,
......., ... 50.— .. II. ........ 1928.; ....... ......, ...., ... 50.— .. II.
........... 1928.; ..... ......, ...... ...., ... 50.— .. .... 1927.; .....
...... ...., ........, ... 150.— .. .... 1927. . 1928.; .... .... ....... .......,
........, ... 100.— .. .... 1928.


.........: ...... ............, .... ......, ... 100.— .. .... 1928.; ...........
.., .... (......), ... 240.— .. .... 1928., 1929. . ... 40.— ...... .. ....
1930.—; ........ ....., ........, ... 100.— .. .... 1928.; ......... ...., ........,
... 1.000.— .. ...... ..... ....... ...... .. .... 1928.; „......." A. ..,
........., ... 100.— .. .... 1.928.


......... ... ........ ........ .... ..... .... .... ........, ... ....
......... .. ...... ....... je ... 2.000.— ... .... ......... Vivant sequentes!


LIČNE VIJESTI


.......... ..:


...... ......, .... ........ .. ......... II. .... 4 ..... ... ..... ...... y
.........
...... ......., .... .... ..... .. ........ ...... I. .... 8. ..... ... .....
...... y .........
........ ........, .... ..... .... .... .. ......... II. .... 5. ..... ... ....
...... y ´..........
........ ......, ...... y ......., .. ................ ......... II. .... 1. .....
... .... ...... y .........


.......... ..:


........ ....., .. .... ........... I. .... 7. ..... ... ......... .... ......
...... y .......
........ ...., .. ...... ...... I. .... 7. ..... . .... .... ...... y ......


..........
........ ....., .. .... ........ I. .... 8. ..... ... .... ..... y ..................
....., .. .... ........... I. .... 7. ..... .... ...... ......... ....


....... ...... ...... y ......
...... ....., .. .... ........ I. .... 8. ..... . .... .... ...... y .........
... ......, .. .... ........... I. .... 7. ..... .... .... ...... ...... ......


y .......
......... ........, .. ...... II. .... 4. ..... . ..... .... .... ... ..... .....


.... y .........
........ ......., .. .... ...... II. .... 4. ..... ... .... .... na .......
......... ......., .. ....... III. .... 2. ..... ... .... ...... y .........
....... ....., .. .... .......... I. .... 6. ..... . .... .... ...... y .......
...... ....., .. .... ........... I. .... 7. ..... . .... .... .... y .........
.... ...., .. .... .... I. .... 8. ..... ... ....... ......... y ......


50
ŠUMARSKI LIST 1/1929 str. 53     <-- 53 -->        PDF

..... ....., .. .... ........ I. .... 8. ..... . .... .... ...... 2. ......


...... .... y ......
... ........., .. .... ........ I. .... 8. ..... ... ....... ......... y ........
........ ......, .. .... ........ I. .... 8. ..... . .... .... .... y .......
..... ......, .. .... ........ I. .... 8. ..... ... .... ...... y .......
......... ...., .. ...... ........ III. .... 3. ..... ... .... .... ..........


...... ...... y ..........
.......... ......., .. .... ........ I. .... 8. ..... ... .... .... y .........


........... ..:


........ ......., ...... .... II. .... 4. ..... ... .... .... .. ...... .. ....
.... .... y ...........
..... ...., .......... ........ II. .... 4. ..... ... .... .... y ......., ..


.......... ... .... ..........
.............. .........., ..... I. .... 9. ..... .. ...... .... .... y ......
....... ....., .... .......... I. .... 7. ..... .. ...... .. .... .... ......


y .......
...... "....., .... ....... I. .... 8. ..... .. ...... .. .... .... .... y


........
..... ....., ........ .. .... 1. ..... .. .......... ...... .... y ..........
.......... ......., ........ III. .... 1. ..... .. ........ .... .... y ..........
........ ....., ........ III. .... 2. ..... .. ...... .... .... y .......
....... ....., ....... ..... II. .... 1. ..... .. ........ ......... ..........


......... .....
....... ....., .... .......... I. .... 7. ..... .. ........ ......... .... y
.........


OGLASI


... 942./1928.


....... .......


... ...... ...... y ..... ......... ce 10. ....... 1929. y 10 .... ..
..... ..... ..... ...... .......... 200 ....... ....... y ........ *.... ........
... 377 . 378, a .. ...... ........ .. ........ .... . ......., .... ....
.... ... 44.394.


........ je ...... ... 25.— no 1 .3 ......... y .... .. .... ... ......
.. ........ .......
..... y ...... .. ... 2.500.— ..... ........ ..... .......... ... ....
.......


........... .... .. .... ...... .. ..... . ....... ......... ...... ..
..... ......... .... ... .... ......, a ..... .. .. ...., .. . .... ..... ..........
...........


........ je ..... .. ..... ........ ... ....... ... .........., .. .. .....
6 % .. ........ ..... .. ............
........ .... . ....... .... ........ ...... .... ......... ......., a
.... ... ......, .. .......... ........


.... , 18. ........ 1928. ...... .......


51
ŠUMARSKI LIST 1/1929 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Broj 4861


1928
USPJEH DRAŽBE


Na dražbi hrastova obđržavanoj dana 8. novembra 1928. pri direkciji


šuma križevačke imovne općine


Nadbijaôa


sjedište


Plitvička jezera d. d. Zagreb
Šumsko d. đ. Mosl. Popovača
Una đ. đ. za inđ drva Zagreb
Milan Prpić d. d.


A. Šutej
Richard Alberti
Filipa Đeutscha Sinovi
Slaveks d. d.
Marko Lang
Draeh inđ. drva đ. d. Sisak
Braća Rado Kotoriba
Ivan S. Weiler Sušak
Slavonija đ. d. za inđ. drva Zagreb
Mitrovačka paropila đ. d. Sr. Mitrovica
Našička đ. đ. Zagreb
Drvinje đ. đ.
D. d. za eksploataciju drva
Predović d. d.
Teodor Schillinger
Slatinska inđ. drva đ đ. Slatina
S. Beneđik i Sin Zagreb
Radko Kracker Sisak
Adam Hrust Brod-Drenovac
Slavonska inđ. drva đ. đ. Zagreb
Slavija đ. đ. za ind drva
Šime Šestan
M. Reiss Sisak
Julio Mann Lekenik
Maks Fischer Zagreb
°/o kupovine preko isklićne


cije e


KRNDIJA


u Bjelovaru stavljene su slijedeće ponude:


Za šumu
Žutica-Petko-V. Stra


Vukovićevo Košara


Carevbok vača žai) ica
sa iskličnom cenom ođ dinara


M


te


2,163.20.]328.530| 571.078|216.224|261.649 «.


CL,


stavlja ponudu sa dinara o


3,248.600 329.000 938 500 265.000 271.500


650.000


351.100


-i--Q


3,279.000 1,038 000 347 000 389 000


aa


2,717330 .

g´L
3,309.005 1,117.005 533.005 v . .


.3 .-.


3,175 000 1,189.200 475 000 T1CO S


. a


2,760.003 966.500 322 000 433 500
951000
3,105.000 525.000 905.500 303 300 460 000


.


1,015.000 362.6C0 475000
942278
3,216.800 401.800 1,062.800 359.800 508.800


I


3,189-570 1,248 900 533.470
3,270.626 510.226 1,170-626 450.009 . »


11


1,213.000 389.000


SB
3,358.210
3,025.750 405.000
2,290.000 770.500 229.000 274.000


a a s


3,128.000 1,278.800
1,111.111 328.800 528.880
495 000 810.000


if


1,320.000 256000 440 000
3,016333 400 000 1,059.777 225000 300.0001
3,578.000 1,158 000 288.000 488.000


970 832


529.298
1,075.325 333.333 501.000;
500-000 880 030
2,667.000 370.000 1,106.000 326.000 306.000


ukupni


654 598 131-1 79 9 ! 1015


o/° 79 |


4)


Uprava gospodarstva i šumarstva :
NAŠICE, SLAVONBJA.


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


52
ŠUMARSKI LIST 1/1929 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Br. 390/drev.


Sadnice šumskog i ukrasnog


Iz društvenoga rasadnika u Slivnic i kod Maribora izdavati će se na
proljeće 1929. godine slijedeća
SADNICE:


Smreka (Picea excelsa) . . 3 god. sjemenke za 1000 kom. 110 Din


4 « presadnice « 1000 « 125 «
Bijeli bor (Pinus silvestris) 2 « sjemenice « 1000 « 100 «
Crni bor (P. laricio austr.) 2 « sjemenice « 1000 « 80 «


3 « sjemenice « 1000 « 90 «
Ariš obični (Larix europ.) 2 « sjemenice « 1000 « 160 «
Ariš japanski (Larix lepto


lepis) 2 « sjemenice « 1000 « 360 «
Jela (Abies pectinata) .. . 5 « sjemenice « 1000 « 600 «
Cipresa (Chamaecyparis


Lawsouiana) 3 « presadnice kom. po 2 «
Picea alba 3 « presadnice kom. po 1 «
Picea pungens 5 « presadnice kom. po 12 «
Picea sitkaensis 3 « presadnice kom. po 1 «
Hrast amerikanski (Quercus 1 « sjemenice « 1000 « 240 «


rubra) 2 « presadnice « 1000 « 280 »
Bagren (Robinia pseudoacacia)
1 « sjemenice « 1000 « 120 «
Orah amerikanski (Juglans 1 « sjemenice « 1000 « 600 «


nigra) 2 « presadnice « 1000 « 1000 «
Orah pitomi (Juglans regia) 2 « komad po 2 «
Jasenasti javor (Acer Ne


gundo) 3 « presadnice kom. po 2 «
Kristov trn (Qleditschia
Triacanthos) 1 « sjemenice « 1000 « 300 «
Kanadska topola (Populus


deltoidea) reznice « 1000 « 100 «
Crna jalša (Alnus glutinosa) 2 « sjemenice « 1000 « 100 «
Vrba (Salix amygdalina) . . reznice « 1000 « 80 «


Kod narudžbe pojedinih (do 50 kom.) naročito lijepih, izabranih komada
za parkove računa se dvostruka cijena.


Narudžbe crnoga bora od 50.000 komada naprijed, računaju se po Din 70.—
za 1.000 komada. Osim toga imamo ove godine dovoljnu zalihu kanadske topole,
bagrena i vrbe.


Sadnice se šalju pomno prehrane i stručno pakovane kao brzovozna roba
i besplatno. Sa predajom na stanici prestaje odgovornost vodstva. Kod narudžbe
treba označiti pored ostaloga točan naslov, željezničku stanicu i poštu. Cijene
se razumiju loko rasadnik. — Za pakovanje i dovoz računa se prema vrsti i
broju sadnica 10 do 20 % od gornjih cijena. Kako stigne narudžba obavještuje se
naručitelj, da li će i od prilike kada će sadnice primiti. Sa obavješću prima
ujedno ispunjenu čekovnu uplatnicu rasadnika. Sadnice će se otpremiti samo
onim naručiteljima, koji označenu svotu uplate najkasnije do 15. februara 1929.


O dnevu pošiljke obavješćuje se naslovnik još posebice poštom, a po
želji i brzojavno, ako plati trošak.
Za područje Ljubljanske i Mariborske oblasti važe cijene, koje su bile
uredovno određene za ostale javne rasadnike.


Narudžbe prima te izdaje sva detaljnija obavještenja:


UPRAVNIK ŠUMSKOGA RASADNIKA U MARIBORU (SLOVENIJA),
Jugoslovenski trg broj 3.


Jugoslovensko Šumarsko Udruženje, Podružnica
Ljubljana, dne 27. novembra 1928. god.
Ing. Ante R u ž i ć.


53
ŠUMARSKI LIST 1/1929 str. 56     <-- 56 -->        PDF

HLADNE NOGE je početak svake prehlade. Stoga treba upotrebljavati za cipele,
koje su izvrgnute većem strapacu, naročito kod mokro-hladnog vremena, Schmollovu
Gumitran-mast za kožu. Samo Sćhmollova mast za kožu može načiniti cipele nepromočivima.
Ostale jeftine masti za kožu načinjene su iz sirovina, koje obući prije škode
nego li koriste. Schomollova Gumitran-mast za kožu prokušana je već 50 godina te je
izrađuje ista tvrtka, koja proizvodi i svjetski poznatu terpentinsku mast za cipele
Schmoll-pastu. Nedajte si narinuti drugih marki.


ZANEMARENA PREHLADA imade često najgore posljedice. Kao staro prokušano
sredstvo proti kašlju, kataru disaćih organa, promuklosti i služenju, poznate su skoro
po čitavom svijetu Kaiserove prsne karamele, te se dobiju sada u originalnoj kakvoći
u ljekarnama i drogerijama te gdje se vide plakati. U vlastitom je interesu konzumenata
da zahtijevaju izričito originalnu kakvoću (cijena Din 5.— za omot ili Din 12.—> za
limenu kutiju), jer imade u prometu nevaljalh patvorina, koje zdravlju više škode nego li
koriste.


\chmoUtom,
mastzakozu
za cipele za šport i štrapac


čini kožu pružlvom


i nepromočivom


.
.
€€


SLAVERS


*9


dion. društvo za šumsku Industriju,
ZAGREB
Proizvađa i eksportira :


Rezanu hrastovinu najbolje slavonske kakvoće sa pilane Brod n/S.


Parenu i neparenu bukovu građu znamenite kakvoće sa pilane Pakrac.


.SLAVEKS €€


soc. anonyme d´exploitation forestiere,
ZAGREB
Produit et exporte :


Sciage Chene de meilleure qualité de Slavonie de sa scierie de Brod s./S.
Sciage Hetre de la célebre provenance de Pakrac de sa scierie de
Pakrac (Slavonie) Etuvage.


(<==


54
ŠUMARSKI LIST 1/1929 str. 57     <-- 57 -->        PDF

PRVORAZREDNA TALIJANSKA TVRTKA,


kupuje cijelu produkciju omorikove kratke robe, promjer 13, 14, 18 mm. Paralelno
obrubljeno i po mogućnosti u svježnje vezano. Kupovina se plaća odmah. Cijenjene
ponude slati na 0. A. N. 150 JJ-41 Interreklani d. d. Zagreb, Marovska 28.


i ^yCrcUfficcL TW6L


je ALADDIN LAMPA, jer daje sunčanu svjetlo t. ALADDIN
LAMPA .je nenadmašiva jer svjetli sa 9i% zraka i 6% vetroleuma
i da.ie čislu bjelu sunčanu svjetlost od 80 svjeća. SvjetliIrivuta bolje od ma kakve druge lamve a osim toaa svjetlostje stalno jednaka. Svjetli btz mirisa, dima, čadji i zujanja,
sic/urna vrotiv požara i nemože eksnio dirati. Netreba vumvati.
niti vređcirijati. Tražite besplatan ovis od


Gen. zastupstva ALADDIN ! BARZEL D. D. Suboiica


Čuvajte se cd loše imitacije


-===-,)


Proti


Kaiserove kašlju )))


)))


kataru, >»


prsne i
)))


U ljekarnama, 1
111


karamele drogerijama i ))1
111


gdje se vide i


sa„3j€le" plakati. 1
111


55
ŠUMARSKI LIST 1/1929 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Kr. prodaja baruta - Industrija oružja
BOROVNIK I VRBANIĆ
Zagreb, Jurišićeva ulica 9


Prodaja svakovrsnog oružja, municije i lovačkih potrepština


Obavlja svakovrsne popravke, koji spadaju u puškarsku struku,
kao i montiranje dalekozora


Vlastita tvornica pušaka u Borovlju (Ferlach)


Prodaja na veliko i na malo.


I lovac već ZEPHIROftl se grije,
]er on znade što mu prije, >»
Zato pamti ovo već,
Pa si kupi dobru peć.


Proizvodi


TV0RNIC9 ZEFHiR PEĆI


w


SUBOTICA »!


)))


Peći griju sa 10 kg jednu sobu )»


!))


24 sata, veći tipovi i 3 - 4 sobe (!)

jednako. )»


)))

»)
Besplatan opis na zahtjev.

»)

M
56