DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1929 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI li ST


GOD. 53. JANUAR 1929.


Preuzimajući ovim uredništvo Šumarskog Lista čast mi je zaželiti
svoj gospodi članovima našega Udruženja i čitaocima Šumarskog Lista


SRETNU NOVU GODINU.


Molim ujedno za što izdašniju saradnju i upozorujem cijenj. gg.
saradnike na upute, što se nalaze na prvoj nutarnjoj stranici omota.


ZAGREB, 1. januara 1929.


Proî. Dr. A. Levaković


Prof. Dr. GJ. NBNADlC — ZAGREB:


t


ZABRANA IZVOZA HRASTOVIH PRAGOVA*


(L´INTERDICTION DE L´EXPORTATION DES BILLES DE CHENE).


U
U
ređeno se šumsko gospodarstvo može uporediti sa živim organizmom.
Što su organizmu pojedini organi, to su uređenom šumskom
gospodarstvu sastojine — razvrstane u dobne razrede.
Ako su svi organi u organizmu zdravi, zdrav je i cio organizam.
Isto se tako, ako su svi dobni razredi šume zastupani u potpunoj količini,
takav način gospodarenja nalazi u normalnom stanju. Da je organizam
našeg šumskog gospodarstva teško bolestan, to svatko vidi i osjeća.
Uzrok tome valja tražiti u lošem sistemu upravljanja šumama, pošto se
dopušta, da drvna sječa nadilazi godišnji priraštaj šuma. Kroz nekoliko
posljednjih godina ističemo i upozoravamo odlučujuće faktore, kako
takova vrhovna šumska uprava vodi naše šumsko gospodarstvo strmoglavom
brzinom u ponor i propast.


* Referat na glavnoj skupštini Jugosl. Šum. Udruženja, održanoj 8. i 9. de-
cembra 1928.
/