DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1929 str. 18     <-- 18 -->        PDF

koje smo obrazložili brojkama i tako dokazali štetne posljedice dosadanjeg
gospodarenja hrastovim šumama, kao prostu konstataciju u cilju,
da se tomu zlu što prije nađe lijeka. Sve smo to iznijeli samo za korist
naroda kao cjeline i države, jer smo siromašan i malen narod, koji je još
u mnogom pogledu zaostao, te ne možemo dozvoliti, da nam se narodna
imovina, koja je u šumama sadržana u ludo rasipava, i da zlo, koje će
odatle doći ne padne na naš narod kao hladna zima na gologa prosjaka.


Résumé. C´est un rapport de l´auteur, fait a l´Assemblée Générale de l´Union


forestiere Yougoslave, tenue a Zagreb le décembre dernier. Se basant sur un matériel
statistique riche, il en rapporte sur l´influence nuisible de ladite exportation et en
recommande l´interdiction. Le Rédacteur.


/./G. STJEPAN ŠURIĆ, ZAGREB:


TACNOST PROCJENE SASTOJINA POMOĆU
PRIMJERNIH PLOHA
(L´ EXACTITUDE DE L´ ESTIMATION DES PEUPLEMENTS
AU MOYEN DES PLACES D´ ESSAI)


I. UVOD
D
D
rvna masa sastojine sastavljena je iz tri îaktora. To su zbroj kružnih


ploha G, srednja visina H i srednji oblični broj F, ili ukratko :


V = G H- F. Faktori H i F ustanovljuju se ili svaki zasebno ili obično


V


(kod skraćenog postupka) zajednički kao jedan faktor, kao oblikovisina HF = -^.


Jer obično sve metode sa primjernim (modelnim) stablima, zatim metoda sa
krivuljom masa i upotreba lokalnih tabela daju nam îaktor HF, dok iaktor 0
ustanovljujemo neposredno: klupiranjem.


U îormuli V= G-H-F îaktor G je po svojoj naravi najjači, najodlučniji
i kreće se u vrlo širokim granicama. Faktor HF naprotiv za sastojine približno
iste dobe, obrasta i boniteta prilično je konstantan, te se uopće kreće u dosta
uskim granicama. Nećemo mnogo pogrešiti, ako ga samo ocijenimo, što se za
zbroj kružnih ploha ne može reći.


Time svim hoću kazati, da kad ustanovljujemo drvnu masu sastojine,
najvažnije je ustanovljenje njezine sume kružnih ploha. A to je i jedina veličina,
koju možemo gotovo posve tačno ustanoviti i sa relativno jednostavnim sredstvima.
Neprilika je, što je mjerenje promjera na svim stablima dugotrajan posao, pa


16