DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1929 str. 15     <-- 15 -->        PDF

smicalicama, da lukrativni posao s pragovima iz svojih ruku brzo ne
izgube. Da je trgovanje sa hrastovim pragovima vrlo lukrativan posao,
najbolji je dokaz to, što su firme digle veliku buru protiv zabrane izvoza
pragova i što daju pisati u javnoj štampi protiv te zabrane. Mi znamo za
slučaj, da je jedna firma prije licitacije pragova u godini 1927. zatražila
od jedne šumske direkcije potvrdu o tom, da u šumama naše države
izrađuje pragove, koje u istinu nije izrađivala. Željenu potvrdu je firma
dobila.


Izloživši naprijed odnose u izradi i trgovanju hrastovih pragova u
sadašnjici, prelazimo na određivanje količine pragova, koji će se vjerojatno
moći u šumama izrađivati kroz slijedeći odlomak vremena od 10
godina.


I bez obzira na naprijed spomenuto katastrofalno sušenje hrastovih
šuma (vidi: Petar Manojlović, Spomenica J. Š. U. str. 372), ne mogu hrastove
šume u državi na nikoji način trajno podnositi sadanju hiperprodukciju
hrastovih pragova.


Od površine hrastovih šuma 718.956 ha ne može se potrajno tolika
masa drva izrađivati na pragove od grana debelih starih hrastovih stabala,
kao ni od stabala u srednjodobnim sastojinama, koja se zbog proređivanja
moraju vaditi, kako se to u normalnim prilikama i kod valjano
vođenog gospodarenja mora činiti.


Prema podacima Ministarstva Šuma i Rudnika, koji su sadržani u
Spomenici J. Š. U., str. 148., razdijeljena je gornja površina hrastovih
šuma ovako:


Hrvatska i Slavonija 148.712 ha


Bosna i Hercegovina 222.387 ,,


Dalmacija
9.917 .,


Vojvodina
8.072 „


Slovenija
10.305 ,,


Srbija i Crna Gora 319.563 ,,


Ako hrastove šume Dalmacije, Vojvodine i Slovenačke ispustimo iz
računa u pogledu trajne produkcije pragova, to dolaze u obzir samo hrastove
šume Hrvatske i Slavonije, te Bosne i Srbije. Pa i hrastove šume
Bosne i Srbije za trajnu proizvodnju pragova valja znatno reducirati.
Prema istoj statistici ima u Bosni sitnih šuma 378.890 ha i šikara 489.947
ha, dok u Srbiji ima niskih šuma 717.651 ha i šikara 176.325 ha. Kako u
sitnim, tako i u šikarama čini glavnu vrst drva hrast, čija je površina
vjerojatno gore iskazana, te zbog toga valja površinu hrastovih šuma
tih krajeva iz računa ispustiti. Pa i površinu hrastovih šuma Hrvatske i
Slavonije u visokom šumskom uzgoju, iz kojih se pragovi mogu proizvađati,
valja znatno reducirati, jer po istoj statistici ima sitnih šuma


278.562 ha, a šikara 35.869 ha, u kojima
hrast čini glavnu vrst drva.
U glavnom se može reći da hrastove šume u Hrvatskoj i Slavoniji
predstavljaju najglavniji rezervoar za proizvodnju pragova.
Osim toga u golemoj proizvodnji hrastovih pragova ne uzima se
dosta u obzir ni to, da hrastove šume u Hrvatskoj i Slavoniji iskazuju
do krajnosti velike abnormalnosti u pogledu površine pojedinih dobnih
razreda. Kako je poznato, postoje još maleni ostaci starih hrastovih sastojina
u državnom posjedu, nešto više kod imovnih općina i zemljišnih