DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1929 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Iskaz pragova isporučenih Direkciji željeznico u Zagrebu.


Ime liferanata:


1. Našička tvornica t. i p.
4. Direkcija šuma Vinkovci
5.
Maleni liferanti (20) .
Svega . . .
1.
Našička tvornica tanina
i paropila
2. Drach d. d
3. Dir. šuma u Vinkovcima
4. Dir. šuma
u Zagrebu .
5. Maleni liferanti (14) . .
Svega . . .


1. Drach d. d
2. Otto Heinrich ... .
3. Dir. šuma u Vinkovcima
4.
19 malenih liferanata .
Svega . . .
1. Otto Heinrich ... .
2. Travers d.
d
4.
32 malena liferanta . .
Svega . . .
2. Dir. šuma
Zagreb . .
3. Našička tvornica tanina
4.
56 malenih liferanata .
Svega . . .
"/„ cm. 15/2S cm. 2 30 m. i°/20 cm.


,6/26 cm. 2-70 m.


2´50 m.
»/I0 cm. 1-60 m.


-* rt


2-20 m.
o Komada Din Komada Din Komada Din Komada Din
O


7.534 G6--18.262 64--19.378 35 -45.174
1.511 66-— 1.844 52--4.815 35 — — 8.170
5-025 62 — 5.025
6.296 3687 21.523 3204 8.296 26-69 36.115
20.532 6120 59.273 57--94.570 33-90 — 1174.375
35.873 105.927´ 127.059
268.859
12.500 69-80 30.000 66-— 40.000 32-46 5.000 23 — 87.500
8.000 70 — 3-000 65-90 38.500 32-48 49.500
OS 6.726 61-18 9.521 55-41 17.915 3293 34.162
1.398 54´ -
339 50-40 713 28.80 2.450
9.090 6811 51.116 62-33 42.350 34.34 5.000 22-50 107.516
37.624
94.026 139.478 10.000 281-128
2.300 65-— 14.000 69-80 16.000 23-80 3.000 15-— 35.000
cd 4.500 66--10.000 69-25 15.000 23-60 3.000 15 -32.500
2.400 49-18 2.400
40 500 60.73 108.200 54-36 72.890 2619 6.000 16--221.590
47.300 134.600 103.890 12.000 291.790
10.000 23 —
6.650 55-— 12.000 54 — 20.000 24-90 48.650
19.346 45 —
19.346
Ci


.—1 1.140 52--
1.140


20.050 55-21 119997 4349 75.000 22 97 8 500 10-82 223.847
27.840 151.343 105.300 8.500 292.983
2.675 48-— 22.000 5950
24.675
00


6.342 45--11.237 45---
17.579
(M


560 50--
560


37.940 179.768 49-04 73.000 2346 7.500 10 — 298.208
46.957 213.005 73.000 7.500 341.022
Cijena malenih liferanata je srednja cijena.


9