DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1928 str. 23     <-- 23 -->        PDF

7. Haueis e Ing. Le vin, Zagreb: Uređivanje bujica na Kršu. (Vidi prevod
. »Šumarskom Listu« 1928., str. 340.)


8. Ugrenovi ć Dr. A1 e k s., Zagreb: Krš u pogledu šumarske politike i zakonodavstva.
(Osnovna karakteristika i zamršenost krškog pitanja, ekonomska strana
krškog pitanja, glavne ideje šumarske politike, kako bi se krško pitanje imalo riješiti
zakonodavnim putem, pitanje paše, dioba općinskih zemljišta, arondacija, komasacija,
ekspropriacija, saradnja države, autonomnih tijela i privatnika.)
9. Orubi ć Ing. K a j o, Split: Dalmatinske šume, njihovo prosperisanje, njihovo
propadanje i njihova restauracija. (Stari vijek, doba hrvatske narodne dinastije, doba
mletačkog gospodstva, prva dominacija od strane Austrije, doba francuskog vladanja,
ponovno pod austrijskom vladom, pod Jugoslavijom.)
10. Kauder s Ing. A1 f o n s, Senj: Istorija pošumljivanja Krša u Hrvatskom
primorju. (Prve ideje o pošumljivanju Krša, početak radova oko pošumljivanja u Hrvatskom
primorju, prve direktive, osnutak Nadzorništva za pošumljivanja Krša u
Senju, proširenje njegove kompetencije.)
11. Hol l Ing. Ferdinand , Sarajevo: Istorija pošumljivanja Krša u Bosni i
Hercegovini. (Perioda turskog vladanja, perioda austrijskog vladanja, uređenje eksploatacije
šuma i šumske paše, amelioracija Županjačkog Krša, radovi oko pošumljivanja
Hercegovačkog Krš, obnova pošumljivanja pod današnjim režimom.)
12. Petrači ć Dr. Andrija , Zagreb: Literatura o Kršu. (Navađaju se kronološkim
redom važnija literarna djela o pošumljivanju Krša — njih 27 — i izlaže se
u kratko njihov sadržaj.)
Kako se vidi iz ovog pregleda, knjiga je uređena odlično u pogledu sadržaja, a
formalna strana knjige još znatno podiže njenu vrijednost. Jer gotovo svi detalji prikazani
su kartama i krasnim fotografskim snimkama od Kocha, Novaka, Seiwertha,
Isajeva, Balena, Horvata, Haueise-a, i dr., tako da će nas knjiga u istinu dostojno
reprezentirati pred inostranstvom. Levaković.


Dragutin D. Veseli: Katekizam o izmjeri drvlja (dendrometrija), Sarajevo 1928.


— Knjižica ova izišla je u nakladi pisca, koji je profesor i upravitelj Šumarske škole
u Sarajevu. Sadržaje 104 stranice malog (džepnog) formata i 24 slike. Sastavljena
je u formi pitanja i odgovora, kako to naviješta već sam njezin naslov. Pisac zahvata
u skraćenom opsegu cijelo područje dendrometrije, a obraduje ga lakim stilom praktički
i vrlo shvatljivo.
Knjižica nema doduše nikakovih pretenzija u znanstvenom pogledu, jer je u
glavnom namijenjena potrebama šumarskog pomoćnog osoblja i pitomaca Sarajevske
šumarske škole. Ali uza sve to ona prekoračuje onaj uski opseg, što bi ga zahtijevale
isključive potrebe navedenog osoblja. Stoga je mogu s uspjehom upotrijebiti i širi
stručni krugovi, pa i šumski trgovci, industrijalci i njihovi ljudi. Uopće svatko, tko
radi drvetom. Levaković.


»Gospodarski kalendar« Hrv. Gospodarskog društva k. s. z. u Zagrebu za godinu
1929. upravo je izašao. Uredio ga je Dr. Albert Ogrizek, sveučilišni profesor u
Zagrebu i urednik »Gospodarskog Lista«. Sadržajem je vrlo bogat, jer je uredništvu
uspjelo ove godine okupiti lijepi broj stručnjaka, koji su lijepim i razumljivim riječima
opisali razne gospodarske grane. Kalendar je urešen sa 76 slika iz stočarstva, pčelarstva
i voćarstva. Zastupano je: Zadrugarstvo, ratarstvo, stočarstvo, pčelarstvo,
voćarstvo, vinogradarstvo i šumarstvo. Osim toga sadržaje gospodarske radnje za
pojedini mjesec, potrebne skrižaljke, opširan popis gospodarskih knjiga te sajmove za
Hrvatsku i Slavoniju, Međimurje, Prekomurje i Dalmaciju prema najnovijim oblasnim


.podacima. Gospodarski kalendar je prema svojem opsegu i bogatom sadržaju i najjeftiniji.
Za članove »Gospodarskih društava kao zadruga« i za točne pretplatnike


481