DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Deux-Sevres, par Salvat (Pokusno smolarenje u Deux-Sevres). — »Un peu d´esthétique
forestiere«, par Ducellier (Nešto o šumarskoj estetici). — »Fonctionnemet du service
forestier aux États-Unis en 1926 et 1927«, par Badré (Funkcionisanje šumarske službe
u Sjedinjenim Državama god. 1926. i 1927.).


»L´Alpe«. No 9, Settembre 1928. — Prof. G. Dainelli: »Intensita della denudazione
nel bacino dell´Arno« (Intenzitet denudacije korita rijeke Arno). — A. Merendi:
»Selvicoltura magiara« (Madžarsko šumarstvo). — N. Ferrari: »La Mostra
iorestale e di caccia e pesca alla Esposizione di Torino« (Šumarsko-lovačko^ribarska
izložba na Zboru u Turinu). — G. Cecconi: »Momentanei deperimenti di castagnetl
iu provincia di Ascoli: Piceno« (Naglo propadanje kestenjara u provinciji Ascoli Piceno).
— V. Alessi: »11 problema forestale della Tripolitania« (O šumarskom problemu
u Tripolisu). — C. Sibilia: »Cicatrizzazione di ferite in piante di robinia«
(Zarasline rana na bagremu).


»L´Alpe«. No 10, Ottobre 1928. — L. Senni: »Le dune della Sicilia« (Dine Sicilije).
— Dr. G. Leone: »Primi esperimenti di rimbosehimento montano in Tripolitania
« (Prvi pokusi pošumljavanja gorja u Tripolisu). — Prof. G. Rem-Piccl: »Per
la razionale coltivazione dei boschi« (O racijonalnom uzgoju šuma). — A. Merendi:
»L´esposizione forestale di Versailles« (Šumarska izložba u Versailles-u). — Dr. L.
Oliva: »Boschi di latifoglie nella regione Tridentina« (Šume-listače na području Tridentina).


Oskar Agić: »Bilinstvoi za šumarsko pomoćno osoblje«. II. izdanje. Vinkovci 1928.


— Na kojih stotinu stranica autor prikazuje sve bilje naših šuma, koje šumarsko
pomoćno osoblje treba da poznaje. Iscrpno su prikazane pojedine vrste drveća i
grmlja. Pojedine su vrste zasebno opisivane te je kod svake istaknuta njena uzgojna
i uporabna vrijednost. Morfološke osebine pojedinih vrsta ocrtane su jasno, slikovito
i popularno. Šteta da je knjiga — sigurno zbog skupoće — ostala bez crteža i slika,
što bi joj po našem uvjerenju znatno podiglo vrijednost.
Knjiga se naručuje kod autora.


Dr. ing. Fran D. Podbrežnik: »Problem racionalizacije u našoj privredi«.


Zagreb, 1928. — Vrijedna je knjižica od 40 stranica, izašla povodom ankete Jugoslovenskog
narodnog komiteta za naučnu organizaciju rada. Pisac zagovara potrebu i
dokazuje mogućnost racionalizacije, kao kolektivnoj primjeni naučne organizacije
rada, u našoj industriji uglja i drva te mlinarskoj, gvozdenoj i kemijskoj industriji.
Za poljoprivredu i trgovinu preporuča zadrugarstvo. Prikazavši već stečena iskustva
u inozemstvu, autor zaključuje da i naša industrija i trgovina mora da se ujedini na
načelima racionalizacije (slobodne ili prisilne!).


Ing. Fran D. Podbrežnik: »L´organisation scientifique du travail dans les
exploitations forestieres«. Rome 1927. — Brošira je napisana prilikom 3. Međunarodno
« kongresa za naučnu organizaciju rada u Rimu te štampana kao separat
»Akata« tog kongresa. Osnovne misli iste kao i u broširi o racionalizaciji, samo što
su primjenjeue isključivo na našu šumsku industriju i trgovinu.


Dr. M. D. Dracea: »Beitrâge zur Kenntnis der Robinie in Rumenien«, Bukureštu
1928. — Disertacija za postignuće doktorata na sveučilištu u Miinchen-u. Pisac
prikazuje najprije historiju i rasprostranjenje bagrema u Evropi s osobitim obzirom
na Rumunjsku. Prevezen iz Amerike pred 300 godina zaprema danas bagrem u Evropi
kojih 200.000 ha. Najbolje uspjeva tu na svježem pješčanom tlu po nizinama Madžarske,
Rumunjske i Jugoslavije, gdje se posve udomaćio. Nadalje raspravlja pisac


o svojstvima bagremovine. Procent kore, razvoj srži, količina srži prema bijeli, težina
drveta, oblik debla, prirast, struktura sastojina i t. d. Obzirom na financijsku ophodnju
veli pisac, da na najboljem pješčanom tlu Male Vlaške bagrem sa ophodnjom od
451