DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 44     <-- 44 -->        PDF

HACTABA


...... y ......... ..... y ......... ..... ........ .. ........ .... .
....... ... 20.136/1928. .... ....... .. ....... ...... .. 9. ..... ........ .....
y ........ a y ........... .. 29. ....... .. 5. ......... 1928. ....


........ ........ .......... .. .. ..... ....... ........... ......... ..
........ .... . ....... .. ´..... ......, ......... .... ......... ....; ........
..... .. ........ ......., .... ..... . .. ..... ....... ......... ......... ...
......... . .. ......... ..........: ........ ......., .... .....; ... .......
........, ..... . .... ....., ......>.


...... .. ........ 40 ......... .. 19 ......., . ..: i. .. ........ ....... 6
.........; 2. .. ...... ....... 5 .........; .. .. .......... ....... 5 .........;


4. .. ....... ....... 4 .........; 5. .. ........ ....... 3 .........; 6. .. ..........
....... 2 .........; 7. .. ....... ....... 2 .........; 8. .. ...... .......
2 .........; 9. .. ..... ....... 1 ........; 10. .. ......... ....... 1 ........;
11. .. ........... ....... 1 ........; 12. .. ..... ....... 1 ........; 13. ..
.......... ....... 1 ........; 14. .. .-...... ....... i ........; 15. .. ........
....... i ........; Ki. .. ....... ....... 1 ........; 17. .. ..... ....... 1 ........;
18. .. ........... ....... 1 ........; 19. .. ......... ....... 1 .........
....... .. ........ ....... ..... . ....:


.) ....... : 1. ´...... ........., 2. ........ ............, 3. ..... .........,
4. .... ......, 5. ..... ........, .. ....... ..........., 7. .......... ...........,
8. ....... ......., 9. ....... .........


.) ... . ..... : 10. ......... ......, 11. ..... ....., 12. ..... .....,


13. ....... ......., 14. ....... ............, 15. ..... ....., 10. .......
......, 17. ..... .........., 18. .... ......., 19. ..... ........., 20. .......
..........., 21. ....... ..........., 22. ....... ....., 23. ....... .........,
24. ...... ......., 25. ....... ........., 2G. ...... ..........
.) . . . a .: 27. ...... ........., 28. ....... ...., 29. ..... ......, 30. ......
......, 31. ........ ........, 32. ..... ........., ... ...... ....., 34. ......
AHTOHHJCBIIII, 35. ........ ........., 36. ........ ........


.) ........ . ..... : 37. ....... ........., 38. ....... .........,


39. ..... ....., 40. ...... ..........
.... . .... : 1. .. ........ ....... ........ je 9 .......; 2. .. .... ......
....... ........ je 17 .......; 3. .. ...... ....... ........ je 10 .......;
4.-.. ........... ....... 4 ........


... ........ .. ...... .. ........ ...... ..... ... ...... .. ... 4. ........
192S. .... . .. ... .. ............. .. ...............´ . ...........
. ........... ..... je ...: i. ....... ..... 22,50%, 2. .... ..... .....
42,50%, 3. ..... ..... 25%, 4. ......... 10%.


........ ..... .... ... je 3,94 (43) ... ce ..... ........... ....... ..
......... . .......... ........... ...... ....... . ..... ... ............. ...
.... ..... (43) ......


438
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 45     <-- 45 -->        PDF

.. ........ .... je: 1. ......... (5) 11 .......; 2. ........ (.) 29 .......,
... ........ .......... (3,55) (43).
.. ....... .... je: 1. .......... (5) 5 .......; 2. .... ...... (4) 22 .......;


3. ...... (3) 10 .......; 4. ......... (2) 3 .......; ... ........ ....... 3,73 (43).
... .. ...... .... ......, a .... .... . ....... ..: ............., ..............,
......-......... ......, ..........., ......, .......... . ..............
....... ...... ........ .. .. ......., a no ....... ..... .... .. .........
....... . ........ .. .... ........ . ..... .. ..... .. . .......
....... .. .... ...:


.. ......-......... ......, ..........., ............. u ...............


1. . . y . a :
.) ...... ......... .. .... ........., ..... ..........., ....... ........,
....... .. 31. ... .... y 10 ...... npe ....., .. je y ........ .... „........" ..
. : ..: „...... ...." ......... ...... .. ......: 12 ....., 5 .... . 2 .... . .......
...... 50 .2 ......... ....... ......... ..... 5 ...... ........ . 12 .2 ........
....... ........ Ha ...... ...... .... ....... ce .... ..... ..... ..., .
..... ........., .. cio .......... .. .. ......... .......... ...., ... ..... ..
...... ... ........ ....... ....... ....... ...... (.... .........).
.) Ha ... 20. ... .... .. ...... .... ...... ........ ... ....... ......., ..
.... ......, ..... ..........., ....... ........, .. ....... ..... ..... ..... ......
... .... .... .... ....... ....., .... .. ....... ..... ......., .. ... .. ....
....... . ....... .......... .... .. ....... ....... ....... ....... ......
(.... .........).
ii) . ..... ..... ....... ce ... ...... ..... .. .... .. ........ ......,
....... ....... ........ ......... ....... ...... .. ..... ......... ........
(.... ........).


2. . . y II a:
.) Ha ... 30. ... .... ... lo ...... .. ..... ....... .. ...... .......... ..
.... .. ......., ..... ..........., ....... ........, .. je y ........ ..... ,,......
......" .. ..... ... „...... ..." ........ 30 .2 ........ .... .......
....... ......, ......... ..... .... ..... . ........ ....... ....... .......
......! (.... .........).
.) Ha ... 20. .... ... .... ..... ..... .. .... ......, ..... ...........,
....... ........, ..... je ......... y ..... ......... ........ .. .: „.........".
... .... je .... ....... ......., a .. ..... ..........., ...... . ....... ......
.... .... ........ ... ... ..... ....... ....... ....... ....... ..... (....
.........).
.) . .... ..... ..... ........ .. ...... ..... ........ ....... .......
........ ......... ....... ...... . ..... ........, ... je ce . .... .......,
.... ce ...., ..... ..... ...... . ... .... ....... .. je ........ (.... .........).


.. ....... — 1. . . y . a :


.) .. ......., .... . ....... ...... .. ........... ....... y ..... .....
_.... .. je .. ........... 15 ........´, .... ..... ..... ....... ........ ... ....
...... .. 20 ..... ..... 0 .... .... ....... .. ...... ...... ........ .. ..
..... .... .... ..... .. ........ 10 ..... ...... ........ ..... joni .. ..... na
.. ..... .... ............ .....?


.) ... ........ A. .. . .. .... .. ...... .. ...... ....... ........ ..
...... 150 ......, ... .... .. je .. ....... 30 ...... .... .. A., a .. 40 ......
.... .. .. ...... ..... ...... .. ... .. ........?


439
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 46     <-- 46 -->        PDF

i;) . .... ..... y ........... .......... ........ ....... .. ......... 2250
....... .... ce ....... ISO ...... ........ ..... ........ ...... ...... .....
.. ........ ...... je ........ ....... ........ ........., ...... je.


.) ........ ... je ...... 5 .3 ..... .. ..... ........ 8 .. ....... je 75 ......
. 50 ..... ...... .. ..... ....... .. ... ....... ... je ...... 12.5» .3 ..
..... ........ 7.50 ..?


2. .....:
.) ... ........ A., .. . .. ....... rpahv .. ..... ..... . ..: A. .. 2 .... 4
...., 13. .. 2 .... 4 .... . .. .. 1 .... 0 ..... .. ...... ..... ....... je 1.950
......; a) ...... ... ..... .. ... .. ....., a .) ...... ...... ....... ......
....?


.) ..... .... ..... ......... y ..... ..... ........ je .. ... 1. ....... .28.
.... . ...... je .. ... 480 .3 .... ....... ....... ........... je .. ......


0.8 %. ...... he .... ..... ..... .... y ......... .. ... 1. ....... 1929. ......?
i:) .. ..... ...... .. . .. ......... je 1000 ....... ...... ce .... ... .........
.. ...... .. 2 .3 ... je .... .. 20% ..... ......... .. ......?
.) ........ ..... ..... 8 ........ .. &´. ..... ...... .. .... ...... ...
..... 12 ........?


.. ........... — 1. . . y . a :
.) .. ........... ...... y ..... ..... .... je ........... 37.000 ......
........... ......... ....... ....... .. .......... 1.25 . ... .. .... . 0.80 .
....... .. .......; a) ...... je ........ ......... ...... a .) ...... ......
........ ........... no ......., ... ...... 1000 ....... ..... 180 ......?
.) ..... ....... ...... y ........ o.i .. ...... je ...... . ... ci1 ........
....... ........ ...... he .... ........ ......! ... .. ..... .. ... 0.4 .. ......?


.) . Tiio.vie ..... ... 9 . ..... a 1.5 .. ....... ... ce ...... ...... 3 ..
....... ..... ce ... ....... y .... .. ... ..... ...... .... ...... ..... .. ....,
... ..... ......... .... .... ...... ....... 15 .3 .....?


.) ...... he ....... ...... ...... ..... .. ..... .......... ....., .... je
.... ....... 58 . u 0.60 .\i ....., a .... 50 .\t ....... . 3.40 . ..... .. ....... ..


3.50 .. ... he ....... .... ..... ... ........ no 1 .3 ........ ...... 15.55
......?
2. .....:
.) ........ .. 1.85 .. ... ce ........ ......... ......... y ............
..... .. ......... .. 5 .; a) ...... ce .... .... ........, .) ... ..... ......
..... ...., ... .>...>. ..... .. ....... ..... 280 ......; .) ...... he ....... ......
.... .. ..... ........?
.) OKO ........ ...... .. 69.08 . y ..... ... ce ...... ... 9.42 ....... ......
he ........ ..... ... ...?
.) ..... 250 . ...... . 0.50 . ......, ... ... ..... 0.75 . a ... .... 1.75 .
... ce ...... ....... ...... 1 .3 ..... .. ......... ..... 17.75 ....... ......
he ...... ........ ..... .....?
.) .. ...... ....) ........ je 50 ...... ....... ...... .. .... ....... 3.00 .
a .... 2.40 ., ...... 1.20 . . ...... 0.60 .. ...... je ..... ...... ........?


.. ............, — 1. . . y . a.
a) .. ........ ..... ..... ........ je 50 ...... ..... 8 . ......, 0.30 . ......
. 0.20 . ......., ...... je ......... .... .....?


440
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 47     <-- 47 -->        PDF

.) ..... ...... ........ .... .. ..... ....... 10 . ... .. ..... ..... 1 .
...... a ..< ...... 1.50 . .. ....... ........ .. 1.25 .. ...... je ......... ....
.... y ..... a ...... y .......... ...... ....... .... je 1 .3 .. = 0.70 .3 ..?


.) ......... ...... je ......... ...... 2.4 . ......, ... y ....... ... ....
268 ... .... ..... ....... .... ce .... ...... ........ y .... .. ....... ...... he..
...... .... .. ......, ... je .......... .... .. ........ 0.G7.


.) ...... .. .......:


1. ....... ...... ... je .... 137 ...
2. ......... ...... 8 . ........ 73 .. ....... y ........
3. ......... ...... 0.90 . ........ a 24 .. ....... y ........
4. ......... ....... ........ ...... .. ....... .... .. ...... ...... ... ].
...... 27 . a ...... 57 ...
5. ..... ...... 08 .. a ...... 28 .. ......... .... .. .... ...... ......
........ ......
2. . . y . a.
.) Ha .......... ce ...... 50 ....... ....... ..... ..... 7 .. ....,...
..... ........ . ....... . ...... .... 1.20 . ...... . 1 . ...... ...... je ....
y ...... .. 0.70 .. ... ........ ....... .... ..... y .. .... ......... ... .. je
.... .........*. .. 0.90 . ....... ...... je ......... .... 50 ....... .....?
.) ... 240 ........... ....... ....... [ \ ...... 2.7 ., ...... ... ....
10´ .., ... ... 20 .., a ....... 16 ... ...... je ..... .... .... .......?
.) Ha, ...... .......... ... 1000 ...... ...... ...... 2 ., ...... 18 ..,
....... 2 ....
...... je ..... .... .... ......?
.) . . . a . . . . . a. . . . . .:


1. .........! ...... 3.9 . ........ u 50 .. ....... y .......?
2. ......... ...... 2.S5 . ........ . 42 .. ....... y .......?
3. ......... ....... ......... ...... .. ....... .... .. ...... ...... ... je
...... 29.5 ., a. ...... 68 ..?
5. ... 52 .. ..... a 32 . ...... ......... .... .... .. ..... ...... ........
.....?
......... .. .... ...... 1. ........ 1927. .... .. 40 ........
......... ....... .... je ......... na ............ .......
........... ..... .......! .. ... ..... ....... ...... .... je ......


.... je ..... 85 ........ ......... ... ........ ...... ..... .... ... ........


..... ......... ....... .... .. ..... . .........´ ......, .... .. .. .......


.. .............. . ......... ........ 14 .... y ...... . .. ................


. ........ ...... 15 .... y ...... .... y ........ ...... ...... Ynpai´.e y


.........


....... ... ...... je ..... ...... .... .. ..... ..... . ........ .....
........... ......... ...... .... ............ .... ..... y ......, .. .........
. ......... ....... ......... ......, mio je ..... ........ ..... ....... .
........


....... , 12. ......... 1928. ....
.. .. ..


441