DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 46     <-- 46 -->        PDF

rendi: »Per il censimento delle risorse forestali del mondo« (Nešto o šumarskoj statistici
svijeta).


»L´Alpe« No 7 — Luglio 1928. — Gen. Agostini: »L´ attivita svolta dalla Milizia
Naziouale Forestale dalla sua costituzione al 31 maržo 1928 — VI« (Reorganizacija šumarske
nacijonalne milicije prema konstituciji od 31. .. 1928.). — Prof. Pavari: »Aspetti
del Belgio Forestale« (Stanje befgijskog šumarstva). — lug. De Capitani: »Gli autoveicoli
a gassogeno« (Teretni automobili sa gazogenskim motorom). — G. De Maria:
»Boschi ccdui, pascoli e usi civici« (Sitne šume — pašnjaci i njihovo iskorišćivanje
po općinama).


»L´Alpe« No 8 — Agosto 1928. — »Alessandro Martelli, Miuistro dcll´Ecoriomia
Nazionale. — A. Pavari: »Aspetti del Belgio Forestale« (Stanje belgijskog šumarstva).


— A. Liguori: »11 rimboschimento deila »Duna Feniglia« presso Orbetello« (0 zašumljavanju
pjeskova »Duna Feniglia« kraj Orbetello). — F. Caldart: »Bosco cd agricoltura.
— Problemi délia Montagna Méridionale« (Suma i poljoprivreda — problemi Južnog
Gorja). — A. Panattoni: »Le sistemazioni montane neH´Appcnnino Pistoiese« (Uredjivanje
bujica u Apeninu). — A. P.: »1 benefici effetti della potatura nelle pinete domestichc
« (Povoljni rezultati obrezivanja kod pinije (Pinus pinea L.). — Standard: »La
conferenza forestale di Zurigo« (Šumarska skupština u Zurich-u).
Ing. Anton Šivic: »Gozdarstvo v ljubljanski oblasti leta 1926. in 1927.« Ljubljana
1928. Pisac je ove knjige — šumarski referent ljubljanske oblasti — poznat našim čitaocima
i kao marljiv stručni radenik i kao ugledni član našeg Udruženja i kao odličan
saradnik Šumarskoga Lista i drugih stručnih časopisa. Godine 1921. u »Jugosl. Šumi«
objelodanjeni su njegovi prvi statistički podaci o šumarstvu Slovenije. God. 1923. izašlo
je pod redakcijom g. Šivica »Gozdarstvo Slovenije«, a god. 1925. u »Šumarskom Listu«
štampano je »Gozdarstvo Slovenije leta 1923.«. Vidi se, da gosp. Šivic nije napustio
svoj rad, te stalno prati i proučava razvoj šumarstva i šumarskih prilika u Sloveniji
Sticajem prilika novo je njegovo djelo ograničeno na područje ljubljanske oblasti, dok
za mariborsku oblast zasada ostajemo bez podataka. Ali to ima i svojih dobrih strana


— autor je mogao opširnije i detaljnije obraditi odabrani temat.
Svojim oblikom knjiga sjeća na autorovo »Gozdarstvo« iz god. 1923. Nu gradivo
knjige sastavljeno je drugačije. Dok je prva bila u neku ruku »Spomenica« sa prikazom
svih šumarskih a i općih prilika Slovenije, dotle se »Gozdarstvo« iz god. 1928. ograničilo
na prikaz samog šumarstva. Težište je knjige ostalo u statističkim podacima, kojih
ima veoma mnogo. Ovi su prokontroliram prema današnjem zbiljnom stanju i sređeni u
pregledne tabele, te ih danas možemo primiti za vjerodostojne.
Kratki je sadržaj knjige: Površina (cjelokupna, produktivna, šumska), vlasništvo.
tlo (apsolutno, relativno) nadmorska visina, šume zaštitne i zabranbene. Dalje prikazane
su uzgojne prilike kao što: vrsti drveća, starost, prirast, pošumljavanje, rasadnici,
služnosti, krčenje i t. d., te prilike iskorišćavanja šuma sa osvrtom na šumsku industriju
i trgovinu. Šumarski dio završava pisac prikazom čuvanja i uprave šuma.
Sa pravom posebnu pažnju posvećuje autor lovu, kao jednoj veoma važnoj grani
šumarske privrede. Iz donesenih podataka vidi se, da je lov za prošle godine doprineo
vlasnicima slovenskih šuma znatnu dobit, te nije ni čudo, da slovenački napredni šumovlasnici
i šumari toliko se brinu za lov i lovstvo.
Za ovu knjigu ne treba posebnih preporuka. Već je samo ime autorovo dostatna
preporuka, da ju svaki šumar, koji se interesira za šumarske prilike u svojoj otadžbini,
pročita.
Naručuje se kod autora (Ljubljana, Obi. šumar, referent). Cijena 30 Din. bez poštarine.
I. P. I.


372