DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 41     <-- 41 -->        PDF

....... ........ ....... ...... ............ ....... . y ..... ....... .........


........ ... „.......".


..... ce, .. .... .. he .. .. ....... ........ .......... ........, na


........., .. ja ....
....... .. ...... ....... ...., . .. .... .... ..


........ ....... ...... . .........., .... ... .. .... ........ — ..; ..... ..


....... ...... ........... ........ ...... .... ..... .... ....... .. . . .....


ce ........... . .. .... ........., ... je ........ . ........ ....... ........:


„.. .. ... ........... . ....... ......... ....... .... .. ......... ....


. ....... ......... ...., .... ce ....... ........ . ...... ....... .... ..


....... ...... To .... .... ....... ....... ....... ..........., .... he ..


....... ... ......... ....... ... . ......... .......... .......... . ........".


... ...... ........ .. ... ce .. ....: »Roma délibérante Saguntum periit«


— .. ... .... ..........., ... .... .... ........
.... ..... ........, .... ......... .... y ........
........ ........


......... .. ..... .......... ....... y ....... .... je ......., .. ... 24.
.... .. .. ........ je .... y ..... ......... ......., .... je ....... .. 10. .....
...... ...... .... . ........ ....... je y .>.. ...... . ......... ....
y .......


..... ......, .. .... je .. .... ...... ... ........ .... ...... .. .... je
.... ..... ..... ........, a ........ ....... .... .... ......, .... ce ...... ...
........... ...... . ......, ..... ..... ...... ....... ..... ........ ....
........ ........ ...... he ... .... ....... terra incognita. .... .... ..... ........
.. je .... ...... ............ ...... y ....... ......... .....


..-..... ....... .. ...... .........., y ...... ........., ....... ...
..... ...... . ........... . ..........


. .... ...... ......... .... ........... je .. ....... ...... ........
y ...... ...... ......., .. ......... ....... . ........... ..... ....... .........
y ...... ......, .... ......... ... ...... .. ........... ...... .
.... y ...... ....... ... y .... ...... ...... ... .... ....... y ........
..... ... ..... ......, ..... ..........., ......... . .... ...., ...... y ...
........., y ..... ce ........ ....... ....... ......... .... .... ... ce .. ....,
... he ce ... ........ ......


. ...... ...... ....... ..... 20 ........ ....... ........., .........
10,38 ....., .... ......... .......... ....... ....... ....... ..... .. ........
........ ........ . ...... .. ..... .. ... ... . ... ...... .......... .......
ce .............


....... ce ...... ...... .......... ............, .. .... ce ... ......
....... y .... ......, ... je ..... . ....... ...... ...... je ......... ......
..... 200.000 ........


..... ...... ..... ... ...... ...... ........ ...... ......., ..... .. .......
...... y 1924. .... .. ..... (.... 1927. ....) ........... je .... .... ..
10 ........ ....... ... ... ........ ....... ...... .. ...... ...... .... je
......... .. ..... . ....... .. ........... .......


......... .... y ......, .. ......... joj ....... ........ .... ......
. ........... ....... ........ ...... . ...... y ...... ...... (...... ... ..
....... ... 350.000 .....) . ..... ...... .... ........ ..... ........ ........
.......... ... .... ....., .... .... ...... .......... ......, ..... je .....


367
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 42     <-- 42 -->        PDF

....... . .. ..... ce ...... ... je .. ...... ...... ........ .... ....... ........
y .........: ....... ...... — 173,64 ......., ......... ............, ..
........ ...... — 92,33 ..... . ......... ....... (..... ....... .. ......
......) — 1,875 ..... .. ......... ....... ...... ....... ...... je ..... .....
42,30 ..... (24,37%). . .. ... .. ..... ........ ... .... ........, ... .. .......
......... ........... ...... ... y .... ........... ....... ..... ........
...., ... y .... (...., ...., ......., a ..... . .........) ... .... ...... ...........,
a. .... .... ...... . ..... .... y .... ....... ..... ....... .... ..
...., na . .. ......., .... ...... ...... .. ..... ... ........


........ ....... ........... ....... .... je ... 13° .., a ....... ........
...... y ........ ......., no ........ .... .... ............ ......., .....:
y 1925. .... — 344,2 MM, y 1921). .... — 334,3 MM II V 1927. .... — 490,2 MM.


........... je .... ............ .. ....... ...... ........., .... je ...
..... ..... ..... .... .. ..... .. .......... .. .. ...... .... . ... .......


..... ...... .... .. ......... ........ ..........
......... .... y ...... .... ..... .. .......... ........ .........,
........... ce ...... .. ...... .......... ...... . ....... ....., .. .. ce
BITO .... y .... ........ ....... .......... ..... ... .. ...... .. .... . ....
......... .........; .. np. .......... y ....... ......... ........ ce ... .......
.....,* ... je ....... ........ ......... ...... ........ ..... je .. . ...........
y .... ...... .... . y ...... ............. . ............ ..... ....
.......... ......... .... ...... ..... ......... ...... ...... ce ...... .... y
........ ....: ....... ...... ......., .... ....., ........., ...... . .. ..... .......
— .... . .... ....


....... ..... ......... .... ......... . .... . y .... ...... .. ........
..... ....... y JyatHoj ....... .... ....... ........ . ..... .........:


1. .... ........... y ....... ...... y 1926., 1927. . 1928. ....
2. ..... ........... (........) .. ... 1. .... . 1. ......... 1927. ....,
3. ......... ......... ...... .. ... 1. ....... 1927. ....,
4. .... .. ... 10. ...... 1927. ....,
5. .... na ... 20. ...... 1927. ....,
(i. .... .. ... 15. .... 1927. ....,
7. ......... .. ............ ......... .......... ..... ...... .. ...........
y i«927. ....,
s. ........ .......-...... ........ y ...... ...... .. ........... y .......
... ...... y 1927. ....
.......... ........ .... .. .......... ..... ...... ........ je ....
...... ...... . ........., .. ..... ce ...., .. ......... ........ .... ....
...... ... 925.000 ....., .... no ..... ...... ....: ...... — 10,. %; ..... —
20,5%; ......... ....... — 26.4%; ......... ....... . ........ — 37,5%:
...... ....... .... — 4,0% . ....... .... — 1,3%, a .. ..... ......: .......
.... — 34,3%, a ...... —; 65,7%.


.... ......... ......... . .......... ...... ce ...... .... ..........
....., .. ..... .. .... ........ ... ..... ....... .. ........ .......... .....
...... y ......... ..... . y ......... . ......... ...... ... ..... ......
......... .. .... . ......... ..... ...... .. ......... ..... .... je . .....
..... ..... ..... — Juniperus excelsa.


. ...... ...... ...... ....... ......... ......... ....... — ......
... ......... ....... .... .... .. 20Q.000 ..... ..... (. 1927. .... — 230.ono
.....) . .... ...... ...... ...... ..... ....... 2,000.000 ...... ........ Onaj


* .. .....: ........... ..... ....... ,,.... ...." ... 7.—s. 1927. ....
368