DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 3     <-- 3 -->        PDF

^...........


....5%*...<...,......... 49Z8*


... ..... .......


.... ........ ....


.
.
... ... y ...... ....... ...... ...... ...... .........
........, ....... . ......, ......... ....... ....... . ........
........., ... ... .... ....... ..... ......... .
..... ........ ..... ....... .. ....... ..... ......, ......
.. ....... . ...... ....., na .... .... ... ce ...... ............,
.. je ......... ..... .. ...... ........ .....
...... .........., ......., .... .. ....... . .. .... ........
...... ...., ... ....... y ......... .......... ........, ..
..... .... ...... ............. ......... ........ ...... ce . ....
.......... .......... ......., .... ..... ....... y ... .......
.........


Ta ce ....... ...... ..... .... ..... ...... . ........ ....
..... ........ ........ ..... ......, ... ce ...... .. ...... .
........ .......... ...... y ....... ........ ....... ...... ......
....... .. .. je .......... ........ ......... ...... . .....
......... ........... ....., .... ...... .. ..... ..........., ..
.......... .... y ...... (.. ........... ..... ......—.....) .
.... ce .... .. ...... .. 1080 .. Ta ..... ............. ...... ......
........ ...., na ...... ....... .... ..... ........... .....
...... . ........ .......... .......... (...........), ........, ......
. ..........., ... ... .... ........... ..... ...... .......
.. ....... .....


. ... ... ........ .... .... ...... ........ ........ ..........
....., na ..... .... ...... .. ...... ....... ......... ........
. ........


Ha ... ce .... .... .......... ... ....... .. ..... .... .....
...... . ...... ........ ´ ....... — ............ ...., na ... ..
.......... . ..... ........ ......... ....... ..... ... ........
. ...... ..... ...... .. ........ ....... ....... .... .. .....
.....


.... y ........ .. ..... 150—200 ., .... ......... ......... .
....... ......... ....... ......., ...... ..... ..... ..... ..
...... ........ ....... Ta ...... ...... .. ..... 700 . .........
......, .... ......... .. .... ...... ......... ...... . .. ....
..... . ......... ... .... ......... .. ..... ....... ......., ...
....... y .... .. ..... 800—900 . ....... ..... ......... ......


329
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 4     <-- 4 -->        PDF

...., ...... ....... . .......; ........ ...... ... ...., y .... ..
900—1000 . ...... ... . ...., na ... y ... ........ ... ...... y
........ .... ........ ..... . ... .... ......... ..... .........


....... ....... . ...... ..... .... no 1 .., ...., .. ce ........ y
...... .......... ....... ........
lipnje .... ......... .. ... ...... ............ ....... ....


.. ...., ........ .... y ......... ........ ......... . .........


....... ........ ........ .....


.... ......... ... .... ........ .. .... ....... je ..........
....... . ........ ......... .......... . ...... .. ....... .. npo.....
.......... .......... ...., .... .... ........ . ....., ... ....
.... ... ....... ....... . ...... ........ ......; ...... ..........
.........., ........ .... ........ y ...... . ..... .. .......
..... ce ...., ........ ce ...... ........ . ........ .. ........
.... ..., ..... ......., ».....«. Taj ce ... ....... y ........
. ....., .... ...... ........ ....., ........ y ......... .......
...... (breccia).


..... ......, ........ ......... ......... .... .... .... ......
........ ....... ......... ...... je .. ..... .......... ........,
.. ... .... ....... .... ....... no .... ....... .........,
.......... .............. . ...... ...... ...., .... .... ...... y
....... . ... ...... .... ........ . ............ ......... ........
.... ......., ........ . ........... (....... ...... . ..... .....
.....). ... je ........ ........ ....., .. ..... .... ....... ......
.... ........, a ....... ... .. ..... . ............ . .........
........, ........ ........, ..... ..... .. ........ ......... ........
......... ...... .......;. .. ....... ..... . ....... .......,
... ........ ........ ........ (...... ..... ...... .....).


... .. ...., .. .. ..... . ....... ............... .... ..
........... ...., .... ....... .. ........... ........ .......
.......... .. ...... ........ .... ... ....... ........ ... ......
.. .... je .... ............... ...... .... . ...... . . . . .
. . a ... terra rossa.


. .... ce ...... ........ ...... ... .. ...... .. ..... 900 ..
. ... ......... ........ .... ce ...... .... ..., na ......... ..
.... ..... . ........ .... .... ......... ...... ..... je .........,
na je .... .... . ........ ...... ........ ..... ... ...... . .....
...... ........ ...... .. ....... ..... ......... ....... ..... ......
...... ...., ... je D u . . i s ...... ... ........ ......... ...
je ...... ..... . ........ .......... .... ..... ......, .... ce y .....
........... ........ .......... .. ..... ......... . .....
....... .......... .. ........ ......... ...... ..... ...........
....... ........... ........ ...., .... ......... ......, ...... je
............ — ......... |


....... ... ........ ......... ... ..... ....... .........
..... y ... ..... .. .... ......... ........ ........ ....... ........,,
.... .. ..... .......... y .......... ...... .. ........ ....


Ha ......... ... ... .... ....... ce y ....... ... .........:
....., .... je .... ........ ........ ..... ....... ........... .......
je ...... .. .... ..... .....;.. ...... . ...... y ....., .....
.........


330
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 5     <-- 5 -->        PDF

... .. .. .... ....... ......, ........ ....... .... ...... ........
..... ... ........ ......... ..... ....... ....... ......, .....
... ........ .......... . ......... ..., ......... .. .... .......,
.. .. .. .... ... ........ ...... . .......... . ... .......
........ ., ......., ....... ......, .... .. ....... .. ..... .......
........ ..... ....... . ........ ........., ... .. .. ...........
........ . ..... ......... ....... ........ ........ .. .........
.... ............., .. .. je ........ ...... . .......... ....
...... . ...... ..... ..... ........ ......... ....... ..... .......
..., .... .......... ..... ........, y ..... ..... ... ......, .........
.. ......, ..... ......... ......... ....... ........ ce .....
.. ...... ......, na . .... .... ...... ......... ...... ........
...... ......


Ha ...... ......... .......... .......... ....... .... ........
.. ........, .. ....... ........ ....., y ....... .....
. .......... ........ .. ... .. ....... ....... ........ ....... ......
. ......., .... ce ........ ...... y ... ..... ........, ...
..... ....... ....... .. ...... ......... y ....... ....... To ..
....... .... y ...... . ........., ... je ..... ..... ...... ..........
Behe ....... ......., .... .. .. ....... .... .... .......,
y ..... .., .. ..... .... ....... ........., ... ..... ........,
...... . .... ......... ........ ...... Ta ce ...... ..... .. ........
......... ....... ...... [........... (1533 .), ....... .........
(1375 .), ....... (1528 .)]. ...... . .......... ...... .....
. ....... .. ........ ........


Ha ........ ce ..... ...... ..: ... ........ ... ......... .........;
... je ........... .......... ......... ..........., .... .......
. ........... ......., .... .. y .......... ..... ....... ...
......, ........ . ............


.... ........ ......... ........ ...... . ... .. ..... ........
..... .... .......... ..... ce ... .. .... .... ........ .......,
... .... ........ ...., .... .. ...... ....... .......... ...........
......... ........... .... ...... na .......... ..... ...........
............. ... ..... ........ ..... ..... ce ...........
..., ... .... .. .... .. ...... y ...... .... .. ....... To .. ......
..., ....... ....... . »......« . ........ ............ (.........)
............


....... .. ... ........ ......... ..... ........ ..... ....
........ ........... . .......... ......... .......... .. .......
.... y ...... .... ...... ... ......., ..... .......... y ......
... .. .... ........; ...... .... ....... ...... ...... .. .........
.... ....... ........... .. ...... .... .... ce .......... ......
......... ..... ...., .. ... .... ... ..... . ............ ...... ..
y ..... ... . ......... ...., .... ...... ..... . ......... ........,
.. ... ....... ........ ....... ...... .. ...... ...... .....
...., .... ... ....... .. ....... ...... ....... ......... .......
ce ........ ........ ........... ......... . ......... ..... ....
.. ....... ... ..; .... ..... ...... ........ ......... ..... . ......
........... .. .... ..... .. ce ......... ....... ..........
.......... .... .... ..... .. ............ ...... ...... ...., ....
....... . ............ .......... ........... ..... ....


551
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 6     <-- 6 -->        PDF

P e . c . . . . o . y . a . . . y . a . . . . . . . a . . . . ., . . . .
. a . y . a . a .. . . . . . . . . y . . . a . y . . . a . . . . y . . . . . . . .........
y ... ........ ..... ... .......... ... .......
......... ........ ....., .... .. ......... ... .... ......
......-........... ........


...... .. .... ........... ........, y ..... ......., ......
ce ... .... y .... ......-........ ...... . .... ....... .........,
..... Wessely-jy* ......... ...... ........ .. ..... ...... .. .......
.........: a) ....... ........ ...., .) ..... . ....... .........
........, .) ...... ............ ......., .) ..... ......... .......
..........., .) ...... ..... ......, .) ...... .... . ..... .......
. ....., .) ..... .............. ......., .) ...... .... .......


.... je .... ....... . ......; ....... ....... ........ ........
. ..... .. ..... ....... ...... .... ...... ........ y .......
........, .... .. .... .... ......... .. .... ......, na . .......
..... ......., ....... ........... ....... . ....... ....... .......
...... 1—2 ., ..... je ....... ...... ............


.... ..... ...... ......, ........ ......, ........... .......
...., ........ ... ...... ........... .. 5 ....... ....... ...... ........
0,5—1° .., na je y ..... .......... ... . ..... ....... je,
......; ....... ..... . .. . ........ ......, .... .. ....... .....
...... . .......... ..... .. ....... ....., na ce ....... ... . ..
..... ..... ....... ce ........ no ....... ......... . ...... .......,
.......... .. ... ....... ......... .... ...... ....... ......
.. ...... ....-...... ........ ..... .. .... .... ..... . .....; .........
.... ........ . ....., na .... ......... ....... . .............
..... ce ..... ..... . .. .......... y ........... ...... ........
.. ..... (.....) . ........ (....). Ta ........ y ..... .......,
...... ....... ..... ....; ...... ...... ....... ....., .......
.... ....... ........, .... .......... .............. ......... je
....... ........; ..... . .... ...... ...... Ta je ...... ... ...., ...
........ je ......... ...... .......... .... je ....... .........
....... ..... .. ........ .... .. ........ .......... .............
je ....... ........, ... ....... ... . ........, ... ... ...
..... ..... . ....... ......... .... .. ......, no ......... ........
... . ......, .... poče . ...... ...... ........... .. ......
....... ...... -|- 15° . y ....., a -f 1°—12° . . ..... ...........
..... je ......, ... .... .. .......; ....... ..... ......... ... y
..... ........ ........ ........ .. ......... ......... . ........
......., ...... .... ..... ......


..... ......... ........ ......... y ..... ....... ...., ..
........ y ....... . ...... ....... ..... ......... ........ ......
........ ......... ........, ......., a ......... ....... . .......


........... ....... ..... .. ... ...... ... 5—5.5 ........
...... ....... ........... ...... ... 6-7° .. ...... .... .....
...... .. ......... ...... 670 ... ... ce .... ......., ......
ce .. ....... ... 170 ...... ..... ...... ....... ...... .. .........
...... .......... ... 2.600 .. .........


.. ........ ...... ........ ........... ..., . ..: ...... .
..... ...... (jugoscirocco) je ...... . ...... ............. .... y


* Wessely: Kras Hrvatske Krajine, Zagreb 18/6., str. 24/.
332
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 7     <-- 7 -->        PDF

..... ....... ...., .. ........ je ..... ... ce y ........ ....
ocjeha, ..... y ...... ....... ...... .. ..... 50 .. .. .... ...... ce,
.. ... ...... ...... ........... .. ..... 5° .. ..... ........ .....
....., a ... je ......, ... .. .... ........ .. ......-....... je .......
..... .... .... ... ...... ...., ....... ..... ....... . ....
....... ... .. je ......, ... ........ ... ..... ........... ..........,
...... . ..... ...... .......... ........ ....... y .......
je ....... ...... ......... ...... ........


.... (bora, grego-levante) je ... . ...... ..............., .......
...... .......... ...... ...... ........, ....... ... ....,
..... ....... ......., ... je ..... .... ...... .... .... .. ......,
a .. .. .... ......, .. ce ...... ......, ...... .. ..... 120 .. .. ....
.. .. ..... .... ........ ...... .. ....... ..... ..... ...., na
.... ...... ......... ......... .. ..... ........ ...... .. . ..
....... ........ .... . .... .......... ...... je ... .... ........
..... .... .... ce, ..... ... je ...... ....... ......., ........
. ........ ...., .... ... ..... ..... ......... ... .... ......
....... ...., .... ..... no ........ .... .. ... .... . .... .......,
.... ....... .. .... ..... 0° .; ....... (....... .......) ... ....
...., ... ....., ..... ...... ...... ...... .. ..—G3 .... ..........
..... ...... ..... .... .. ........ ........, ... ... je ......., ...
...... .........; ..... .... ....... ...... ... ...., ...... no .........
....... ......., a ....... ... ...... ... ..... ......... ...
...... ....... ....: ...... (borino) je ..... . .. ..... ....; ..... je
....... ..... ...., ... ce ...... ...... ....... ........ je .... y
........ ...... ...... . ..... ... ........ ...., na ....., ........
y ......., ...... ..... ...... . ..... .... ......... ..
...... ...... y ..... .... ....... ....... .... ......... Ha ............
......... ....... ce ......... .... ........... (.....
....., .............. ......, ....... ....., .......... ...... .
..... .... .......).


...... .. onhe ......... ....... ........ ... .... ..... ......,
.. .... .... ......... .. ...... ........... ..... .... ................
........ ...... ce .... ....... Kpina y .......... ....
......... ..... ....... ...... ce y ...... .. 600—1.060 .. Ta ......
. ........ .... ........ ........ je .... ........ ........
..... ....... ......... ....... . ......... .... ....... .... (10—
12 .. ...... ......), ..... je ....... ......... .........; .....
...... ..... ..... . ....... ...... ........... .. ....... ............
......., ....... ....... .. .... ...... ........... .... .........
....... ... . ..... .......... ......, .... ....... .... ...
........ ... ...... ........ .......... ......, .. ... ce ......
........ ...... ....... ............


........... ........ . .... ...... ...... ...... ...... je ....
...... ....., a ..... ..... ......... ...... ....?;. . ...... ......
..... ...... ...... ..... ......... ........ ... ce .... ...........
...... ......... ..... ......, .. y ..... .......... ........ .........
......... .... . ...... ...... je ........... ... y ........
..... ce ...... ... ........ ........ ....... ....... ..... .........
......... .......... ..... ...... .. . ....... ........ ...., ..
ce y ......... ....... .... ........ . ....... ..... ...... (Rubncr:
Holzartenwechsel). .. ....., ...... . ......... .......... ..........


333
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 8     <-- 8 -->        PDF

...... .... ....... ........, ..... . .......... ......., ... je .....
........ .. ....... .... Ha ......... ........., a ........ . y .........
........ ....... ...... y ..... ........


. ..... .. .......... .... . ..... ......... .......... ....,
... .. ....... . ........ ......... ........, na ce ..... . ...........
.... ........ ........ ........., ...... ...... . ........ ............


. ......... je ........ ..... ........ ..... Ta ce ...... .....
.......... y ...... .. 1.200—1.250 ., a ........ no ...... .... ..
..... .......... ..... .... ...... y ....... .... .. ...... ..
1.200—1.250 .. . joui ..... ........ ......... ..... ...... .........;
.... ........ .. ........ ......, .. .. ....... ...., .... ..... ...
.......... ....... ........... ...., a . . . . y . . a . . . y . y . .
. . . a . y . . . y . . a. Ta je ...... ..... y ...... .. BrockmannJeroschevim1
....... .. ....: »In Gegenden mit ozeanischen Klima bilden in
den Alpen laubwerfende Baume die Baumgrenze, im mehr kontinentalen
Klima treten an ilire Stelle die Nadelbaume«. .... ....... .... ..... .......
Kp ina ......... je ........., na ce .... ...... ...........
..... .. ....... ....... .....


...... ......... .. .... ...... ....... .... ....... ... .....,
.......... ......, ...... 1—1´5 .. ...... ......... ........
...... ....... ...... .... .. ..........., ........ ....... ......
...... ...... (1535 .).


......... ..... .. ......... ............ ....... .. ........
je ......... ... ........ ...... ......... ............ ........ ..
..: .... ......., ......... . ..... .... no 1 ...


.... ....... je ..... ........... ........ .......... ..... ce
y ..... ....... ......... .. 380—500 ....... no 1 ... . .......
........ ...... ce y .... ...... ... 450 ...... .. ........ .........
.... ....... .. ........ ........ ..... .. ......... ..........
........


......... .. ..... ........ ........ ........., na ce ..... y
..... .... .......... . ....... ........ ...... .... .........
no 1 .. ....... 38—40 .2. ......... ..... ......... na ........
........ ..... je ........ . ........ .........


....... ......... ......., ...... 10 .., ........ .........
............ (...... ..... ......... ..... ......... ...... 1007 .):


Ha I. ..... ...... 10— 20 .. ...., m 0-73 % .. ...... ....
» II. » » 22— 30 » 9-71 % » » »
» III. » » 32— 40 » 1 7-50 % » » »
» IV. » » 42— 50 » 20-73 % » » »
» V. » » 52— 60 » 17-40 ./. » » »
» VI. » ». 62— 70 » 10-74 % » » »
» VII. » » 72— 80 » 7-89 % » » »
» VIII. » » 82— 90 » 4-70 % » » »
» IX. » » 92—100 » 2-12% » » »
» X. » » 102 . .... 2-48 % » » »


... ...... .... ..... . ........ .... I;apai ;..........


...


.... ... ... ..... .. forme en cloche).


Dr. H. Brockmann-Jerosch: Baumgrenze und Klimacharakter, Zurich 1919.,


str 212.


334
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 9     <-- 9 -->        PDF

..... ..... ........ ....... .. ..... ce ..... ........
......... ......... ........... ...... y ...... ...... ........
.... ...... ......:


Ha 1 .. :


........... ........


....: .....: .....:


........ : ..:


.3


......... —


.... ..... 3.51179 114 220 334


...... ....... 857-77 124 186 310


.... ......... 8.048-66 122 260 382


.. .... .. ........ ........, .. .... .. ....... Kpiny ......
......, . ..... ....... ......... ........ .... .........
...... ..... .... no 1 ... ...... .... .. ......... ...... ............:
F H, ... .. .... ....... ... . ...... ....... ..... ......


.............. ........ y ...... Biolley-evog étale-a, ..... ..
........ 320—340 .2 no 1 ... .. ....... ......... ..... ......
........ .. .... ........... ........... . ........


......... ..... ... he .. ........, ... ce ...... . ...... .
......... ....... ... ......... ......... ........ .... .. .......
.....


..... ........... ........... ... .... ........ .........
......... no 1 ..:


........... ........
......... ......... —


...... ....... .... .........


.... .....


......


.3 .3 .3


/0 ./
/0
./
//.


I — 10 — 20 .. 64.210 5.5 20.484 7.7 161.663 5.3


II— 22— 30 „ 128.689 11.0 38.297 14.4 309.034 10.0


III— 32— 40 „ 228.850 19.5 56.789 21.3 509.735 16.6


IV— 42— 50 , 265.039 22.6 58.682 22.1 643.752 20.9


V— 52— 60 „ 215.376 18.3 47.642 17.9 600.245 19.5


VI — 62 — 70 „ 131.873 11.2 24.463 9.2 400.576 13.0


VII— 72 -80 „ 74.131 6.3 16.419 6.2 235.306 7.7


VIII— 82— 90 „ 28.188 2.4 2.568 0.9 85.798 2.8


IX— 92-100 „ 18 739 1.6 692 0.3 56.772 1.8


iC — 102 . .... 18.603 1.6 72.747 2.4


. . . . a 1,173.698 100 266.036 100 3,075.628 100


.. .... ce ........ ........, .. ....... ... .... ...... ..
...... ......... ....... ...... 32 . 70 .. ...... ......... .........
.... . .... ............ .. ........ ......... .......
.......... je .. ........ .. ........... ....... y ......... ..........
. .. ...... ....... . ....... ..........


335
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 10     <-- 10 -->        PDF

......... ..... .... ......... ........ .... ....... ........
....... y ...... ..... (la forme en cloche).


............ . ........ ........ ....... ...... je ...........
.. ...., .. ce .... ..... y ... ..... ..... .... ....... ...
. ......... ........... . .... ....... .. je ....., .. ce .....,
.... je .... ........... ..... .... y ......... ........ ...., .......
.. ..... ....... ...... . .......... .... ...... ....... ..
.. ....... ....... ..... Taj ce ... .... ....... ...... .......
....... ..... . ...... .... ... .......


Kao ..... ..... ......... je .. ... .... ........ ročno
. a . . . .. ...... ....... ........ ........... .... ... ......
.... (Dauerwald). .... ..... ...... ....... ..........: »die Stetigkeit
des Waldwesens und die Kontinuitat des Waldorganismus«. A ......


o ... ......... ..... ...... ......... ...... ... .... .. ....,
...... ........... ........ .... .......... ....... ........ ........
je ..... ....... ......... .............. . ....... ...........
na .. .. .... ..... ........ . ......... .... .....
..... ...... ............ ce .. je .......... ... ...... ......
........ ....... .. 50, a ...... .. 60 .. y ...... ....... ... je
...... .......... ....... ....... ...... ..... ....... .. y . .
. . . . . ....... ......... . .... .........., .... .... . ...... ..........
....... .... ....... ............


....... ....... ............. ........... ..... .........
...... .......... .... ........... ....... ...... ........ je .....
..... ....... ....., a .. je .. .... ... .......... . ...... ....
......... ce .... ..... ...., ...... ......, na ce ...... ......,
.. .. ..... ........ ..... ..... ......... ........ ..............
....... .... ...... .........


........... ........ .... ..... .... .... ... ...... je .....
......... Ha .... ce ... .... ........ ......... ...... . .......
......... ........ ....... ........., .... je ... ...... .......
............ .... .... je ... .. .... ........ . .... ...... ...........
..... ..... ...... ......... .......... ......... je .....
......... .... ... .... ...... .. ..... ...., .... .. ce .....
....... ......... ... ............. (étale). ..... ..........
........... ........... ............ je y .... ...... .. ... . . . .....
............ .. ....... .... ......... (rotation) .....
......... .. ce ......... ... ........, ......., ....... . .......
......, ..... .. ce y ..... .... ....... .. ........ ..... ..............
............ ........ ... ...., .... .. .... ........., ....
he ce .......... ..... ....... ..........., .... je ... .... ....
.......... ............ ....... ........ .............


......... je ..... .. 20 ....... .... .. he .... ..... .....
.... ...... ..... Kpaha ......... .... ........... ... .. ce ....
........ ............ . ..... ...... .. .... ce ........... UPI
.... ........., ... .. ce ........... ......... .... ......
......... ...... . .... ......... ...... .. ..... ..... ...........,
.... .. ........ .... ..... ............ ........., .... .....
... .......... .............. ....... .... .. .. ......... ......
.. ...... ..........


336
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 11     <-- 11 -->        PDF

.......... 20-....... ...... ...... .. ........ ....:
.) .........—.... ..... 492.457 .3 ... 41-96 % ...... ....
.) ...... ....... 77.302 » » 29-06 ./0 » »
.) .... ........ 959.310 » » 43-36 % » »
..... .... ........... ..... .... ......... ... .. ........


. .......... .......... ..... .... . ......... ........ ..... .......
.. .......... ...... ........ ....... ...... ...... .45 ..
2-16 % ........., ... ........ .. ........... ..... .... ..........


... he .. ........ ... ......... . ......... ....... ........
............ ......... .... .. .... ........ .......... ...... ..
....... ............ .......:


........... ........
......... —


......... ...... ...... ....... .... .........


.... .....


/.


I.
II.
III. 7.26 7.26 4.75
IV. 13.18 8.37 8.65
V. 28.32 31.38 2597
VI. 23.05 2753 26.88
VII. 15.05 21.24 1760
VIII. 5.72 3.32 6.43
IX. 3.80 0.90 4.26
X. 3.78 5.46
. . . . a 100 100 100


. .. ..... ce ........ ........, .. ....... ... .... ........
....... ...... .. ...... ..... 50 .. ...... ........, ..... .. ....
.......... ..... .. .. ..... ....... ........... ........ ........
......... ..........., ..... ..... ..... y ..... .... ... .....
........... ........ . ........ ... ..........


. ........ .......... ......... ..... ....... .. .... .....:


........... ........
......... ...... ...... ....... .... .........


......... —


.... .....
.. ...... .... ........ .......... .......... .. ce %


I.
II.
III. 15.27 9.89 12.42
IV. 24.49 11.02 17.92
V. 64.76 50.92 57.70
VI. 86.04 87.00 89..0
VII. 100 — 100.— 99.78
VIII. 100.-100.-100.—
IX. 100 — 100.— 100.—
X. 100.-100 —


337
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 12     <-- 12 -->        PDF

.. ......... ......., .. he ce ......... ....... ...........
...... ... ...... ..... 70 .. ...... ........, ..... ........ ........
...... ........ . ..... ........ .......... . ..... ............
.... ...... ..... ... ........... . .... . ..... ..........
(.. 10—30 ..) ..... ..... .. ........ ... .. ......... .. ......
....... .. .... ....... .. . ... .. ........ ....... ..... .........
......., ... ..... y .......... ..... ............ ....... ...........


.. ......... ce ........ ..... ........ ..... ...........
........ ........ ...... ........ ...... .. ......... .........
. ...... .......... ........ ......... . ............ .... .. ........
.......... .......... ce ........... ....... ...... ... ... ce
....... .. ce ......... ............. .. ...... ...... y .........
........ ...... ......... ........ . ......... ......... y .........,
.. .. ........... cal ......., ..... ......., ...... .......
. .......... .... .... je . ... ......... .... .. ....... .... ..
.... ... ....... .......... . ........., ... .. ....... ........
...... .. .......... ........ he ce . .. ......... ........, na he
..... ..... ......... .... .......... . .......... . ......., ..
.... je ........ y ... ......... II ....... ....... ... ......... ....
....... .... ...... ...... ..... ...... ....... ...........: ........
.......... . ......... ........ ..... .... .... ce . ....
............ ........ .......... ..... je: .......... ....... ......
.... . ......... ce ..... ..... ........ .......... . ..... ...,
.... .. ... ..........., .... ... ce .... ........... .. ...... .............
...... ........., .... ....... ........ .........
......... ..........


....... .... .. ..... ...., ... .... ........... ......, ..
....... je ........ .. ... .. ..... .... je ......... .... y .....
.. .......... .......... ... il .... y .... ........ ...... . ........
.... .... ..... .... ... ........ ........ ........ ....... .....
...... .. ce ....... .......... ..... ...... ..... .... ..
......... ..... . ..... ......... .. ce ... ..... ...... ......
.... ..... .... y ......, .. ............. .........., .. he ce
.... .. ...... ........, ..... .. y ........ ....... ...........
...... ...... ........ he ........ . .... .... .. .... ........
........... y ......., .... je . .... ..... ....... ... ... he ...
..... ..... ...... . ..... ...... ... ....... ....... ...... ....
.......... .. .......... .............; . ..... ...... ... .......
.. ........ ...... ........ ....... ... ......, y ..... ce ...... ..
........ .... ........... ........ ............ Ha ... ..... .
... ........ .. .... ..... ......... ......, ... je .. ....... ..........
...... ....... y ..... ....... ........... ........ ......
.... ....... .... ...... ..... ........., na .. .... . .....
..........


.... .. .... ..... je . ......... ......, ... je ..... ......
...... .. ....... ............. ..... je . y ........ .... ............
.. ce .... .. .... .......... y ... ..... ......


338
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 13     <-- 13 -->        PDF

.. ..... .......... ......., .. je ...... .... .. .... ....
...... . .. .. .... ........ .... . ..........-......... .......,
na joj ..... y .......... ..... ........... ....... ......


La foret du Karst boisé. L´auteur a la base de ses propres recherches donne
un tableau de la structure des peuplements du Karst boisé. Il expose les conditions
du sol, du climat, la structure des peuplements elle-meme, surtout la surface terriere,
la matiere ligneuse, la calculation du rendement et de l´inventaire.


Rédaction


339