DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 22     <-- 22 -->        PDF

MHOIC. ..... ........


............ ........ ........
. .......


....... .. ........:


1.
Koje je . ..... je, ....... ........ .. ......... ............ .........
........ ...... no ........, . ....... .. ........ .......
......... y ...... . ...... . ............ ........ ...... .
....... y ....?
2.
.... .. ce .. ...... .... ........ ........, .... ........., .. ..
ce, ...... . .... ... .. ...., y ...... .... ....... ...... .....
... ce ....... ......... ......., .... ....... ......... ............?
.
.
. ..... ...... .... ....... .... .... ..... ....., ... y
y .... ..... ...... ....... .... ....... ....... . ........,
.., ... .. ......... ........ . .......... ......... .....
......... y .......... ...... . ......, ...... .........., .
... ......... .......... ......... ....... .... ........ ......
........., .. .... ce .. .. ........ .......... ........, .... .......
........... ........... ....... ...... ......... . ..... . ......
...... .... .............. ...... ........ .......


...... ..... .. .......... ....... ......, a .......... ....
... ....... ..... ...... . ........ ....., .... ........., .. je
...... .......... ......... ........, .... ......... y ....... ....
....... ....., .. .. ... ......., ... .. ce y ....... .......


... .. ....... ...., ... .. .......... ...... . ......... .....
......, .. ce .... . .. ..... ..... .......... .... ...., .... ce
........ ......... ......., .. ce ........ .......... ....., a ..
....... ....... ........ ......... ......... .......


Ja ...... .. ........ ......., .. je ... ... ..... y ...... .......
.. ....... ...... ........ ....... — .. je ........, .... ....
...... ..... .. ........ ... ..... .......; ....... .... ........ .
.. ... ce ...... y ...... ....... .........


....... ......-........... ....... ..... y ... ........ .......
...., .... ..... ... .. ......... ...... . ...... .. ..........
..........


......... ....... ..... ..... .... ........ ........... ...........
....... ... .... . .. ......... ......-........... .....
y ..... ... ..... ......., ...... ......... ....... ......... ...
. ........... ....... ........, .... .... .. .... .........., .. je..........
........ ....... ....... ...... .... .. ......... .......


348
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 23     <-- 23 -->        PDF

...... ..... .... ........ ......... .. .., .. ....... ........
.......... ....... ......... ... . ........... ....... ........
..... .... ...... .........., a y .... ..... ........., .. .. .........
.. ... ...., .... ... .. ...... ........ ....... . .........
..........


Ha .... ..... ..... ..... y ....... ........... .... .. ...........
. ....... ........ ...... ........ . .. ........., .. ....
......... ....... .........


..... ........ je ....... ........., .. ............... ............
......-........... ........... ...... .. ......... ......
............ . ......... ............. ...... . ......, ...... ....
he ce ........... ....... ........ ........ ....... ....... . KOJEM
he ce ............ ................ ......., ....... .........
.......... ..... ........


... ... ...... .... .. no ..... ....... ...... . ...... — ..
..... ... ..... . .... ce .... ....., .... ........ ..... ... ........
........ . ....... .. ....... ...., ... je .... ... y .......
.......... ........ ... ........, a .. .......... .... ... ...........,
... ce .. ....... ......... .... ...... .... ....... .....
. ....... . .......... ......... ..... .....


He .... ce ....... ...... .. .... ...... ..... ... ... .........,
a ..... y .... .......... ......... je . .. .... . y .......
...., .. ce ....... ......... ......., .. ce, .. ...... ..... ......
........ ....... ............ ...... .........


............. ........ ........, ... ........ ......, .......
je ......... ..... ...... ......., ..... ........ . ......... je
............ .... . .... ..... ........ ......., y ...... .. .....
......... ...... . ....... ... ce .. .. ... ....... ..... ...... ...
........... ....., .. je ......... .... ............ ......... ........
.... y ...... ..... . .. je ....... ... ......, .. .... ........
y ........ ....... .. ...... ........ .. ...... ... ... ......,
.. je ............ ........ ...... .. ...... .......... ...., ... ..
.. ........ .... .... ..... ..... ........., . ... .. ce .... ...........;
... .. .. ce ... .... .... .......: .. je ........ ..........
...... ........ .. ......... ........ .......... ...........,
.. je ......... ........., .... je ........ ........... ...........,
... ... ..... .. .... ........ ..........., na .. ...... ... ».........
« .........


.. ce ... ... .... .. ...... ...... . ......, ......... .. .....
....... . ......., a ........... ....... y ... ......, .. he .....
.... ....., ....... ........ ........, ...... ....... .... .........
........ ............. .....; . .. je ......... ......., ..
........... ....... .... ......, .......... ....... . ......... ........
......, ...... .. .. .......... . y ..... ........ .......


...... .. ........ . .......... ......... ...., ....... .
...... ......-........... ......., ...... ....... .... ....., ... ce
xohe .. ...... ... ... ... je ........ .. ....... ..... ... ce ....
...... ........ .. ...... ...... .... .. je ..... ... ... ...........


....., ....... .. ....... ...... .. ........ .... je ...... .......
...... ... ...... .. ...... ........, na ... .......... ......


349
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 24     <-- 24 -->        PDF

... ........ .. ...... ...... .. ..... ... ......... ».......... .
........ . .......... ......... ....... . ........«.


..... ce .. ... y ...... ........, .... .... ....... ...........
...., IIITO ce ........ ......... ...., .. y ...... ...... ......
..... ......... .......... .. ........ . .......... .... . .. ......
..... ......, .... ... je .. .. .... ... .......


..... ....... ......, .... ........ ... .... . ....... ... ..
........ ...... ...... .......... ce ...... 1926. ...... .......
........ ....... . ............ .........., ... ... .. ....... ......
...... ..... ........ ..... ... .. .. ...... ......... ......
....... ...., ........... ........... ..... ce ....., .. ce .......
......... ... ..... . ......... y ....... ........., ... . y .............,
.. ce ........ ....., .. .. ce ........ ..... ......... ....
y ..........., .... ...., y ......... ......-........... ........
... .. ...... ........ .. ....... ......., .. ce ....... ........
............ ....... ............


.......... ......... ........ ... ....... .. ..., .. ...... .
...... ...... ....... ...... .. ......... y ...... . .. ...........
....... ........ . .. ...., .. ...... ....... ...... .. ....
,...., .... ... .. ........ ..... ........, ....... ......, y ......
... ........ .... ....... ..... .... .. ..... .... .....


..... ...... ......... ........ ...... .... .... y ..........
.. ......, ... .... ............. ........ ....... ..... ....., ..
... .. ........ .... ........... .... ......... y ........ .... .........
..........., ...... ........... .. .... ...... . ....... .
.. ce .. .... .. ...., .. ........ ...... ..........; ... ..... .....
...., .. .. ... ........... .......... ........... . ........, ..
........... ...... .......... ...... . ......, a . .... y .... .......
....... .....


..... ... ........ ........., ........ ... .. y ....... .....
...... ............. ............. ......


. ..... ..... ......... je ..... ....... ..... . .........
........ .......... ......., ..... ce ...... ......... .. .... . ..
... ..........., ... .. ...., .. ... .... ........ . ......... ......
.... ......... ...........


.......... ........ .... ..........., ........ ....... .........
.........., ...... ..... ......... y .........., ...... my.......
.........., .... .. ce ..... ....... ........... .........
.. ............, a ........ . y ..... ...., ...... ..... .........,
... .... .... y .........., .. ce ... ........... ........ y ......
....... .... ........... ....... .. ........... ....... ...........


........ ....... y ....... .............. . ............, ...
. y .......... ...... ........ ....... ....... ......-...........
........ ....... je; . ....... ........ y .... 2., .. je .... ........
...... ......., ............. ce .............. ......... ..........
....... ..........., ........ . .. .. ... ....., ... ce ........
....... .......... .... .......... .... .. ...... . ..... .. .....
........... ........, .... he ce ......... . y ........ .. .........
.....


... ce .... ..... ........... ........ .... ..........., .. .(^
........... ........ ..... .. ........ ....... . ........" . . .
. . . . . . a . a, ....... ......... ....... .......


350
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 25     <-- 25 -->        PDF

He .... ce ....... ......, na ...., .. ......... ...... .... y
..... ...... ... ............. ...... ..... ...........; ........
... ce .... ......... .......... .. ....... ........ . ........, a y
.... ...... ....... .. .. ......... .... ........ ..... .....
........ ..... ...... ... . ....... ....... y ......... ........
......... ...... .... ..... .... ........, .. .. .... .......... y
.... ....... ............ . ..... ........ y .... 3. ...........
........ .. . . .. ce ........ .......... — ........ .... ......
...... — .......... .. ...... ... ........ ........ ...... ... ..
no ... .......... .... ....... ....... ......., .. ....... .......
. ....... ....... ......... .........; a y ........, no ......
...... ......... ........ ......, .. .. ce ....... ..... . .... y...........


.... .... ....... ..., .. .. .... ......, y ........ .............,
a ........ ..... .......... ........... . ...., .. ...........
...... ........ ........., ... ......... ........ ..........
.... y .... ........ ........ ........ ............, a ......
........... .......


....... ........... ....... .. ......... .... ........ . .. y
...... ...... .... ... ............, .. ....... y ...... ......, ..
..., ... ........... ...... ........ ........ ...... ..........
....... ........... . ......., ... ............ ........... ........,
........... ........., ... ce je no ....... .... ...... .
........ ........, ....... ......., .. ..... ...... .... .... .........
.......


... ce .... .... 4., . .... je y ........ ....... ......, a y .... 5.
....... .......... .... ce .......... ... . .......:


... .......... ........ ............ . ... .. ....... ....
........ y ............. ........ no ........, ... ..... .. .........
n ....... ....... ........., .... ....... ........., ........ ..
...... ........., ... ......... ........... ......... .........,
.... y .........., .. ......... .... ....., ............. ........,
... ... .. ......... ........ ............ ..........


Ho y .... ........... .... ... ......, ........... .......
...... . ........ .... y ...... ........... ....... . ........, ...
..... .......... y ..... .......... ......... . y ........ ....,
...... ....... ... .... no ........ ......; a ... y ... .........
..... ..... .. ........... ....... ......... ... ce .... .......,
....... ......... .......


..... je y ..... 6. ..... ........ ..........., .. ce ......
......... ..... ... ...... ....... ......... ............. ........
......, ...... . ........-........ .........., .... he .....
........ ...... ....... .... ......... ... ............ . .......
....... ............


........... ... ... ... je ...... y ..... 7. ..... ........
..... ...... ......, ...... no .... .... 8. ..... ..........., y .....
je ......... ......., .. ce .... ......... ...... ............, ...
. ..... ....... .......... ...... .. ......... ............ . ...........
.. ........ ..... ........... . .......... ......... ..
... ..... .. ... ... ........., .. .... ......... ....... ...... .
...... ...... .... ..... ....... . ....., a .... ..... ..... .......


551
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 26     <-- 26 -->        PDF

........., ... .......... ........ . .......... ......... .......,
.... ....... .. .......... .........


....... .. ...... ..... ........ ........... . ......... ........,
......... . ............. ......, ........ ce .... .. ....,
... . .. ....... ......... ...... . ......., ..... .. ..... .......,
.. ...... ..... ........, na .. ce ... ..., ... je ... .... ......,
....... ...... . ......... ......., ........ ..... ....... . ......
.............. .....


..... .... .... .. ........ . ......., no ......... .........
............ ........ ......... ....., ........ ........
....... ........., .... ........... ..... .. ...... ........ ..
....... .....; a .. ce .... ........, ....... .. ........ ...........
....... ....... — .... y ......... .... ........... ......
........... ......... ........ ........


...... .. ... .... ...... .. . ..... ..... ........ ........
......., ... . ........ ......... ........, .. ......-..........
......... ....... . ....., .... ce ........ ........ .... .... y
..... ....... ........., ... ce ....... ... ....... ...... .. ..
.............. ....... .. ............., .. ce .. ..... ........ ..
... ...... ........ .. ....... ...... .....


... ... ...... ...... .. ......., .... ......... .......
........ ............., .... ........... .......... ...... ........
............ . ....... .........., .... . ..... ......, ....
....... .. ............ ........


...... ..... ..... ........ ......... .. ... .......... ....
...... ....... . .......... .........., .... ........ . .........
........ ....... .......


.......... .... ....... .. ...... ... . .........., ...... ..
.. je .. ...... ............ ...... ........ ............., ... je
....... ......... .......... . ......... ............. .........
........ ...... ... ........... ........ ..... ....... ...........
. ........., .... y ......... .........., .... .... . .. ..........
......... ...... y ..... ..... ......... .. ......... .........
......... ... .. ....... ...... ce .........] .. ..... .......
..... .. y .... ......... ........... .... . .. ...... ........
........... ..... ........, ........ ... je ...... ......... .......
...... ... . ...... ......... ..........


.. .... ....... .... ce .. .... ... ........... .........
....... .........., ....... .......... ......... .. ....... . ......
......... ......... .... .. ... . ...... ...............; .........
.... y .........., .. ........, .... ce .. ........... ...... ..
.... — ....... .. ............ ......, .. ... ....... .... ..........
. y ...... ....... .........., a .... ....... ........ .... ...,
.... .. ......., .. .. ... ............. ......... .... . .......


. ....... ..... ce .. .. ...... ....., .. he .... ....... .........
..... ....... ........, ... ce .. ......... ........... .
..... .......... ....... .......... ....... .. ..... 9. ..... ...........,
.... ...... ...... . .........., ... ...... .. ce .....
......... ............. ....... y ......., y .... 2. ......
....... — ........... ...... ......... . ...... y .......... .
...... ............ .... ... . ....... ........., ..... ......
....... .......... ... ........... . ......... .......


352
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 27     <-- 27 -->        PDF

....... ..... y .... .... je ........


..... ...... . ......, .... ce ...... . ...... ......... .
.......... . ...... ....... ............ .... ... . ...... ..........
....... ......, ........ .... ............ ......... .........
y ...... ..... ......., ... ......... ..... . ....... ...... ..
........ ......., .. ce ........ ...... ......... .. .... .........
... ........ ..........


.. .. je .. .... ...... ..... ........ ........ ........, ...
he ce ...... ......... ........ ......... .... ........ .........
... ...... ........ ......... ......, . .... he ...... ......
.... ........ ...... ..... ...... y ..... ........ . ...... ..
....... .....


...... y ....... ... ........., ... ..... ...... ...... . no
..... ......... ........ ......... .. ...... ...... ...... ..........,
...... ce .. ....... .. ....... ......., ... ......... ......
. ...... ...... y ..... .... ........, ........ ce .. ..... .....
........ ....... .......


........ ....... ......, ..... ..... ........ . ..... .....
........, ..... .. .... ........ ..... .. .......... ...... .........,
... ... je .. .......... .. ...... ........ .......... To he
.... .... .... ......, ... ce ... ........ ........... ......... .......
. ... .... .......... .. ........, ........ . ...........
.......... ... ce .... ............ ....... ............. ........
......... ...... .. ......... ...., .. .. ...... y ...... .......
......... ......... ........., ... ..... ........ ........ . ... ....
......... .......... .......... ......... ......, ....... ........
y ... . .......... ............ .......... ...... . ......
......... ....... ...... je, .. je ........ .......... .......
....... .... y ...... ..... y .......


.. .. ce ....... ........ .. ........ . .......... ......, ....
je ......., .. .. ......... ........ ...... ...... .... ........
........ ...... ..... .......... ......, .. ....... y ... .......
.. .. ......... ... ......... ... ...... ..... ......... ..........
....... ... ........ ......; a .. ce .............. .... ......
......... .. ........ ........., ............. ..... ....... ..
.... ... ......... ....... ... ...... ........ .. ...... .......
....... ....... ............


. ...... ......., ..... ce ........ .......... ..... .........
.... je ........ ........., .. ce ...... ......... . y ..........
...... ...... ........ ......... ...... .......... ......
....... ..........., a ......... .. ........ .. ....... ........
......, ..... .. ..... ......... .... y ....... ........ . y ...........
... ..... ....... ...... je ... ......, .. ......... .......
...... ...., na ........ . .... ..... ........... y ...... .....
......... . ......... je ... ... .., .. ce ..... ... ce ....... ....!


.. ...... ...... ........ ......., .. ..........
....., .. he ......... ....... ........
........ ......... ...... y ...... ......... .
...... y .......... . ....... .......... ......,
..... .. ....... . ........., na . .. ..........;
a y ....... .. .... je ....., ..... .......
..... y ...... . ..... ...... .. ......... . ..


353
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 28     <-- 28 -->        PDF

pe..a.a .......... ...... o ......, c ..... ...


c. p a . e c a ........ ..... ........ . a . . o p a y


o . . T e.
A . . y o B o M e c . y . a j y ........ je, . a ce o . a j
n p e . . o r y 3 M e y o . e H y . p a c . a . p a . e c . . ., . a je o .
y c . o B Ho n o c T a B . e H . .a . a ..c . o . ........... .
. a . . y . . a ............ . o p y . a, . a . . h . . a j . . . . .
ii . . . . . y . . . . . . . . . . . . .. . a . . a . . a . . . . . . . a
. . . . a .. . . . . . a . a . . .. . . .. ., . a ce . . . . . . a .. ..
. . . . . . . . . . ., . . . . y . . . y . . . . . . . . a . . a . . . . . . a .
a . . . a . . . . . . . JU . . . . o y . . . . . . . . . p . pora . . . a
a y . o ii o . u II x T e . a . . . . o p . o . . . . i; a . a y . o . . e . y
K o M n e T e H . . j e.


...... .... he ......... ........, .. ... .. ...... .... . ..
...... ....., y ........ . y .......... ..... ......... ..............
.. .., .. ... ... ........, ....... y ....... .. ........ ..........
....... ........, na .. ....., ....... .. ... .... .........
. ............


Ma ..... ce ... ... ....... . ... . ..... ........ .... ..... .
...... ..... ..... . ........., .. ....... . .......... .........
......-........... ....... ....... .. ........... ......., na . ....
... je ...... . ........


...... ....... .... ..... ............ .............. .
........ ......., .... ce ..... .......... ....... ....... .........
y ...... ........ .......... — .... .. ... ..... ...... .. ......


......, ...... ...... ...... ....... . ..... . .......... .......
. ..... ......, ..... y .... ....... ......, .. je ........ ... ......
.. ... ....... ............ . ... ........ .... y ....... . ......
........., ... ce .. ......... ...... ........... ........ ........,
.. .. ......... ........ ....... y ....... ........ ..........
......, .. y ..... ...... ...... .... ........ . .. ...
....... .......... . ..... ........ ........ .... ........... ........
.... ........ y ....... ........... ...... ....... ........
....... ......., .... .. je ........, .. .......... .......... ...........
......... ......... .........


To je ...., ... ...... ........... ...... ....., na .... y ..........,
.. ........ ......... ........, ... ..... .... ......
....... ... .... ......... ......... ........, ......., ........ .
...... ......, ... ...... .......... ........... ....., .........
.... .. ......, .......... ...... .. .... . ...... ........ . .. ..
... .. .. ......, .... .... ...... .... ...... .........., ......
.........., .... ce .. .... .... .... ........


...... je ... ..... ......, .. .... ce ....... . ...... ....
...., ... ce ..... .. y ...... .... ........ ... ... ce ........,
....... je ...... ....... . .. ..... ....... ...... je .... ... ..
......, .. ........ ...... . .... ....... ....... . .. ce ........
....., .. .... hc ....... ....... .... . ......... .... .........
........... . .........


....... .... ..... ....... y .... ce ......... ......... .
............ .... ....., a .. je ....... .. ....... ......... ......
.. ..... .... ..... .......: »To .. ....... ......«, »... .. .......
......«. ... .... je . .... ..., .. ..... .... ........., a .......


354
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 29     <-- 29 -->        PDF

.. .., .. ce ..... y ......... ....... ...... ...... .. ........
...... .. ........ .........., ...... .. ...... ..... ............,
.... .. ...... .. .. .... .... . ...... ......., .... ..... ...........
....: .. ...... ..... ........... ......... y ........ .......
..... y .... . ........., ... . ...., ... .. .. .........
........


AKO .. ... .. ......... ..... ......., .. .......... ..........
....., .... .. .... ...... ....... ........ ......... ......; ....
...., .. ce .... ....... ........., ... ... ..........., ... .. ..
........ .. ........ ......., .. he .... y .......... .. ...... .
........ .......... ........


....... ......... .. ..... ...... ... .......: ».. .... he
...... — .. .... he ............ ....... .. ........«, .... .....
....: ... .. .............. .......... ......... . ........ ...........
....., .... he ce ... ..... .......... .. ..... ..... .
...... he ........ . ............. ... ........ .... y .......
.... ..........., .. ......... . ...... .... ......... ..........
...... ............


....... . ............ ........ ....... y ...... y .... .......
............ ...... ...........:


1. ............. ......... ......... .......... ... ...........
........... — ...... ........ ........ — ... .. ......
..... ........ ..... ......, y ............ ........ ...... . .. y
.... ........ ........ . .......... .... ......., ......... y
...... . .......
.. .. ... ........ ............ ..........., ..... .......
.... ... . .. ....... ......... ..... .......... ........... .......,
...... ce . y ...... .. ...... ........ ........ ...........
. ..........


2. ...... ............ . ........ ........ ......... .. ...........,
..... .. ce ....... ...., .. ............ ....... ..........
....... ......, — .. he .... — .............. ..... ....... ....
........, ... ......... .......... ......... ...... . ... .......
........... .......... ............ ......... ......, ... ........
.......... ......... ......; ..... ...., .. .. ....... ... .....
........... ... ............. ......... .. ......... . .......
..... ..... ......... .... . ......., .... .. ce ........ ......
....! y ......... . ......... ......, ........ ........., y ....
o.u´OBapajyhi-ix .......... ....... . ...., .. .......... ..........
......... .... y ..........
. ..... . ....... .. ce ...., .......... ..... ...... .. ....
...... ........... .........., . ...... ........ ........... ..
...... ....... ......... y .......... . ...... ...... ...........,
a .. ce .... .. ....... ..... ........ ....... .... ...........,
. .... he ce .... ......... ........... y ..... 10. .....
.........


3. ... ce .... ......... ........ . ........ ......... .........
..... ........ .......... ......, .......... .. ......... .....:
a) Kao ..... ....... ..... .......... ........... ..... ..
........ ........ ....... ........... .. ...... y .........
........ . .. .. ... ....., .... .. .......... ..... y ..... ...........,
... ce .... . ........ ........ y .... .. ....... ......


355
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 30     <-- 30 -->        PDF

........ ...... ....... ..... ......... ......; .. ce ... ...... .
...... ...... no .......... ........ ...... ....... .. ..... .........
...... ....... ............ ......... .........; . ......, ..
ce ......... ......... ....... ..... . ..... ..... y .......... y
.... ..........., ... ce ... .. ........ ........ . no .... ......
......, a ...... ...... ..... y .... .. ....... . ...... ... ..
..... ......., .. ce .... ......... ....... ......-..........


.) .. ... ........ ........ ... .......... .... ........ ...
ce .... ........ ...... ... ........... . ....... .........
.......


.) . ......., .. ....... ......... ..... .... .. ......, .. ......
...... ... ...... ........ ........ ....... . ........
......... ........., .... .... ......... ....... .. ...........
......... ......... ..... ......... ...... .. .......


4. AKO je .........., .... je .... ......... ......... .. .........
...... ...... no ........, .... he .. .......... ....., .....
........ ......., ...... .... ....... .... .............. ......
... ce .... .......... no ........ ........
...... ....... ......... ........., ...... ..... ......... y
..... .... ..........., ... je .. .......... ...... .... ..... .
..... ......... ......, ....... . .......... ...., ......... ...
... ....... ...... ......... ....; . y ........... ... ...... .......
.........., .... ............. ........... ........ .......
..........


5. .......... . ........ ...... ........ ............ ......
.. . . ......... .........., .. .. ce ...... ......., ....... .. .......
....... ...... ........ ......, .... .......... ..... .........
......... ... ........... ......, .... .. ce ..... ....... .
............ .......... .......... ... ........., ... . ..........
........ ....... .. ........ ........ ........., .......
.......... ......... ....... ......, y .... ........... .........
.........
6. . ..........., ... .. ....... ........ ....... no ........
...... . ...... ....... ........ .. ........., ........ je ........
........., .. ce ..... .. ........... ....... ......... ... ........
. ............. ........ .........., .. ce .. ... ..... ......
......... ...... ......... . ........ .... .....; .. ce .......
...... ........... ........ ..... ....... .........; .. .. ......
....... ... ........ ......... ......, .... .... ......, ... .
...., .... ...... ........ ....... . ...... ........... .... . .. ..
Ha ........... . ....... ....... ......... ...... .........
......, .. ...... ...... ......., .. .... ce ............, ..... je
......... ..... . ..... ... ......, ... ..... ......... ..... ..........,
.. ...... .. ........ ......... ........


7. ... ce .... ........ .......... ....... ......, .. no ......
......... ........... ... .......... .. .... . ....... ............
........ ........ ......, .. ... .. ....... ... ....... .........
y .... 3. . ..., .. ......... ...... ......, ... ..... .......
... ......... . ......... ........ .... ....... .......... .. ..........
.......
. .... ...., ..... .. ce ....... .... ......, . .. ....... ..
.... ...., .... .... .. ........


356
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 31     <-- 31 -->        PDF

....... ....... ...... .. ce ....... y ....... ......., y.... .. ....... ......... ...... ...... ..., y .... ..... .......
......... ........


8. ...... ...... .... ........ .. ..... ......... ............,
.... he .......... ... ....... . ........, ..... y .... ....
. ............, ... . ........ ....... ......... ...... . .......
............ ......; .... ...., ... ......., ..... y ...........
........ ..... ......... ......., .... he ......... ... .........,
.. ... ... ........., y ...... ........ ....... .... .... .....
......., .. he ...., .. .. ce] .... ..... .... .... .... . .............
9. ........ ........., ... ....... ......... ... ..........
..........., ....... .. ........ .. .... .... .......... .. ........
......., ........ y .......... ........ ....... ......; ...
....., .. .... .. .. ......... .... . .. ......., ... ........ ...... .
............., ....... .. ...... .......
10. .... .... ......, .. ce ........ ...... ........., ........
.... .. ...... ........ ...., .... ce ..........., .. ... .... ......
. .. ......... .......... . .........., ...... ... ....., ... ce ..........
...... ........ . ...... ............ y ....... ......;
... ......... ...., y ...... ce ..... ..... ......, ..... .........,
a ...... ..... .. ......... ... ...., ..... ............. .......
.......... ..........
Sur l´organisation de la police et du régime forestiers. Propositions de l´auteur,
Directeur des Forets en Serbie, concernant l´organisation de la police et du régime


357
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 32     <-- 32 -->        PDF

JUGOSLOVENSKO TRŽIŠTE DRVETA


MARCHÉ AU BOIS YOUGOSLAVE


ZAGREB, 1. SEPTEMBRA 1928. — ZAGREB, LE 1 SEPTEMBRE 1928


TEČAJEVI ZAGREBAČKE BURZE.


Cijene po m3: Din Din
Hrastovi trupci: I. vrste 1200 1500 P. St. utovara


II . 700 900
III » 250 400 »
za otplatu (furnire)
Ispiljeni polovnjaci: I. vrste (Wainscoat-Logs) . . . 4500 5200
Kladarke: I. » (Boules) 2000 2400
Neokrajčane piljenice: 1 2—5.90 m dulj. . . . . 1500 2000
Okrajčane piljenice: blistače (Quartier) I. vrste . 2800 3500


» » II. » - 2300 2600
blistače (Quartier) I. vrste . 2000 2400


II. » . 1600 2000
Listovi
(Feuillets): 2 m
Ki stače (Quartier) 1. vrste . 3600 4200


II. » . 3000 3600
bcčnice (Sur dosse) I. vrste . 3000 3600
II. » . 2400 3200
Popruge
(Srizi): I. vrsti 25—95 cm 4— 6 cm . . 1400 1700
]


» 25—95 cm 7—13 cm . . 1700 1900
vrsti blist. 1.00 m i više 7—13 cm 2000 2400


i


i. ! vrsti boč. 1.00 m i više 7—13 cm 1900 2100
Cetvrtače (Chevrons) od 50 cm dulj. na više . . . . 1800 2100
Grede (kvadrati): od 25/25 cm 950 1500
Francuska dužica: 1000 kom. 36/1. 4—6 M . . . . 6000 7000
Bačvarska roba: I. vrste od br. Vi— 2M> . . . 50 90
1 » » br. 3 na više . . 50 90
Bukovi trupci: I. 250 350
Okrajčane piljenice: I. vrste (parene) 1200 1400
Neokrajčane » I. 1100 1350
Okrajčane » I. » (neparene) 1100 1350
Neokrajčane » I. » w 1050 1200
Popruge (frizi): I. » (parene) 600 900
Javorovi trupci: I. vrste 400 600
Jasenovi » I. 600 1000
Brijestovi » I. . 300 500
Grabrovi » I. 300 450
Mek o drvo : Merkantilna tesana građa: 260 300
Piljeno koničasto drvo I -III. probirak . 425 475
» paralelno » I-III. » . v . . . . . 475 600


Cijene po komadu:
Hrastovi brz. stupovi 7 m dugi »
S —
10 — >-


Hrastovi željez. pragovi 270 cm 15/26 cm 54 65
250 cm 15/25 cm 50 60 y
»
220 cm 14/20 cm . . . 20 25 »
180 cm 13/18 cm . . . 14 18 »


Bukovi
željez. pragovi 250 cm 15/25 cm . . . 35 39 »
Gorivo drvo: Cijene po 10.000 kg
Bukove cjepanice: I. vrste sa do 15% oblica 2000 2400 s
» sječenice 1400 1600 »
Hrast, cjepanice: sa do 15% oblica . . 1600 1800 »
» sječenice: 1200 1400 »
Drveni ugalj: bukovi 7500 8200 »
hrastpyi 6000 7000 rinfuza


358