DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1928 str. 30     <-- 30 -->        PDF

..... . .......


........ ......... . ......... ......... y ......... ........ ... 10. ......


0. .. ..... „...... .. ........ . ........ ........", ........ no .......: mir.
......., ........... . .... ........ ... ......., ... ..........:
„......... je ...... . ......... . ..... ........... ......... y ......
.. ....... ........., .......... . .......... ....... je ... ...... . ... .....
...... ...... .. ..... ............*


.... ...... ......... . ...... ..... ......... .. ce .. .... ..... ............
........., ........ ............ . .......... ............. .... ......
....... ...... . ...... ........ ......... . .......... .......... .... je
.... ...... .. .... ........ .......... . ........ ....... ......, .... ........
... ........ ..... . ..........., ......... ... . .......: ......, ...... . .....,
...... ... ....... ......... ... ...... ......


.... ... ........, no ...... ........., ........ . ............ ...... ....
..... ...... . ........ ......, ..... je ...... ......... ........ .... .......
...... 92.920 ..2 .. ....* 2/6 .......


... .. ....... ....... .. ....... ........., ...... ......... ........
......., . .. ........ ..... ......... ....... ... . ...... .. ...... .. ........
..... . ...... ....., .... . .... .. ...... ...... ........ .......... ... ..
........ ...... ........ . ........ ........ .... ....... ...... ... 4,000.000 ..
....... ..., .. .... .... .. 50% .... y ..... ....., a ..... 62% ... ....
......... ....... .... ..... . ........... ... 50% ...... ........ .. . . 2.5 ........
.., .. ..... 1,900.000 .. ....... ......; .......... ...... ... ... ....
72% ...... .........


.... ....... ........ .. ce .... y ......... ........ ...... .... .....
2,500.000 .. 3,000.000 .... .. ...... .. ........ .......... ce ...... ... 1 .......
...... .......... ....... ....... .. ........ .... ..... . ........... ......
... 80 ........ ....... ..... je ...... ........ ....... ............. .........,
.... ......... .... .. 100—500 ...... ...... ...... .......... ..... .......


... .. ce .... ......... ....... ........ .......... . ........., .....
.. .. .... ...... .......... .. 15 ........ ...... ...... ...... .......; ..
.... 5 ........ ...... ...... ..... ....... ........ ..... ...... .. .... ........
.. ... 50 ........ ....... ......, a ........ ....... ....... ......... ... 500
........ ....... ....... ........ ...., .... .. y ......... ..... ..........
...... ....... .. cea 2.5 ......... ....... .......


. .... ......... ...... ... ..... ...., ... ..... ....... ...... y .......
(.... ira ......... ...... .... ......... .......... ..... .. ........ ........
...... ......), ... ..... ........... (one ....... ...... ... 1 ....... .. ............
. .......... ........ ........), ... ..... ...... .......... . .......


* .. ... . ...... ........... ........-......... ......... ........ ......
....... ... ...... 1926. ....: .........: „Tpelni ........ ........", „........
...." 1926., .... 155.
244
ŠUMARSKI LIST 5/1928 str. 31     <-- 31 -->        PDF

1........ . ............ ......... .. ce .......... ... ...... ........ .........
...... ........ . ...... ........


...... ........ .... ....... ........ je .. ......... ....... .........
....... ..., ... ..... ...... ....... ..... .. .......... ....... ........, ....
.. y ...... .......... ....... ..... ........ ....... ......... ......... ....,
.... he ..... .... .... ........., ... ... .. .. ... .... ....... ........, .......
ce, no ..... ........, . no ...... ......... ........ .... ......... ..... ...
....... ........ .., ..... .. ....... ..... ........., .. .... ...... .... ......
........, ... .. .. . ....., a .... ........ ........


...... ..... ..... . .. ......... .......... .... ........


.... .... ..... . .... ... ....... .... .... .. .. ......... ........ .........
y ...... ce je ......... ......... . .... ...... ..... ......... ....... ......
..........


. .... ......... ....... ... ......... .. ...... ....... ..... ........ .
.......... ...........
.. ......... ......... ...... ......., .... ce .. .... ...... .... .. ...


2.5 . . . . . a . . . . . . a ...... .. ..... . ........... ...... 2 ......... .. ..
80% .... ........
..... y ..... . ........... .... 16 ... ..... ... ..... ........, ....
...... ....... ......... ... 1,500.000 ... . .... .
Ha ........ ..... . ........... ......... .. ... ....... ............ .........
.. ...... .. ........ . ...... ...... ....... .. 0.50 (........) na .. 20
(.....) . .... ...... ........ ...... Ciora ... ...... ........ ....... ................
...... .........


.............. ........... ....., .... .... .. ...... .. ........ ......
... ... 500 .... .... ........ ..... ......, .... ce no ...... ......... . ...........
...... .......... ....... ....... . .... .. .... .. ........ .... ... ........,
.... ......... ....... 500.000 .... ........ ..... .... .. 5.000—6.000
.........


............. ...... ..... .....-.......-...... ...... ... 1 .........
.... ...... ......., .... ....... ...... y ..... ....... .. 50—60 ....... ....
..... ....... je .... .. .... ...... .......... ........... ...., ... je ......,
.... ce .... ...... .... ....... ......... .. ........... . .... ........ ........
......... ........., ......., ......., ......., ......... ... . ...... .......
....


........... ..... ... ....... ........ y ....... .... ........... ......
......... ........., .... ...... no .... . ........ .......... ...., .... ........
..........., .... ............ . ..... .......


......... .... ....... .. ......... .... — ........ .... ........ .. ..........
.. .......... .... . .......... .... .... .> ..... ....... .. .........
.......


....... ... ...... ...... no ......... ......... .. ......
......... ...... ... 50—60 .... .... ..... ........ ...... .. 45—50% ......, a
...... . .. . ..... . .... ce .. 40—65% ....... ... ....... ............
....... . ..... .... .. ..... ce .... ......... .... ...... ........ ...........


...... ...... nehu, .... ......... ...... ...... y ..... ...... ....... y
...... . .... .. ...... ...... .. 150 .... ....... ....... ...... ......... ..
......... . ...... .... ....... ..... y ...... ..... 40 .. ....... .. .........
.... ce ......... ....... .... ....., .. y ...... ....... ....... .........
.. 250 .. ....... .........., .......... ...... .. ........... ........ .. ........
.... . .. .. .... ..... .. ......... ...... ....... .... ......, a ..........
. ....... ........ .......... .......


245
ŠUMARSKI LIST 5/1928 str. 32     <-- 32 -->        PDF

...... . a y . . . i a ... ....... ....... .... ce .. 2.5 .... ..... .... ....


..... ...... ...... y ......... . ..... ...., .... ce .... .. .... ........ ....


a ............ ....... . ..... ..... .. .......... ..........


... .. .... ce y ..... ...... ......... ....... .. ...... y ..... . .....


...., ... ce ... ...... .. ..... ....... ... ..... ... .. ..... ....... ...... ..


...., ....., ... ......, ..... .. ........ ....... ....., ......... . .... .....


.......... ...... .... y ..... . ..... ...., ...... ....... 50—60.000


...., a ....... ....... .......... ...... .... .. .... . ..... 12—13.000 .....


.... ........ .......... ...... .... ........ ce y ...... ....... ...... ......


... ......... .. 40—50.000 .... ........


.... .......... ....... ........ ...., ...., ......, ..... . ....., .... ..


.. .... ..... .......... ............ ....... ...... ... .......... . ...........


..... ......... .... ......... ......... ........ . .... ..... .........


..... ...... .. .. ........... . .... .... ....... . ......... ....., .. ce ....


...... ....., ...., ........ . ............ ......... .........


.. .... ... ..... .. .. ..........., .. ..... .......... .... .........,
..... ........ ....... ....., .. .. ce ....... ............ ........ ..... .........,
a ...... ........... ..........., .... ..... y ..... ....... .........
... ..... ..... ......, y ....... .......... ........., . ... ... ......... .....
........... .......... u ............. ..... ......... ...., ... ce ...... ......
.... ........ ......... ... .......... ....., a .. .. ..... . ........... .. ......
....... ..........


. ........ je . .... ....... . ...... ...... .. ce ...... . ........ ........
.. ....... .......... ... ............ .........., ....... . ...........
A .. ce .. ....... ....... .. .. ce . ........ ..... . .......... ....... ........
........ . ........ ........ ....... y ........ ...... ... ......., .. . .
y ......... .. y ........... ...... .. .......... ..... . ....... ......... .
........., ....... .. ce ............ . ....... ... ....... ...., .... ... .. ....
..... ..........., ........ . .......... .. ... .......


.. .... ...... .. 12 . no ........ .......... ....... je ....... ..... ........
. ..... ........ ......... ......... ..... .... ..... .......... ... ......
.. ........ .... .... .. ...... ........ ........ .......... . .......,
.. ce .... ......... . ......... ......... ........ .. ... .. ... ......... . ..
ce .. ... ........ ..... . ....... ....... y ........, ... .. .. .... . ... ..........
.. ........ . ....... ..............


.......... .... ......... ........ . ........ ......... ... ....... ..........,
.............. . ........... ...... ....... ..., .. .. ........ .
........-.......... ........ ....... ....... y ........, ... .. ce ... .............
........ .. ........... ...... ..... ....... .... .........-....... .......
.. .... .. ... ......... .... ......, .... . .. ... ...... ......... ......


....... ... .. he ce, ...... ........ ......., . ... ..... . ...... ........
........ ...... .)......, ...... . ....... ............ .. ........ .. ce .. .......
y ........ ...... ........"


........ ... .........., .. .... ... ...... ....... ........ .... .......
........ y .... .......
s * *


....... ..... .......... — .... ce .... .. .......... ............. —
.... .. ......... ...... ...... je ........ ..... ......... .... ce .. ........
.... ............ . ....... ............. ........ ....... y ......... II .. ...
y ..... ....... y ......... ...... ......... na . ... ......... ....... .. .......
........ ....... .... y .........


246
ŠUMARSKI LIST 5/1928 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Ho ........., ca ...... je ..... ..... .........., ...... y .... ........
....... .... .. ..... .... .. .... ....... ....... ............


........... ........ . ........ ......., ..... je ....... ............ ...
je .... ......... y ....... ..... ........... ........, ... je ......... .....
ca .......... ..... .......... .... — ... je ..... . ..... .... ......... To ce
........... ..... ........ ... je ......... .... ....... .. ........., ....... ...
je ......... .... .... .... ........... .........! ..... je ..... .. ... .....
..... ......... . ..... ........ ......... ......... ............. a .........
...........


...... .... ........... ...... ...... ....... ...... ......... . ..........
......... .... . .... ..^ .... .... ............. ......... ...... y ...... ......
.. ....... ........., ... je .... ............., ........ .... ........ ...... Ono
je ........ .... ...., ... ne ......... .... ..... ...., ... ... ...... .........
........ .. .......... .. .... .. ... ...... ........ ......... .. ...........


.... . .... ..... .......... ..... ........... ......... . .......... ......
je ............ ........... ........ .......... . ........ ........ y
....... ............ .... . ........ ....... .. .......... .... ......... ........
. ........ ........ ........ no .... ........ ....... ............. .
........ ........ — .. ......... ce ... ........... y ....... ........... —
.... ..... ...... .......... ......... . .. ........ ..... .... ...... .. ........
......... ... ..... ..... ....... ........ .. .... ....... ..... je ......
........ ........ ........ ....... ca .............., a ...... .. ca ..........


.. ...... je ........ ........ .........., .. .. ........ ........... ......
....., ............ ....... .... ... ..... .... . ....... ....... ... .........
........ .... ...... ........ ....., .. ....... ....... .. .. ............
........ ...... a .. ........ ......... ..., ... ... ... ......... .... .........
. ......... .. ........ ........ ....... .... ........ ... .... ........
.... ... ... .... ......... ..... ........... . ......... .... .....-...........
......, .... ..... ......, .... ..... ......, .... ...... ........, .............,
......... . ...... .... .. ......... ............ ........ ..... ..
......... ....... ....... .. ....... .. ...... ............ ......., .. ...., ....
ce ... .......... . ................ ........ ...... .............. .... ce y
...... .... . ...., .. ..... ce .... . ......... ............ .... ......-..........,
........., ........... . .......... .... ce . ..... .... — ..... ..........
...... — ........ ....... ....... y .........., ......-......... . ................
........ .. y ... ...... — ..... ... ....... ....... — ........ ....
...... ........ ........ ........... ....., .. ..... .. ..... ......, ....... je
.. .... .... ........, ... . ..... ......... ........ . ........ ....... .. ..
... ........ .... ............. ....... .......... ........-.......... . ........-
.......... ..... .. ......... y ... ...... .. ...... ......... ...... .........
.... .. ... ........ („.. .." 1922. .... 42. . 43.), .... je .. ...........
..... ......... ..... je .. .........-......... ....... .. .... .... .. ...... .........
............ ...... . .. he ce ....... ........ .... .. ..... .. ............
............ .. ... ... .... ......... .... . .. .... .... ..... ........ .......
... ...... ........ ............... .. . ... he ... ....... ..... .........


......... ........ ....... ..... .. ce ....... .. .......... ..............,
a .. .......... ....... ....... na .... ... . ........ ........ Ta .. je .......
Miicâo ... y ...... ......... ...... ......... ......... ......... . .. .....
.. je .. ... ..... ......... ........ ...... .. ......: .......... .... .........
ca ´....... ........, ........ . ....... ....... ....... je ..... .. ......
......., ..... . ......, .. ....... ............. .... ... .... .. ...... ..


247
ŠUMARSKI LIST 5/1928 str. 34     <-- 34 -->        PDF

...... ....... .... ...., ... je ........ ......... ......... .... .. ........
. ........ ............ ........, ...........-........ . ......-.....................
........ .... ce ..... ..........-............. ... .. .... ....
.... ........ ...... ....., ... .. ..... ... ........... ..... ..... .... .......
» ..... . ........ ..... ... .... .. ce .... .... .. ....... ....... .......
. ..........., .. ..... ......... ......., .. y ........ ........ ...... .....
.... .. .... . ... .. ...... ...... ....., .... .. ce .. .... ..... . ........ ...
.... ........, .... .... .. ......... ............ .. ......... ........ ......
..... — .. .... ...... .....


......... ...... ........ ..... ..... .. ce ...... .. .......... .....


...... ......, .... .. ce ..... .... ......... ........ .......... ........ je y ...


.... ..... ........ ...... ..... ........... ........
. ...... .......... ..


.......... ........... ...... ......., ......, .......,
.. ..... ....... ....


....... .... .. ....... ........... ....... .........


AKO ce ... .... . ...., .. ce y ........ ....... ...... ..... .. ............


— .. . .... ....... ....... ..... ...... ..... — .... ..... .. ...... .........
........ ..... je .......... ........ y ......... .... ........ . ........ ........
..... je ......... ....... ........ ............. ...... ..... ...........
.......... ........... ......... ....... ....., .... .. ce ... ........
.. ........., .. he . ....! ........ ......... . .... ........ ..... ....
.... ii ...... .. ...... ..... ....... ...... .. ...... ......... ...........
......... ......... y ........ . ....... ........... ........ . ........ .......,
....... .... .. ..... ...... ............ .... ...... ........ .......
..... .... y ..... ..... ......... A ... .. .. ..... . ...... ..... ........
........ . ........ ......... .........


............. ....


............. ........ .... y .......... .......* .... y ... .. ..........
.... je ...... .. ........ .............. ......... ........ ........


4. . 5. ..... 192S. !... .. ........ .. ce . ... ... ..... ....... ....... .. ce
....... .... ........... y ........ ......, na ... .... .. .. ......... .... ..
.. ........ y ...... ........... .... .. ..........
......., ... je ....... ...... . ........ ........, ... ....., .... .......
. ...... .. ... ....... ...... .... ....... ......... je y ...... ......... .......
........... ....... .... ......... y ......, a . ... ... y ...........
je ... ..... ..............


....... .... y ...... ....... ..... ....... .... .. ....... .. ........,
........ ....... ... ....... .. .. ...... ..... ... ce .... ...... . .. ..
........ ......... .. ........


.. ... .......... ......... ce ..... ............ .... .. . .. ........
.......


Ha ........ je .... .... ....... .. ce .... .... .. ....... no ........
....... .......... . .. ..... ........ y .... ...... ... je ....... ..........
........... ... ......... .. .... . „.. he ... .... ........ .....". ... ... .., ce
y ... ............. ....... ..... y ........ ...... ... ......... je .... ........
...., ..... je .. .. ....... .... .... ......... .......... .. ........ .......
.......... . ... .... ...... .......... .......... y ........ ...... .... ....


* ........! .... .......
.... ce .. ........... .. ........ .........
. . . . . . . . . .
248
ŠUMARSKI LIST 5/1928 str. 35     <-- 35 -->        PDF

........ .... ... ......... ...... ..... ..... .. ........ .......... ..... . y
....... .. . . .. ........ .......


..... ....... .... je .. ........ ....... . .... je no ...... ..........
......., ..... ....... . ............ ..... .. ..... ......., ..... .........,
......... ........ ........... . ........ ......... ...... ..: .... ce .......
........ .... .. 30%; .. ce ....... ......... ..... no 351 ..... ..... a .......
.... je 600 ......, lia ce ........ ...>. ........ ......... ...... . ........
........ ...... a ...... ........ ...... . .. .....; .. y ......... . ...... ....
.. ...... .. ....... ...... ... ..........; .. je ........ .......... ..... je
...... ........; .. ce ........ .. ce .... .. .... .... ... ....... ... ..
........... 150.000 ...... ........ . .. .., . .. ..


... ... ............. ...... ce .. one ....... .... .... ce ...........
.. ......... ... ini ..... ...... .... na ........ ....... .. .... y ...........
.. ....... ....... mio ce y ........... .... ........... y ...... na ......
...... . .... ... .. .........


..... ... .......... ....., .... ....... .......... ......... ..........,
....... .. ...... ... .. ce ....... .... ............. y ....... ...... .....
............. .. ......... . ......... ..... . .... ....... ......... ...........
.. .. ...... . ..... ......, a ... .... y ...... .......... .. .. .... . ..
.. ce ....... .. .....


..... ....... .... je .. ........ ....... ..... .......... ...... .... je


r. ..... ..... .... .... .......... . ..... .. .. y ...... .... ......... .........
.........., ... ........ .. je ...... .......... ......... a ........ je
...... .......... ........ ...... y ....... .. ..... .... ..... .... ..... ..
........... ......... ......... y ............ a .... je ....... ..... .... ...
.... ..... ......... .... y ...... ..... y ........... .... ... ... y ........
...... ... y .... ... ............. ....... .. . . y ......... ..........
... ..... ....... je .... .... ........ ... . ....... ...... ...... a .. je
....... ......... ....... .. ............. .... y ............, .. .... ........
...... .. ce ......... ..... ........ ....... .... .......... .. ......... .....
...... ....... ... ...... .............


....... ..... y ...... ... .... ......... .. ...... ....... ........ .
...... ce .... .. ........., ....... ..... ... no ... . ... ...... .... ..
...... . y ...... .... ... .. ...... ......., ..... .... ... .. ce .... .. ..
...... ... .. ........ ........, a .. ..... ...... ... ..... .............. .........
. ... ce .... ....... ... . ...... ... ......... ........ .... je .....
...... ..... ...........


........... .. ... y ........ ...... .... ........ ..... na ........


...... . ......... ............... ......., ... .......... .. ............. ....


a ...... ..... ........... .. .... ce y ...... na .. ... ..... . ........ ...


... .. ...... ........ . ......, .... ....... ......... ........ . ........


...... .. ce ....... .. .......... ....... , . .... ........ .. ..... ..........,


..... .... .... .. ........ .. .... ..... y ..... .. ........ ............. no


........ ........ ...... A ....... .. ........ ...... . ...... ....... .....


.. ..... ........ .... .. .......


..... ... y ......, ..... .. .... ......... ..... ........ . ....... ....


.. ......, ....... ..... ...... .... ....... .... a y ...... ...............


........... ..... ........... a ne .... ........ (..... he .. ....... .... ..


...... . ..... .... ....... .........) . ........ ......... ...... .... no


...., ... . ... y .... ...... ce no .......... ........ ......


....... ....... .... je .. ........ ....... ..... ..... ............ .....
.. ........ .........., ..... ........., ......... ......... ...... .. ....


249