DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 45     <-- 45 -->        PDF

biti uvjereni, da su tim učinili ono, što je od opće naše koristi, jer su se tako brinuli
za dostojne nasljednike, koji će i dalje znati da uprave naše šumarstvo pravim puteni.


Stojeći pred ovom proslavom ističemo, da živo nastojimo kako bi uzdržali klub
na onoj visini, na kojoj su nam ga naši stariji predali, i da ga takva predamo onima,
koji dođu, neka bi vidjeli u njemu uzoran primjer rada i požrtvovnosti za opću stvar.


Od ovogodišnjih izdanja kluba spomenuti ćemo samo dva, koja su od važnosti
radi svoga sadržaja ne samo za nas studente nego i za starije, koji se s time u praksi
susreću. Već su u štampi i skoro će biti gotova »Prometala« od g. prof. ing. S. Flôgela,
gdje je detaljno razrađena (preko 400 stranica) gradnja mostova, cesta i željeznica.
Od isto takove, a možda i veće važnosti bit će i detaljni nacrti raznih tipova šumarskih
stanbenih, uredskih i gospodarskih zgrada, koji se već spremaju za štampu, te
će sa tekstom, koji je već štampan, popuniti veliku prazninu u stručnoj literaturi o
šumar, zgradarstvu. Naročito upozorujemo, da su nacrti u narodnom stilu, a to znači
oslobađanje od tuđeg uticaja u tome smjeru. Planove i tekst radi g. prof. ing. P. Jušić,
koji nam je i novčano pomogao, da ih lakše izdamo.


Spremamo se, da se zasebnim molbama obratimo onamo,#gdje znademo, da
ćemo naići na odziv, našim starim prijateljima. No već sad apelujemo na naše bivše
članove, da nas podupru makar i malim novčanim prinosom. Svaki pa i najmanji prinos
bit će upotrebljen u svrhu, koja je od opće koristi za nas. Prinose ćemo objaviti u
»Šumarskom Listu«, kako budu stizali. — Za Udruženje Jugosl. Šumarskih Akademičara
u Zagrebu: J. P a š a 1 i ć, predsjednik: K a t i ć, tajnik.


Vanređni zbor. 0 vanrednom zboru, «držanom 4. i 5. marta ove godine u Beogradu,
nismo primili od strane Uprave Udruženja nikakovih izvještaja. Kako nas izvještava sekretar
Udruženja, bit će rad vanređnoga zbora prikazan u zasebnoj ediciji Udruženja.


Uredništvo i Uprava »Šumarskoga Lista« dvije su zasebne funkcije. One se
vode razlučeno od prvoga časa kako je današnji urednik preuzeo rukovođenje Uredništva.
Dapače urednik je samo na toj bazi mogao da pristane na preuzimanje
uredničkih radova. Ovo razlikovanje funkcija Uprave i Uredništva u svakom je
broju štampano na omotnoj stranici. Uprkos svemu tome svaki čas se dešava, da se
pošiljke krivo adresuju ili se čine neopravdane zamjerke. Mi smo jednu takovu zamjerku
na posljednjem zboru pročistili.


Da bi se čitaoci znali upravljati, treba uvažiti da se Uredništvo bavi samo
stručnim člancima i vijestima. Sve vijesti, koje se odnose na Udruženje, njegov rad,
sve lične vijesti i oglase rukovodi Uprava t. j. Sekretarijat Udruženja a ne Uredništvo.


......... „......... .....". ............ .... . ....... ...... je .........
........, .... 40.657 .. 22. ....... 1927. ....:


„............. ........ ........ ..... ...... .. 12. ....... 1927. ....
......... je .... ............. .. .. ........ ......... ...... ...... .........
....... ........ ........, .. .. ....... „........ ....", ..... .... ....
........


..... ce ........ ......... .........., .. ... ...... ........ .... y
......, .... ce ...... .... .......... ........ ........., ...... ...... . ..
.... ........... ce, ... ce y ... ..... .... ......... ....... . ......., .........
ce, .. ......... ....... je .. .. ..... ..... .. ......... ......., ......
na ..... ...... ... ....., .... .. ...... .... y .......... .. ........ ......
...........".


II ..... .. ......... ...... ... ........ ......... .......... .......
je „.... ....", ... .... ....... .......... .. ra ...... ....... ...... .. ...
........ ca .... .......... . ....... ............., .. ..... ... .........
......... .... .... ......... .. ..... .. ...... 100 ...... .. „........ ...."
.... ... .....


203
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 46     <-- 46 -->        PDF

....... je ........ .. ...... ...... „............. ......... ........"
na ......... . .. ...... ..... 50.000 .......
.. ....... ..... . „........ ...." .... ...., ... y .... ....... .......5
... ......... ......... ..... .......... ....., .... ....... y ...... ..........


......


.........


. ........ ce .. .. ....... ........ . ........ . ............, ....
.. ....... .... ........ ......... ... ......... .. .... 1928. .. .......
... npk je .......


. ..... ..... „......... ....." ...... je ......... . ...... ........
......... . .......... Ha ..... ....... ..... „. . .." ........ je,
...... . ......... ....... ..........


...... ......... y ...... ....... . ........ ...... 1928. — ........
....... : ..... ........, ........, ... 50.— .. .... 1928.; .... ...... ...,
....., ... 50.— .. .... 1927. . ...... 1928. ... 50.—; ....... ...., ....., ...
100.— .. .... 1928.; .... ........ ....., .... ....., ... 100.— .. .... 1928.; ......
......, ......., ... 100.— .. .... 1928.; .... "..... ......., ........, ... 50.—
...... .. .... 1928.; .... ....... ....., ..... ........, ... 100. —.. .... 1928.; ....
... ........., ......, ... 50.— ...... .. .... 1928.; .... ...... ....., ........,
... 100.— .. .... 1928.; .... ..... ....., ........., ... 100.— .. .... 1928.; .........
....., .... ..., ... 20.— ...... .. .... 1928.; .... .... ....., .......,
... 50.— ...... .. .... 1928.; ......... ...., ......, ... 50.— .. .... 1927.; ........
0. ......., ....., ... 100.— .. .... 1928.; ........ ....., ....., ... 100.—
.. .... 1928.; ........... ......., ......., ... 50.— .. .... 1927.; .... ........
......., ....., ... 100.— .. .... 1928.; ...... ........, ......, ... 50.— .. ....
1927.; .... ..... ..., ...., ... 50.— ...... .. .... 1928.; ... ....., .. .......,
... 100.— .. .... 1928.; .... .... ......, ......, .. .... 1928. . ...... ... 30.—
.. .... 1929.; ...... ......, ......., ... 100.— .. .... 1928.; ..... ....., ....,
... 50.— ...... .. .... 1928.; .... ........ ....., OTOK, ... 50.— ...... .. ....
1928.; .... ..... ........, ......, ... 50.— ...... .. .... 1928.; .... ....., ......
........, ... 100.— .. .... 1928.; .... ..... ...., ........, ... 100.— .. .... 1928.;
......... ...., ........, ... 50.— ...... .. .... 1928.; ....... ....., ......,
... 50.— ...... .. .... 1928.; ......... ....., ......, ... 50.— ...... .. .. 1928.;
..... ....., ........, ... 100.— .. .... 1928.; .... ... ....., .........., ... 100.—
.. .... 1928.; ......... .. ....., ......., ... 50.— .. .... 1927.; ...... ...., .......,
... 100.— .. .... 1928. ...... ......., ......., ... 100.— .. .... 1928.;
...... ...., ........, ... 50.— ...... .. .... 1928.; ... ....., ......., ... 50.—
.. .... 1927. . ... 50.— ...... .. .... 192S.; ..... ......, .... ......, ... 50.—..
.... 1927.; ........ ....., ..........., ... 50.— ...... .. .... 1928.; ....... .....,
......., ... 50.— ...... .. .... 1928.; .... .. ...... ... 100.— .. .... 1928.;
.... ....... .........., .......... .... 100.— .. .... 1928.; .... ...... Ilepo, ....
........, ... 100.— .. .... 1928.; ....... ......, ......, ... 50.— ...... .. ....
1928.; ............. ......, ........, ... 20.— .. .... 1927. . ... 50.— ...... ..
.... 1928.; ...... X., ........., ... 100.— .. .... 1928.; ... .. ......, ......, ...
100.— .. .... 1928.; ........... .., ......, ... 100.— .. .... 1928.; .... .........
......., ......, ... 100.— .. .... 1928.; .... ..... .., .... ........, ... 100.—
.. .... 1928.;.... ........ ...., ......, ... 50.— .. .... 1928. . ... 50.— .. ....


204
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 47     <-- 47 -->        PDF

1929.; ..... ....., .&...., ... 100.— .. .... 1928.; ...... ....., ....., ... 50.—
...... .. .... 1928.; ........... ........ ......... ... 50.— ...... .. .... 1928.;
....... ....., ......, ... 50.— .. .... 1927.; .... ....., ......., ... 100.— ..
.... 1928.; .... ...... ....., ......, ... 100.— .. .... 1928.; ...... ....., ......,
... 100.— .. .... 1928.; ......... A., ........, ... 100.— .. .... 1926. . 1927.;
.... ......... ....., ......, ... 100.— .. .... 1928.; ... A. ....., ...., ...
50.— ...... .. .. 1928.; .... ..... ....., ......, ... 100.— .. .. 1928.; ...... .........
..........., ......, ... 100.— .. .. 1928.; .... ...... ....., ........... 100.—
.. .... 1928.; .... ........ ....., ......, ... 50.— .. .... 1928. . ... 100.— .. ....
1929.; lliir. ........ ........, ........, ... 100.— .. .... 1928.; ......... ....,
......., ... 50.— .. .... 1928. ......; ......... ........, ...., ... 50.— ......
.. .... 1928.; .......... ..., ...., ... 50.— ...... .. .... 1928.; .... .......
....., ........, ... 50.— ...... .. .... 1928.; ........ ...., ....., ... 50.—
...... .. .... 1928.; ......... ......., .. .....>.., ... 50.— ...... .. .... 1928.;
..... ......., ........, ... 50.— .. .... 1927. . ... 10.— ....; .... Ci. ´.....,
........, ... 50.— ...... .. .... 1928.; ...... ....., ......, ... 50.— ...... ..
.... 1928.; .... .. ......, .........., ... 50.— ...... .. .... 1928.; ...... .....,
....., ... 50.— ...... .. .... 1928.; ...... ........., ......., ... 100.— .. ....
1928.; .... ..... ...., ............, ... 50.— ...... .. .... 1928.; ....... ........,
.. ....., ... 50.— ...... .. .... 1928.; ..... ....., ........, ... 150.— ..
.... 1925., 1926. . 1927.; .... ....., ........, ... 100.— .. .... 1928.; .......
...., ........., ... 50.— ...... .. .... 1928.; ....... ...., ....., ... 100.— ..
.... 1928.; ....... ........, ....., ... 100.— .. .... 1928.; ....... ....., ........,
... 100.— .., .... 1928.; ......... ........., ... ...., ... 50.— ...... .. ....
1928.; .... ..... ....., ......, ... 50.— .. .... 1927.; .... ...... ....., .........,
... 50.— ...... .. .... 1928.; ...... ....., ...., ... 50.— ...... .. ....
1928.; ..., ...., ........, ... 50.— .. .... 1927.; ...... .., ....., ... 50.— .. ....
1927.; ...... ....., ....., ... 100.— .. .... 1928.; .......... ....., ......., ...
100.— .. .... 1928.; .... ......... ....., ......., ... 100.— .. .... 1928.; ........
......., ....., ... 100.— .. .... 1928.; .... ...... ......., ....., ... 50.—
...... .. .... 1928.; ..... ....., ...... ... 50.— .. .... 1928.; . 50.— ...... ..
.... 1929.; ...... ...., .... ..., ... 100.— .. .... 1928.; .......... ....., ..
....., ... 100.— .. .... 1928.; .... .......... ....., .... ........, ... 50.—
.. .... 1927.; ...... ......., ..........., ... 100.— .. .... 1928.; .... .....
....., ......., ... 100.— .. .... 1928.; .... ........ ......., ...., ... 50.—
...... .. .... 1928.; .... ..... ........, .........., ... 60.— ...... .. .... 1928.;
... ......... ....., ......, ... 100.— .. ...... 1928.; ...... ........., ......,
... 50.— .. .... 1927.; .... ...... ....., ......, ... 100.— .. .... 1928.; .....
....., ......, ... 100.— .. .... 1928.; .... ........ ...., ......, ... 100.— ..
.... 192S.; ......... ......., ......, ... 50.— .. .... 1927. . ... 100.— .. ....
1928.; ... ..., .... .. ...., ... 50.— ...... .. .... 1928.; .... .... ....., .........,
... 50.— ...... .. .... 1928.; ...... ......, ....., ... 50.— .. .... 1928.


....... ........: .. .. ........., ....., ... 25.— .. .... 1927. .
...... .. .... 1928. ... 25.—; ........ ......, ......, ... 30.— .. .... 1927. .
.... . ... 50.— .. .... 1928.; ...... ...., ......, ...! 50.— .. .... 1928.; .......
....., ......, ... 50.— .. .... 1928.; ......... ......., ......, ... 50.— ..
.... 1928.; ..... ...., ......, ... 50.— .. .... 1928.; ....... ....., ......,
... 25.— ...... .. .... 1928.; .......... ......, ... 50.— .. .... 1928.; ..........
......, ......, ... 50.— .. .... 1928.; ........ ....., ......, ... 50.— ..
.... 1928.; ..... ....., .... ........, ... 25.— .. .... 1927.; ......... .........,
... 30.— .. .... 1927. . .....


205
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 48     <-- 48 -->        PDF

. p . . o . oh . . . y . . . . . . a : .... ...... ..., ....., ... 10.—; .......
...., ...., ... 10.—; .... .... ....., .........., ... 10.—; .... ... ´....., ........,
... IO.-1-; ......... ....., ......, ... 10.—, ........ ....., .....,
... 10.—; ... ....., .... ......., ... 10.—; ....... ......... ........., ...
10.—; .... ....., ........, ... 10.—; .... ..... ...., ... 10.—; ..... .....,
........, ... 10.—; ...... ...., ......., ... 10.—; ...... ......., .......,
... 10.—; .... ... .........., .........., ... 10.—; .... ...... ...., .. ........,
.... 10.—; ...... ...., ........., ... 10.—; ........... .., ......, ... 10.—;
.... ..... .., .. ........, ... 10.—; .... ........ ...., ......, ... 10.—;
...... ....., ....., ... 10.—; .... ....., ......., ... 10.—; .... ......
....., ......, ... 10.—; ...... ...., ......., ... 10.—; .... ....., ........,
... 10.—; ....... ........, ....., ... 10.—; .... ....., .. ......., ... 10.—;
...... ....., ...., ... 10.—; .......... ....., ......., ... 10.—; ..... .....,
......, ... 10.—; ...... ...., .... ..., ... 10.—; ...... ......., ...........,
... 10.—; .... .. ....., ......, ... 10.—; ....... ....., ......., ... 10.—.


(........ y ........ .......)


VIJESTI


Srpsko poljoprivredno društvo uz pomoć Ministarstva Poljoprivrede i Voda priređuje
u svom Domu u Beogradu, Nemanjina ul. br. 11. veliki vinski sajam sa izložbom
vina, konjaka i rakije iz cijele države SHS od 22. do 25. aprila (travnja) 1928. g. —
Izlagači za vinski sajam i izložbu vina izlagače vino samo u bocama od 7 decilitara i
to od svake vrsti vina po 8 boca. a od svake vrste konjaka i rakije po 2 boce. Izlagači,
koji ne žele učestvovati na sajmu već samo na izložbi vina, izlagače od svake vrste
vina po 2 boce, a, od svake vrste konjaka i rakije po 1 bocu. Posjetioci sajma dobit će
mogućnost, da po spremljenom katalogu okušaju sve vrste izloženih vina. Detaljnija
uputstva za sajam i izložbu davat će slijedeći povjerenici: Za Sjevernu i Južnu Srbiju:


g. M. Stojanović, direktor vinskog1; sajma pri Srp. Poljopr. Društvu u Beogradu; za Hrvatsku
i Slavoniju: g. Milan Hržić, poljoprivredni referent kod vel. župana u Zagrebu;
za Dalmaciju: g. Ivon Bilić, konobarski nadzornik pri vel. županu u Splitu; za Sloveniju:
g. Josip Zabavnik, kletarski nadzornik kod vel. župana u Mariboru; za Srem,
Banat i Bačku: g. Stanko Šnajder, vinogradarski nadzornik u Petrovaradinu; za Hercegovinu:
g. Dušan H. Jedlička, poljopr. referent u Mostaru. — Preduzeta je najživlja
akcija, da se za ovaj prvi vinski sajam za cijelu državu zainteresuje što veći broj domaćih
i stranih kupaca. — Zamoljeni donosimo ovaj proglas. ´
.......... ..... ....... ........... ... ..... ...... ........... ........
......... . .. .... .. ........... ............ .... . .. ..........., .. ...
....... ......... .. ........ ..... .... .......... .... .. ...... .... ........,
...... . ........ . .... .. .......... ........... ....... .. 25 .... (...... ..
......), a ...... .. ce y ...... .... ... ..... ........... ........ ... . ......
........... ........ ce ........ .... .... ... ....... ......... ..... ....... ....
..... .. ...... ..........., .. ..... ... ... ...... .... .. ..... .......... y
.... .......... .. ce ... ..... .... .. ......: .... ............. ........ ....
„.y.a", ......., ......... ... 9 (.. .............. .....). .... ... ....
.... .... .... ........ ........ ...., ...... .......... y
.......... . .... ce ....... . ........ — Ko ... .... .... . .......... ...........,
.... ...... . ..... .. ........ .... ........ .........


206