DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 44     <-- 44 -->        PDF

.... ........ . ....... ........ . no .... ........ ... je . .... ...... .....
.... .......
........... .. ........ ............. ........ . ........ ..........
...... ........ 1928.
.......-.......


.... . . . a . M a . . . . . . . h, .. p. .... . . . . . . . . . . ., .. ..
........, II. .............. ........ .... .... ...., I. .............
... ..... ......., .. .. ... . . . . . . a . . ., .. ..
........ .... .... ....., ....... .. ..... ............, .... ... .......


.. .... ........ ..... ........, ... ... .... .. ........ y ....... ...............
......... .. ...... ..... ....... ........ .. .. ........ ...... ........
.. y .... ...... ........ ...... ......... ........ „.......... .....":


„.......... .. ... ja ..... ....... ..... ....... ....... .......... ..
.... ..... .......... ...... .. ....... ........ ..... .. ........ . .......
.......... .. ........ ........... ........ ..., .. ........ ........ .. .... ....
..... .. .......... ....... ...... .... ....... .......... ...... ..., .. je .
.... ........, .... .. ce ........., ...... ..... a .. .. ce .... ..... ........
... ... ..... ......., .. je ... ....... ........... .... .... .. ce .... ......
.. .. ce ..... na .. .. ....... .... .. je, .. je ... ........ ........ ..........
..... .............


....., y ..... .... ja ..... ..... ... ....... ........... .. ...... .....,
... ... ja ... ... ........... ....... ... .. y ..... .... ....... ..... ..
.... .... ....


.. .... je ....., .. .. ......... ....... .... . .. .... .. .... ......, ....
.. ce ....... ........... .......".
... .......... .........


....... ........ ............,
....... „.......... ....."


Udruženje Jugoslovenskih Šumarskih Akademičara u Zagrebu. U jeseni ove
godine navršava se 25 godina rada i opstanka Kluba Slušača na Šumarskom Fakultetu
odnosno bivšoj Šumarskoj Akademiji u Zagrebu. Slušači, današnji članovi kluba,
spremaju se, da na dostojan način proslave ovu godišnjicu. Već sada skrećemo pažnju
na ovaj jubilej, kako bi ga sa sadašnjim članovima proslavili i svi bivši članovi našega
kluba, a to je nemalo čitava jedna generacija današnjih naših šumarskih radnika.
Veliki dio naših šumara je vezan ovom ili onom lijepom uspomenom na ovaj klub
i na svoje đačke dane.


Ovu 25-godišnjicu treba da istaknemo i da je javno proslavimo s jednog
naročitog razloga. Treba podvući, da su na zagrebačkom univerzitetu bili prvi slušači
šumarstva, koji su osjetili potrebu, da stvore svoj stručni klub. Kolike su od toga
bile koristi po studente, a time i po naše šumarstvo, to se danas može najljepše
vidjeti, kad se pogleda na sav rad, što ga je izvršio klub od svog postanka pa do sada.


Glavni je rad kluba bio u1 tome, da stvori za članove priručnu stručnu biblioteku
i da izdavanjem skripata olakša studij na fakultetu. Posljedica toga je današnja naša
biblioteka sa 750 svezaka i velika naklada skripata. Mnoga od tih skripata su takve
vrijednosti, da su priznata kao odlična; stručna djela na našem jeziku. Njima se služe i
mnogi kolege, koji su već davno ostavili naš fakultet, a i mnogi kolege u Beogradu.


Dužnost nam je i rado to ovdje ističemo, da je klub uvijek nailazio na potporu
i razumijevanje i kod gg. profesora ovog fakulteta kao i kod šire šumarske javnosti.
Rado su se odazivali prilozima i šumski industrijalci i vlasnici šuma, kao i naše
Imovne Općine, te pojedini šumarski činovnici, na koje smo se obraćali. Svi ti mogu


202