DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 43     <-- 43 -->        PDF

..... .. ...... ....... ......... ......... ...... ...... je .. .........
........ ...... ........ ..... ... .... ..... ....... — ........ ....... (conseil
de préfecture) ........ ....... (conseil d´État) — na ............ .............
(Le Bois, 22 mars 1928 Paris).


AKO .... ......... ..... . .. ......... ...... ..... ........, .... ........
....... ........... ... .........
.........


......... .....


......... . ........ ...... . ......... .......... ........ ...... Bac,
....... .. ..... . ......, .. y ........ ..... ..... ....... ....., ........
...... .... ... ........:


. ........: „..... y ............ ...." . „... . ............ ....",
.... .. ...... y 5. . 7. ..... „....... .......", ...... ce, ...... ........, .
....... .. je „........ ....... .... .... ........, ...... .. 22. .... ... ......,
....... na ............ ......... . ..... ............ ............ ....,
.. .. ce ....... ...... . ......... y ... ............, .... .. ..... .........
.... .... ........".


Ha .., ....... .......... . .......... ......, ....... ce ... na ... ......,
.... ... je ........ .......:


......... .. ... ....... ............. . ........ ...... .... ....
........ ...... ....... . na ..... ........... ........, .. ce ........ ....
...... ......... ...... . ......., ... ........ ........., .... .........
....... . ....... ...., .... ....... .. .. ..... ...... ....... . . . . .... >
. . . a . . ........ . .... ........... ....... ........ ....:


.......... ......... ......... ........... .. ...... (..... 4.),


........ . ........ ...... . ........... ........ (..... 7.) .


........ . ...... ............. .... . ....... .. .... 1928./29. (.... 9.).


........ ..........., .. je 4. ..... ........ .... .... .. ....... ........
. ............


.. ........ ........ .... ....... ....... ... ... ........ .... ....
........., ... .... .... .... ....... .. ..... ....... ......, .... .. .. ......
..... y ........


..... y .. .... .. ....... ......... .... ........, .. ...., ... .. ce .
......, .. .. ..... .. ...... .... ..... ....... ......... . ....... na ......
......... ... 133. .... ...... . ......, .... je ........ . .. ...... ......
......, ... je ....... ... ..... .. ...... .. ..... ......... ......


.... ....... ....... ..... ..... ........., .. ce .... ..... y ........
..... . . .......... ......... n .. ce .... .... ne ........ .......... ......,
.... .. .......... .. .... ......., .... . .... ....... . .... ..... je ........
.... ...... ir ........


....... ........ .. .... ......, ... .. ... ... .. ...... ..........
.... ...... ..... ...... .... ..........


........ ........ ...... . ...... ......... ... y ........ ........, ...
......... ....... ...... ...... . .......... ...... ....., .. ce ...........
.... ....... .. ...... ..... ........ .. .. ce . .... . a . . . . . . . . . . . .
.............


.. .. ........ .... ... ........, na he ce . .... . ........... na .........
. ....., .... je ...... .. 4. . 5. ..... y ......... ... he ce ........ ....


201