DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Jasenje imalo je jaču navalu četnjaka god. 1919. i 1920., manju u nekim drugim
godinama; jaču navalu borovog savijača god. 1909., slabu god. 1908. a rusu pilatku u
god. 1905., 1908., 1911., 1913., 1915. Jasenje čini utisak zdrave šume, stabla na rubu
šume su od bure nagnuta.


Pohodili smo i druga mjesta. Branjevina Oštro-Sijaset je lijepa borova i mješovita
šuma. Prolazi se knoz nju kao kroz neki park. U borovoj» šumi vide se tragovi
ošteta po borovom savijaču. Vršci su oštećeni, inače se još ne opaža posljedica smetanog
rasta.


U biljevištu Kesten ima jedno- i dvogodišnje boriće, uz to i jasena, javora, bagrena
za svrhe pošumljivanja.
Pošli smo dalje k Sv. Mihovilu, gdje je veliko biljevište našega Krša, od kuda
se razašilju svake godine silne množine mladih/ biljaka na sve strane.
U predjelu Oštro-Sijaset bilo je gusjenica četnjaka god. 1902.—1905., 1907., 1911.,
1916.—1919. U Senjskoj Dragi I. bilo je malo četnjaka god. 1920., ruse pilatke g. 1906.


Paškvanovac-Osornjak branjevina iza senjskog groblja. Mješovita je to šuma:
jasen, crni grab, rujevina, borovica sa utrešenim borom. Tu je bilo četnjaka sa bora
u god. 1910., 1913., 1915., 1916., 1918., 1920. Borov savijač pojavio se 1912, a često rusa
pilatka, naime god. 1902.—1907., 1910—1913., 1915. i 1916.


Branjevina Sator-Veliki Vrh nad Kozicom (na putu Senj-Novi) je borova šuma,
zdravog vida. Suhe grane imale su i tu krupne i sitne rupice, kao one u Jasenju. Nije
mi uspjelo naći ni razvijene štetočinje, niti njihove kukuljice, ili ličinke, koje bi mogli
potvrditi, da li se tu radi o kojem ozbiljnom kukcu štetočinji, U toj šumi javlja se
kadikad rusa pilatka kao što god. 1902., 1904., 1905., 1909., 1915.


I ovaj kratki izvještaj dokazuje, da izvjesni kukci štetočinje zaslužuju našu zasebnu
pažnju, dok su drugi bez veće važnosti po šumu. Redovne prijave štetočinja,
vođene kroz nekoliko godina, daju tek jasniju sliku uloge´insekata štetočinja u teškom
poslu uzgoja šume na našem Kršu.


Dr August Langhoffer


........ ........


........ ......... . ... ce . .... ...... ... ..... ............ ........
.. .. ......... ..... ....... ....... ........... ............. ........ ......
. ...... ........ ....... ........., .... ..... .. ce ........ ........ .... y
..... ........... y ........ ........... ........ ...... . ...... ......, ....
je ... .. ...... ..... .. ce ... .. .... no ....... .... ...... ......... y ......
........-.............. .......


Ha ......... ..... ........... ....... ...... ...... ..... je .......,
.. je y .......... ......... ........... ........... y ........ ........ ........
.. .... .. y ... ........ ........ ........-.............. ...... .. ...
... y ... .... ........, .... je ... ....... ..... ....... . .. ........ ...........
.. ...... ...... .. ce ....... na ... ...... .. .... .. ........, .... ce y ...
.. ........ ......... ........ .. ....... ....... .......... . .............
............. .... je .... .. .... .. ........ .... . .......... . ......... .........
............. ..... — y .... ...... — ..... .. ..... ........ ... .
........ .........


......... je ...... (17. ........ .. ..) .......... ........ ......, .... ce
...... .. ... 25!). Gode Forestier-a (....... ......). . no ... ........ .... ..........
.... .. ..... ....... .. ...... ..... ...... ...... (sous-prćfecture) —


200