DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI li ST


GODfs/A 52. APR^tL* *QZ&+


ALEKSANDAR UGREN0V1Ć


BROD TONE. . .


Istina, nije dužnost uredništva donositi izvještaje o zborovima našega
Udruženja, dakle ni o posljednjem vanrednom zboru, koji je održan


4. i 5. marta ove godine u Beogradu. To je stvar onih lica uprave Udruženja,
koji treba da čine njegovu dušu. No smatramo da je naše pravo,
da sa ovog mjesta ocrtamo opće utiske i dojmove, što ih je u našojduševnosti ostavio posljednji zbor. Ovo nam je osnovno pravo diktirano
otadžbeničkom i šumarskom savješću. Ovo nam je pravo dano i općim
zadatkom »Šumarskog Lista« i njegovim odnosima prama Udruženju.
Mi smo i dosada odlučno branili princip, da »Šumarski List« mora
da ostane javna govornica jednako slobodna prama gore i prama dolje.
No pored toga »Šumarski List« mora da lojalno vrši i svoje zadatke prama
Udruženju. On treba da u isti čas vrši funkciju usta i savjesti njegove.
Prepuštajući funkciju usta zvaničnim predstavnicima društvene uprave,
mi ćemo se i ovaj put oglasiti samo kao glas savjesti, koja se brine jednako
o sadašnjici, budućnosti i prošlosti.


I otadžbenička i šumarska savjest još je u nas budna. Nije mogla da
je poljulja ni zobenica, koju su joj na mahove pružali, ni nagajka, kojom
su bili Udruženje i njegove članove, njegov organ i urednika. Glas te
budne savjesti nije mogao da bude prigušen ni krikom užasa, što ga izaziva
poređenje: prije sedam godina i danas!


To vrijeme nije ni daleko. Njegovi događaji suviše su duboko
usječeni u našim dušama, a da bi se mogli ikad zbrisati ili čak posve
zaboraviti.


Dozovite si samo u pamet prvi zbor ujedinjenog velikog i jakog
Udruženja godine 1921. Koliko ljubavi za Kralja i otadžbinu, koliko gotovosti
na žrtve za snagu Udruženja, kolike nesebičnosti u radu za šumarsku
privredu, kolike iskrene drugarske suradnje za zajedničke staleške
interese? Ni jedno lice nije bilo toliko krupno i veliko, da bi bilo jače i
veće od ideja, koje su nas vodile. Sve su se snage bez razlike skoncentrisale
i prinosile oltaru sretnog narodnog šumarstva a na spas šuma.


I poslije toga prvoga zbora počeo je živ, intenzivan i plodan rad, na
kojem su nam sa pravom zavidale ostale stručne organizacije. Radilo se


161
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 4     <-- 4 -->        PDF

na svim linijama. Nitko nije pitao koliko će što lično da nosi, već samo


kakva će da bude opća korist od toga rada.


Najednoč se počelo osjećati, da pobolijeva ne samo čitavo šumarstvo
već i Udruženje. Neka nevidljiva klica teške unutarnje zarazne bolesti
počela je svoj razorni rad. Otrov ličnih ambicija, karijere, slave, materijalnih
koristi, koji je zatrovao sav naš socijalni život, počeo je da prodire
i u šumarske vrste. Poljuljana je vjera u staro i neprikosnoveno božanstvo
naših šuma. Sred njihova mraka zasjao je nov blještav idol —
zlatno tele. Na svim linijama počeli su se lični interesi izdizati nad opće.
Izgubljeno je mjerilo pravde, istine i morala. Otadžbina se ogrtala samo
kao plašt a lični ja postao je diktator. Sprema, znanje, iskustvo, obraz
sve je to nova religija satrla u prah. Sa malo znanja i još manje savjesti
doći do položaja značilo je viteštvo i »praktičnost«. Živjeti samo od znanja
i savjesti značilo je biti sebar i »teoretik«.


Mi smo na svoje oči gledali i proživljavali, da je i naše Udruženje
ponekad postalo prosto gazište stepenica, koje vode ka oltaru karijere.
Oni, koji se drukčije nisu mogli dići, obratili su Udruženje u stanicu za
habilitaciju. Još je samo trebalo da slobodna organizacija postane nijema
mumija, koja će odobravati i sve ono, što se u vidu interesa otadžbine, a
pod krinkom stručnjaštva radilo u oblasti šumarstva, i njegova bi likvidacija
bila zapečaćena. No Udruženje se posljednjim ostacima svojesvijesti i morala živo oprlo, da ne bude zapregnuto u službu slijepog
sankcijonisanja negativne šumarske politike i razaranja naših šuma. Ono
je putem »Šumarskoga Lista«, stupilo u otvorenu borbu. Ono je pokrenulo
šumare nastavnike beogradskog i zagrebačkog fakulteta na zajedničkiistup. Ono je podstaklo i Narodnu Odbrana da zagazi u borbu za spas
naših šuma. Uspjelo je da se za sunovraćivanje šumarstva zainteresujenaša šira nešumarska javnost. Uspjelo je,, da se i naš parlamenat, pored
sve njegove partijsko-političke razrožnosti, saglasio u potrebi da treba
zaustaviti propadanje naše šumarske privrede. Naposljetku zaslugom
našega Udruženja saznalo je iz »Šumarskog Lista« i stručno inostranstvo
za sunovraćivanje i »stručnjačko« upropašćivarije naših šuma.


Posve je razumljivo, da onima, koji nose odgovornost za ovajstručni rad pred otadžbinom sadašnjice i budućnosti, nije bila prijatna
ovakva žilava borba za obranu istine i pravde. Razumljivo je da je, sa
njihova gledišta, to Udruženje trebalo što jače zaulariti, preskočiti, pregaziti,
a ako bude potrebe i smrviti.


Eto u takvoj se atmosferi sastaje posljednji vanredni zbor.


Umjesto što jačeg stješnjavanja odnosa između Visokog Pokrovitelja
i Udruženja dešava se, da Spomenica, posvećena Njegovom Veličanstvu
Kralju i spremljena krajem septembra godine 1926., nije još ni na
dan zbora godine 1928. bila u rukama Visokog Pokrovitelja. Tu činjenicu
treba gorko požaliti. Stvar je uprave Udruženja, da utvrdi tko je to
skrivio.


Negdanja nesebična i ničim neograničena borba za principe i ideje,
morala je da na posljednjem zboru ustupi pred borbom za osnovna pravu
čovjeka, za njegovo dostojanstvo i slobodu misli. Zbor je sazvala slobodna
organizacija, da u odbrani istine, prava i morala, a na spas naših šuma,
javno i otvoreno prodiskutuje naopaki rad državne šumarske uprave. Na
zboru su se iznosile gole stvarnosti, potkrepljene argumentima, i nije
dirata ničija ličnost. No su strane branilaca čuli smo sve drugo samo ne
stvarne i stručne odgovore.


162
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 5     <-- 5 -->        PDF

U kulturnom svijetu najviši predstavnici struke ujedno su i najautoritativnija
lica po svom stručnom znanju. A u nas — u nas se o osnovnim
pitanjima šumarske politike debatuje već desetu godinu, pišu studije
i knjige. No ni jedan od predstavnika najviše šumarske državne vlasti ne
ulazi u stručno raspravljanje toga pitanja. Pa i pred sam zbor donesena
je kritika najnovijeg ministarskog projekta Zakona o Šumama, Bilo je
vremena, da se prouče ti prigovori i da se na zboru odbiju. No nitko od
stručnjaka sa najvišega mjesta ne ulazi u tu stvar. A ono malo, što je
pokušano da se kaže, jasno dokazuje, da je po srijedi golemo nepoznavanje
materije umjesto autoritativnosti.


I odbijanje ostalih na zboru iznešenih prigovoru, koji su bili dokumentovani
i odnosili se na razorno gazdovanje našim šumama, izvršeno
je sa strane nadležnih svim drugim metodima samo ne stručnjačkima.


No zato je u toj odbrani bilo obilje argumenata »Quos ego«. Bilo
je sa strane viših neukusnih prijetnji potčinjenim organima, koji na zbora
uopće nisu govorili. Bilo je naivnog dobacivanja sa strane predstavnika
najviše šumarske vlasti: »imamo mi nešto i za profesore«. Izgledalo je
kao da je neki strogi šef šumarske uprave pozvao na nedeljni raport
svoje čuvare šuma, pa ih prekorava i prijeti, podržavajući svoj autoritet


— pozom, gestom i glasnošću. Rusi bi rekli — Hlestakovščina!
Vidjeli smo na zboru palih i zgaženih žrtava. One su prije zbora
pokretale nebo i zemlju protiv teške nepravde, koja je učinjena njima
i njihovim porodicama. Ali na samom zboru nisu promrsili ni bijele.
Jadnih li drugova!
Bilo je na zboru takovih, čija su usta prije zbora bila prepuna ljute
borbenosti i odlučnosti. Ali na zboru ili su zanijemili ili su oprezno žonglirali
po klizavom užetu zlatne sredine. Zlobnici kažu, da drukčije nije
moglo da bude, jer su ti žongleri morali da pređu preko užeta noseći na
ramenima neko nevidljivo breme. Prozirnih li računa!
Bilo ih je na zboru, koji su prije zbora bučno potezali za jezikUdruženje, njegove predstavnike i njegov organ, zamjerajući naročito
uredniku, što ga nije bilo na pretposljednjem zboru. A sad kad je urednik
došao glavom i kad je, uzimajući prvi riječ, naglasio da "stoji licem u lice,
nitko nije tražio objašnjenja ni o pisanju »Šumarskog Lista« ni o zlatnom
teletu. Zavidne li hrabrosti!
Bilo ih je koji su došli na zbor i ondje glasno bučili a da nisu članovi
Udruženja. Odakle taj vanredni interes za zbor i za šumarstvo.
Koje su to velike ideje trebale i ovakovih suradnika bukača?
Vidjeli smo pravednika, koji su sjedili skrštenih ruku, ma da su ih
opadali ni krive ni dužne. No vidjeli smo i griješnika, koji su se busali u
prsa, uvjeravajući nas o svojoj janjećoj krotkosti. Nama je u taj čas pala
na pamet dječja priča o vuku i teletu.
Urednik je došao na zbor makar bolestan, jer je smatrao du o šumarskom
Vidovdanu mora da bude na Kosovu. No on se vratio još
bolesniji. Razbolio se od užasa, u kom se ukazala sva naša šumarska
golotinja —. — — — — — — — — — — — — — — — — —


U toj boljetici dolazile su mu pred oči slike iz prošlosti od ovo deset
godina i priviđenja sadašnjosti i budućnosti. Pričinilo mu se da na širokoj
ustalasanoj tamno-zelenoj pučini vidi isti onaj brod kao pred dvije godine.
Samo sad su valovi bili veći i silniji, a njihovi udarci i trešnje, žešće i stra


163
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 6     <-- 6 -->        PDF

hovitije. Onda su bile samo katarke polomljene, a jedra razdrta. No sad
je slomljeno i kormilo. Na stražnjem trapu zinula je šupljina, kroz koju
šiklja voda. Na palubi jezovita pometnja. Jedna hrpa mornara mirno čeka
propast broda, uzdajući se u svoje sigurne pojaseve za spašavanje. Druga
hrpa sakupila se oko krmilara i klikće pana vjere a spasenje brodu i sebe.
A krmilar ispustio iz ruku kormilo i prepustio brod udesu. Desnicom
zavitlao nagajku da digne smalaksale. Ljevicom zahvatio u džak pun
zelena biserja, omaške ga rasipa da nagradi postojane. A sirene i delfini
promaljaju glavu iz vode i dočekaju biserje što pršti zapjenjenom pučinom.


No valovi sve jače biju, brod se naginje a vjetar ga goni sve dalje.
Za njim se otišla hrpa gladnih morskih pasa sa ostrva Istine i Pravde.


Daleko od trupine silnog broda vidi se sitna brodica, lako malena
kao orahova ljuska, još se drži. Valovi je zapljuskuju, ali su na njojjedra nerazdrta, katarke nepolomljene a vesla čitava. Nekoliko hrabrih
ruku njima zamahuje. Krmilar upravio pravo kopnu.


Kad stigosmo brodicom na ostrvo Istine i Pravde, nađosmo ondje
majku Otadžbinu bez zelena biserja na njenome prebijelome vratu. A u
daljini pred ostrvom Goleti i Krša brod tek što nije potonuo...


Kud sam prizdravio i stao da razmišljam o tome jezivome priviđenju,
nisam više znao da li ga je bolesna uobrazilja satkala iz prede, što
je donesoh sa zbora, ili je to trag Vagnerovog »Ukletog Holandeza«. No
užasnuta me sličnost priviđenja i zbilje te sam i zdrav ponavljao riječi:
»Brod tone...«


164