DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1927 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Dr. JOSIP BALEN :


DIOBA GOLOGA KRŠA


(Prilog studiju pošumljavanja krša.)


B
B
acite jedan pogled na Krš bilo na onaj u Hrvatskom Primorju
i Dalmaciji, bilo na onaj u Crnoj Gori i Hercegovini i lako ćete
prepoznati privatni posjed od kolektivnog posjeda bilo Države,
bilo nekog pravnog lica. Sve zemljište, što je obradjeno kao vrt,
oranica, livada, ili sačuvano kao gaj, redovno je u privatnom
posjedu. Velike, ponajviše puste površine, na kojima je u mnogo
slučajeva sterilitet već dosegao izvjesnu kulminaciju, svojina su kolektivna.


Individualna svojina uopće okarakterisana je težnjom, da se na jedinici
površine postigne što bolji ekonomski rezultat s obzirom na potrebe
vlasnika, kao i s obzirom na kvalitet zemljišta. Kako zemlja može
dati tražene koristi samo uz učešće rada i kapitala, potrebno je, da se
to učešće provede što je moguće racionalnije.


Na zemljištu Krša, koje treba radom i kapitalom učiniti produktivnim,
dolazi — po našem mišljenju — u prvom redu u obzir indivi dualn
o vlasn i š t v o. Kod toga pojedinac vlasnik može potpuno rea-
l!zovati svoje nastojanje! i s obzirom1 na ulaganje rada, i s obzirom na
ulaganje kapitala. To ne isključuje skrb vlasti, koja je i onako po svome
pozivu dužna da se brine o unapredjivanju dobrobiti svih svojih gradjana
i promicanju blagostanja uopće.


U nacionalnoj ekonomiji nalazimo načelo da vrijednoisit dolazi od
rada. Razvijanje čovječanstva traži, da se tlo ne ostavlja prepušteno uticaju
prirodnih sila, nego da čovjek zahvati svojim radom i kapitalom,
kako bi tlu d,ao vrijednost ondje, gdje je ono nema, a uvećao je ondje,
gdje je ta vrijednost malena ili nedostatna. Ta modifikacija u vrijednosti
zemljišta na Kršu može da se — po našem mišljenju — najbolje provede
ako je zemlja u individualnom vlasništvu. Vjerujemo da toliko naglašavana
privatna inicijativa može doći do potpunog izražaja u pravcu stalnog
uvećavanja prihoda zemlje samo onda. ako je zemlja u individualnom
vlasništvu.


U nas se mnogo pisalo i govorilo, a i danas se piše i govori o agrarnoj
reformi. Po svojoj svrsi trebala bi agrarna reforma da donese takovo
riješenje u pogledu vlasništva zemlje, koje bi bilo pravilnije no dosada.
U mjesto malog broja onih, koji imaju zemlju, imad© agrarna reforma
da zemlju da u ruke što većega broja onih, koji su bez zemlje i koji bi
zemlju obradjivali. Agrarne reforme sviju vijekova nastajale su vazda
iz istih osnovnih razloga: demokratski duh vremena donosi sa sobom
potiskivanje aristokratskih, ili bolje reći, individualistie´kih. prilika, u kojima
je zemlja bila svojina malenoga broja privilegovanih lica.


454