DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1927 str. 16     <-- 16 -->        PDF

svoju porodicu, no zarada je bila i lakša nego danas, pa je dobar dio
seljaka na Kršu mogao po koji mjesec provesti kod kuće radeći na svojoj
zemlji. Napomenuti valja i to, da su emigranti iz Amerike dobro zaradjivali
i slali svojima, koji su opet ulagali dobar dio od novca, zaradjenog
u Americi, u zemlju kod kuće. Pravile se ograde, sadila se loza i
voćka, poitkresavali se i čistili gajevi itd.


Danas je u mnogočemu drukčije. Rat je svoje učinio — što će se
dugo osjećati.


Za to pri apliciranju diobe, kao jakog pomoćnog sredstva za podizanje
krša, treba oprezno postupati, mjereći vazda lokalne prilike. Možda
će u nekim krajevima i danas biti dosta lako zapodjeti i provesti ddobu i to
baš u krajevima, gdje dioba do sada nije još provodjena. To je vjerovatno,
na Primorskom Kršu negdašnjega Provincijala u Primorsko-krajiškoj
Oblasti.


Naredba Ministarstva Šuma i Rudnika br. 1345/925. g. o diobi Krša
u Hercegovini moći će se po potrebi modifikovati s obzirom na sadanje
vlasništfvo dotičnih zemljišnih površina. i


Kako se osim Krša u Bosni i Hercegovini te izvjesnih kompleksa na
Primorju negdanje Vojne Krajine radi u glavnom o diobi površina, koje
su danas vlasništvo javno pravnih lica (općina, zemljišnih zajednica itd.),
potrebna je inicijativa sa strane nadležne oblasne
skupštine da studijom svih mogućih faktora, koji su
od stvarne važnosti donese svoje mišljenje o diobi
krš a.


Različne ekonomske, socijalne pa kulturne prilike, za tim dosadanje
zakonodavstvo normirano negdje pismom, a negdje običajem — davati
će direktivu za rješavanje ovoriješenje za sve, ali se mora težiti za istim rezultatom, a to je: unapredjivanje
i podizanje Krša — dizanjem produkcije.


Partage đes terrains karstiques nus. L´auteur rapporte sur l´état actuel de cette
question. Rédaction.


462