DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1927 str. 11     <-- 11 -->        PDF

nika. Potpisani su mišljenja, da bi se ovim načnom dobilo dovoljno novčanih sredstava
za početak ove akcije.


2. Pored ove takse za servitutno drvo moglo bi se kod prodaje sviju šumskih
produkata iz državnih šuma predvidjeti u dotičnim ugovorima, da je kupac dužan
pored ostalog platiti u korist »Fonda za pošumljavanje krša« od cjelokupne kupovine
2%. Konačno su potpisati mišljenja, da se ovom akcijom tangiraju pitanja izručenja
baltaiika i mera i ta pitanja djelomice i rješavaju, te bi stoga bilo potrebno, da
se i reguliše pitanje držanja blaga na opštinskim ispašama, odnosno da se broj blaga
na tim ispašama maksimira.
Sam zakon treba da sadržava općenite odredbe a samo provadjanje u pojedinostima
da se prepusti provedbenoj naredbi, koju bi izdalo Ministarstvo Suma i Rudnika
na temelju ovlašćenja, koje bi sadržavao sam zakon.


pl. Pogachnigg s. r. Karop s. r.
šum. nadsavjetnik šum. savjetnik


Josif Eadulović s. r. Bisto Stojanović s. r.
šum. nadsavjetnik šum. savjetnik


Ing. Ferdo Holl s. r. Stjepan Nikić s. r.
direktor šum. škole šumarnik


Kamilo Ružička s. .. Pavao Bilić e. r.
šumar nadšumarnik
Dr. Dim. Milosevic s. ..
vlad. tajnik


Kadi potpunosti same stvari moramo pomenuti, da je akcija oko
podizanja pustih krajeva u Bosni i Hercegovini već i ranije otpočela kolonizacijom.
Istaći moramo riješenje bivšeg c. i k. zajedničkog Ministarstva
u Beču od 11. avgueta 1880. god. Br. 5429/B. H., koje se odnosi na
koloniste u Boisni i Hercegovini. To je riješenje, proglašeno po Zemaljskoj
Finansiskoj Direkciji za Bosnu i Hercegovinu pod br. 12.387/880.
upućeno bilo svima iinansiskim i poresfcim inspefctoricma, poreznim,
carinskim i šumarskim uredima. Najvažnije su mu odredbe slijedeće:


Glasom saopštenja zemaljske vlade od 26. avgusta br. 19.503 dozvolilo je c. i k.
zajedničko Ministarstvo svojim riješenjem od 11. avgusta 1880. god. br. 5429/B. H.,
da se dade kolonistima ovih pokrajina sa strane državne vlasti i to:


1. svakoj familiji, već prema njezinoj radnoj snazi, izvjesna površina raspoloživog
državnog dobra: a) kao gradilište, za gradnju stanbene zgrade kao i za. gradnju
gospodarskih i drugih potrebnih zgrada; b) za oranicu i livadu i c) po potrebi
i za pašnjak (kod kolonista — općina mogla bi čitava općina zajedno zadržati jedan
kompleks pašnjaka).
Zemljište se daje kolonistima u vlasništvo, uz uslov, da otplaćivanje izvrše po
procijenjenoj vrijednosti za vrijeme, koje odredi Zemaljska Uprava. Zemljište je hipoteka.
Nije od potrebe besplatno davanje zemljišta jer se uzima procjenbena vrijednost
kao kupovna cijena´, koja je za neproduktivne terene i onako minimalna, pa naseljenike
ne će tištati ni najmanje. Za pašnjake nema kupovina, već će se iza izvesnog
vremena otpočeti sa plaćanjem umjerene zakupnine.


2. svaka familija dobija za gradnju zgrada, pomenutih pod 1. besplatno količinu
gradjevnog drveta i to u količini, koja se ravna prema broju duša u familiji.
3. kolonisti — opštine dobijaju pod istim uslovima gradjevno drvo za gradnju
crkve i škole. ´
457