DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1927 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Pitanju šumskih p o ž ar e v a treba posvetiti zasebnu pažnju i
u tom se predlogu vratiti na smjernice, koje je Udruženje već dalo nadležnoj
vlasti.


Pored ovih kardinalnih pitanja treba saći i na čitav niz specijalnihpitanja: na borbu protiv partijske politike, borbu za paušale, deputate,
putne troškove i na sva druga aktualna staleška pitanja.


Od internog rada samoga Udruženja treba pokrenuti one reforme,
koje će zasigurati intenzivan rad na svim linijama. U prvom redu
finansijsko stanje Udruženja. Bez valjane finansijske mogućnosti ne može
da bude uspjeha u radu. Ovo naročito vrijedi za trošak oko izdavanjaŠumarskog Lista. Treba postaviti pravilo, da prinos pojedinog člana za
Šumarski List mora biti barem toliki, da bi se njima pokrili ti troškovi.
Samo na taj način biti će moguće zasigurati najsposobnije suradnike i
tako dići Šumarski List na visinu revije svjetskoga glasa.


Ovo su u glavnome misli, koje nam se nameću u času kad treba sa
ovoga mjesta ne samo pozvati na ovogodišnji zbor, već i podstaći, oduševiti
i zagrijati svakog pojedinca za zadatak, pred kojim stojimo. Čuvajući
jedinstvo Udruženja kao amanet visokog našeg pokrovitelja, Njegovog
Veličanstva Kralja, treba pristupiti živome radu. Treba spremiti rezolucije
i ne gubiti se u dugim raspravama samih sekcija. Treba ih izglasati
odlučno, pobrinuti se da se one saopće Ministarstvu Šuma i Rudnika,
šumarskoj javnosti i najširoj nešumarskoj javnosti.


Sa ovim mislima i željama, spremni na rad, gotovi za borbu treba
da hitamo u prestonicu — na ovogodišnji zbor!


UGRENOVIČ


A la réunion. Un appel du rédacteur a l´occasion de la réunion de l´Union Fore


stiere Yougoslave qui aura lieu a Belgrade le mois septembre.


Rédaction


i´-.i
NI ´


403